Archief 2013

Pam exit
Miek Zwamborn bij Brands met Boeken
Ernstmaier Ballonet-linnen: alweer een einde aan een tijdperk
Texelse gedichten van Nico Dros
Carmiggelt vs. de Bosatlas
Debuut
Nieuwe Hermansuitgave
Roman over een tropische havenstad
De Volkskrant en NRC over Butler
Carmiggelt-agenda
Tirade kiosk app
Drie nieuwe witte boekjes
Carmiggelt in beeld
Nieuwe bibliofiele uitgave Detlev van Heest
D. Hooijer (1939–2013)
Tientjes-editie Dokie
Vogeltjesboom - Harrie Geelen exposeert bij WG Kunst
Verschenen: De weg van alle vlees
Poëziekalender 2014 verschenen
Najaarsaanbieding 2013
Van Oorschot op de Uitmarkt
Tirade 449
Het was stil in Huize Terpstra
Fladderend spook
Tirade 448
Uiterst lovende ontvangst debuutbundel
'Dit is schrijven als een beest'
Een van mijn reuzen: J.L. Heldring
Gerardjan Rijnders neemt Het geheim van de kromme neuzen in ontvangst
Zo goedkoop worden zij nooit meer
David Smalhout - Daarheen en weer terug
Alles loopt altijd anders
Toneelgroep Amsterdam over Tsjechov
Programma over Isaak Babel in EYE
'Veel sprankelender dan eerdere vertalingen'
Media-aandacht voor de dieren
De meeuw, Oom Vanja en vele andere meesterlijke toneelstukken
Tirade
Jubileumeditie
Onze eeuw, Heldring en Spoor jubelend besproken
De kus en een bon
‘Wilt u rood, wit of water?’
Diner lisant à la Russe
Proefboekje Babel, geef het cadeau!
Onze eeuw, een gesprek - verschenen
Ontvangst nieuwe bundel Marjoleine de Vos
Verschenen: De plevier van Detlev van Heest
Academica Literatuurprijs
Jubileumjaar - verzameljaar
Gouden Boekenuil
VSB-Poëzieprijs voor Ester Naomi Perquin
Libris Literatuurprijs
Nieuwe redactie Tirade
Dokie
Bijzonder gesigneerd boekje van Minke Douwesz
Voorjaarsaanbieding 2013
C.C.S. Crone
Wie dit niet leest is gek
De wereld draait door voor Nico Dros
Zuidenwind - Norman Douglas, de ontvangst


typemachine1

Pam exit

Door Wouter van Oorschot

Dat Max Pam poseert als denker, is al ergelijk genoeg, omdat hij het niet is. Uit de tijd dat hij NRC Handelsblad onveilig maakte totdat hij er eindelijk terecht de bons kreeg, hoeft men immers als voorbeeld uit honderden maar het bedenkelijke ‘Briljante homopulp’ (15 januari 2005) te vissen, waarin hij meldde dat de reality soap Herken de homo (hetero-meideken moet uit vijftien mannen als laatste de hetero pikken om 1 miljoen te winnen), op de ultieme homo-emancipatie neerkwam, om te beseffen hoe treurig het met Pams eruditie gesteld is.

Des te vervelender dat Pam intussen alweer geruime tijd zijn columinstengebrei mag afscheiden in de Volkskrant. Ik sla zijn stukkies in die terecht veelgelezen krant dan ook altijd over, behálve wanneert iemand me erop wijst dat Pam zijn fikken uitsteekt naar iemand die mij lief is. Dit gebeurde twee dagen na zijn halfhartig tegen P.C. Hooftprijslaureaat Willem Jan Otten gerichte, malicieuze braakseltje ‘Voor een prijs moet je ergens mee worstelen’ (18 december, p.34).

Na te hebben vastgesteld dat ‘in Nederland de culturele elite grotendeels door de overheid gesubsidieerd wordt’, haakt Pam in op Ottens ironische antwoord ‘Ik heb meer prijzen dan lezers’, dat deze na het bekendworden van ‘zijn’ P.C. Hooftprijs gaf aan de Volkskrantverslaggever die hem blijkbaar had voorgehouden dat hij geen bestsellerschrijver is. Wat schrijft Pam? ‘Een schrijver als Otten zou in Amerika weinig kans hebben het vredige leventje te leiden dat hij in Nederland leidt. Wie daar boeken publiceert die niet verkopen, kan gaan werken bij Pizza Hut. Dat kun je barbarij vinden maar misschien werken al die overheidssubisides helemaal niet kwalitatief verhogend. [...] Kortom Willem Jan Otten heeft alles waardoor hij bij Nederlandse literaie jury’s zo geliefd is: hij schrijft keurig, hij worstelt met vraagstukken des levens en hij verkoopt niet.’

Dat Pam als denker niet deugt, wisten we al, maar dat hij ook als mens niet deugt, kan thans eveneens worden vastgesteld. Immers, waar Pam hier lafhartig want niet recht-door-zee suggereert dat Otten sinds jaar en dag een door de overheid gesubsidieerde schrijver is (onjuist maar het was Pam teveel moeite dit uit te zoeken want stel je voor dat hij zijn eigen luidenkerij tegen het lijf zou lopen) is wel degelijk bekend dat hijzélf van 1 februari tot 30 juni 2007 in het zwaar door de overheid gesubsidieerde NIAS instituut te Wassenaar heeft doorgebracht, heel deftig als writer in residence nog wel, om aldaar een boekje bijeen te krabbelen over de moord op Theo van Gogh dat hij blijkbaar thuis niet schrijven kon. We zijn intussen zes jaar verder en dat boekje is er nog steeds niet. Wanprestatie? Of heeft Pam ter bekostiging van zijn verblijf in het NIAS wellicht pizza’s gebakken voor de andere zwaar gesubisideerden, bij wie hij zegt ‘wel eens naar binnen te turen’ ?

Laat meneer Pam vooral doorbrabbelen in zijn pose van zelf uitgeroepen ‘grootste cultuurdrager sinds Erasmus’ (Reve). Laat hem echter met dit vat boter op zijn hoofd óók zijn mond houden jegens Willem Jan Otten, die met zijn pen blijkbaar toch zóveel verdient, dat hij vrijwillig subsidie versmaadt die Pam, zodra het hem goed uitkomt, zich maar al te graag laat aanleunen.

 

Delen
 

Miek Zwamborn bij Brands met Boeken

Wim Brands praat met Miek Zwamborn in Brands met Boeken, 9 december 2013

Delen
 
typemachine1

Ernstmaier Ballonet-linnen: alweer een einde aan een tijdperk

door Wouter van Oorschot


Drieënvijftig jaar na de eerste druk uit 1960 is zojuist in onze Russische Bibliotheek de splinternieuwe vertaling verschenen door Arthur Langeveld van Dostojevski’s zo niet beroemdste dan toch wel adembenemendste grote roman De idioot. Langeveld, aan wie in 2006 de Martinus Nijhoffprijs voor vertalingen werd toegekend naar aanleiding van zijn het jaar tevoren verschenen herschepping van De gebroeders... in De broers Karamazov, heeft een vol jaar met plezier aan deze nieuwe vertaling gewerkt.
In zijn bondige en informatieve nawoord bij De idioot stelt Langeveld over diens vermeend slordige stijl: ‘...zoals in al zijn werken streeft Dostojevski ook hier niet naar «mooi» taalgebruik dat aan alle literaire conventies voldoet. Zijn personages hebben allemaal een eigen taalgebruik, met hun specifiek, niet altijd helemaal grammaticale eigenaardigheden. Net als de verteller zelf overigens, die er niet voor terugdeinst om driemaal «zelfs» of viermaal «plotseling» in één alinea te gebruiken. Van hoogdravend tot plat, Dostojevski schept er behagen in om ons alle mogelijkheden van de taal te laten zien.’
De idioot was ‘de eerste Rus’ die ik ooit las, jongen van zestien in het roerige en ook om zoveel andere redenen leerzame jaar 1968. Ik was totaal overrompeld en kon nauwelijks geloven dat het überhaupt mogelijk was om zulke boeken te schrijven. Bij herlezing in de nieuwe vertaling, afgelopen zomer, besefte ik hoeveel schitterende details ik vergeten was maar ook hoeveel me destijds eenvoudig is ontgaan. Het belangrijkste was wel dat Nastaja Fillípovna Barásjkova, als onvergetelijke femme fatale een van de grote vrouwenfiguren uit de wereldliteratuur naast Anna Karenina en Emma Bovary, in haar jeugd seksueel misbruikt is door haar weldoener. Hoe actueel een boek na 150 jaar nog kan zijn... Dostojevski kon dat in 1869 niet rechttoe rechtaan opschrijven, zoals we dat nu wél zouden doen, maar het staat er, hoe omfloerst ook, wel degelijk. Ik zag het destijds geheel over het hoofd en kon zijn schepping deze keer dus tevens interpreteren als de pre-Freudiaanse studie van een psychisch gekneusde vrouw die zij óók blijkt te zijn. 
De hernieuwde kennismaking met De idioot pakte wat mij betreft geweldig uit: wát een boek! Dat van die vier «plotselings» klopt natuurlijk, en waar is óók dat je bij wijze van spreken zinnen tegenkomt van het type ‘Goededag Ivan Petrovitsj! kwam hij met uitgestoken hand de trap af.’ Maar het gekke is dat je zoveel vaart, drama, gesprekken, stellingen, debatten, humor en ja: romantiek bij hem vindt, dat je Dostojevski dit soort ‘slordigheden’ graag vergeeft: zó veel krijg je ervoor terug.
Om de verschijning van ‘de nieuwe idioot’ te vieren, zijn in de eerste 2000 exemplaren veertig ‘gouden bonnen’ verstopt waarmee de gelukkige vinders tot 1 januari 2014 aanspraak kunnen maken op de Verzamelde werken van Ivan Boenin (4 delen). Zie de aankondiging van De idioot hieronder.
Eén ding moet me bij dit alles van het hart jegens alle liefhebbers van onze Russische Bibliotheek en Van Oorschot - ‘dundrukjes’ in het algemeen. Sinds het eerste deel in de Russische Bibliotheek verscheen, dat was in 1953, is deze nieuwe uitgave van De idioot het eerste deel dat niet meer gebonden is in het prachtige ‘ballonet’-linnen van de Duitse firma Ernstmaier. Men maakt het niet meer, althans niet op industrieel niveau. Ook dit tijdperk is dus voorbij.
Gelukkig vonden we in het Tsjechische stadje Ceska Skalice een weverij luisterend naar de internationale naam Platex, waar men tegen afname van 1000 meter (goed voor 16.000 exemplaren op RB-formaat) bereid én in staat is gebleken om ons te vergasten op ‘de kleur Dostojevski’ van zódanig kwaliteitsniveau, dat denkelijk niemand het verschil zou hebben opgemerkt, als ik dit hier niet had openbaargemaakt.

Delen
 
2013-11-11_153023

Texelse gedichten van Nico Dros

Onlangs verscheen bij de Hof van Jan Meike om reeuw in te biete. Texelse gedichten van Nico Dros. De van dit prachtige eiland afkomstige schrijver, bekend van onder meer de succesvolle roman Oorlogsparadijs, verwoordt in Texels dialect de plaatselijke volkswijsheid (‘òlles ken, behòlve een skeet / op 'n plankie spiekere') en geeft inzicht in het sociale leven (‘lekker saampies dònse' en ‘'n hortje wuppekonte'). De gedichten werden door Rogier Polman van fraaie tekeningen voorzien. Het boekje werd gezet uit de Garamond door de Brederode Pers, telt 20 pagina's en is gesigneerd door auteur en tekenaar. De oplage bedraagt 125 exemplaren. Het boekje kost 12,50 euro. Zie de website van de Hof van Jan voor meer informatie en een beeldfragment waarin de dichter het titelgedicht voorleest.Delen
 
2013-10-29_100755

Carmiggelt vs. de Bosatlas


Simon Carmiggelt verslaat met zijn verkoopcijfers postuum Nobelprijswinnaar Alice Munro en bestsellerschrijver Donna Tartt. In de Top 10 van NRC Boeken, gebaseerd op de verkoopcijfers van onafhankelijke boekhandels Athenaeum, Schimmelpennink, De Groene Waterman, Paagman, Verkaaik, Godert Walter, H. de Vries, De Tribune, De Drukkery, Roelants, Van Kemenade en Hollaers en Van Gennep, staat Gedundrukt voor de tweede week op rij op nummer 1, gevolgd door onder andere Het puttertje van Tartt, Te veel geluk van Alice Munro en de Bosatlas.Delen
 
2013.05.29_Pap_Nimwegen_smaak_van_ijzer

Debuut

In De smaak van ijzer, een onlangs bij Van Oorschot verschenen novelle, beschrijft Elisabeth van Nimwegen de teloorgang van een bijzondere vriendschap tussen twee jonge vrouwen op de toneelschool. Als aan het einde van het eerste jaar hoofdpersoon Marie door mag naar de acteursopleiding maar Fanny moet vertrekken, komt de symbiotische band die de twee hebben zwaar onder druk te staan.

Van Nimwegen (1976) studeerde zelf in 2001 af aan de acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Ze was onder andere te zien in televisieseries als De troon, Deadline en Annie M.G.. Ook werkte ze enige jaren als verslaggever voor de VARA.

Op de website van Athenaeum Boekhandel verscheen een voorpublicatie. Lees hier de recensie van Marja Pruis op de website van De Groene Amsterdammer.Delen
 
Paranoia_Paperback

Nieuwe Hermansuitgave

Er is een nieuwe druk verschenen van de bundeling van misschien wel Hermans’ beste verhalen: Paranoia. Behalve ‘Het behouden huis’ bevat de bundel ‘Preambule’ (volgens Hermans zelf een verhaal, volgens wetenschappers een essay waarin de auteur zijn poëtica ontvouwde), ‘Manuscript in een kliniek gevonden’, ‘Paranoia’, ‘Glas’ en ‘Lotti Fuehrscheim’.
Deze eenentwintigste druk heeft hetzelfde omslag als de eerste, gemaakt door de legendarische ontwerper Helmut Salden.

Hermans in ‘Preambule’: ‘Ik schrijf omdat ik in iedere gedachte die ik vergeet, verloren ga.’Delen
 
Gilles_van_der_Loo_-_Het_laatste_kind

Roman over een tropische havenstad

Aan het eind van deze week verschijnt het tweede boek van Gilles van der Loo. Hij debuteerde in 2011 met de verhalenbundel Hier sneeuwt het nooit, waarover het Noordhollands Dagblad schreef: ‘Zijn verhalen verrassen steeds opnieuw, zijn taal zindert en leeft. Kortom, debutant Gilles van der Loo zet zichzelf met deze verhalenbundel in een klap op de kaart van het Nederlandse literatuurlandschap. De vijftien verhalen zijn stuk voor stuk overtuigend. Een feest om te lezen.’
In zijn eerste roman beschrijft Van der Loo het leven in een Zuid-Amerikaanse havenstad, die met de dag onbereikbaarder wordt door een voortwoekerende algengroei op zee. In het boek gaat het om de mensen die er nog wonen. De levens van deze overblijvers raken noodgedwongen met elkaar vervlochten.

Gilles van der Loo (1973) studeerde psychologie en werkte vijftien jaar in overwegend Italiaanse horeca. Hij debuteerde in 2010 in het literaire tijdschrift Tirade, waarvan hij later redacteur zou worden, en publiceerde daarna columns, blogs en verhalen op uiteenlopende plekken.Delen
 
De_weg_van_alle__50d1d98f93f4d

De Volkskrant en NRC over Butler

In De Volkskrant verscheen een lovende recensie van De weg van alle vlees van Samuel Butler. Recensent Maria Barnas bejubelt de niet eerder in het Nederlandse vertaalde roman en bekroont het boek met vijf sterren. Barnas: ‘Butler is een meester in het redeneren en drogredeneren. De meeste personages die verschijnen in vier generaties van de familie Pontifex leven in een warrig net van taal. Ze kunnen zichzelf en elkaar door middel van verhalen uit de Bijbel en met persoonlijke aanvullingen alles wijsmaken. De taal zelf, in een kraakheldere vertaling van Nele Ysebaert, springt steeds boven alles uit.’

En Bas Heijne in NRC Handelsblad (••••): ‘Informeel, ironisch, bijtend brutaal - een stijl die volledig tot zijn recht komt in de trefzekere vertaling van Nele Ysbeart. [...]  Een roman over Victoriaanse hypocrisie, vond men, maar er worden veel meer essentiële zaken aan de orde gesteld.’ Lees hier de hele recensie.

De weg van alle vlees was het lievelingsboek van Gerard Reve.Delen
 
Gedundrukt_52386760a5804

Carmiggelt-agenda

Een (waarschijnlijk onvolledig) overzicht van aankomende Carmiggelt-evenementen:

Vanaf 8 november - Tentoonstelling in het Persmuseum in Amsterdam over Carmiggelt.
10 november - Avond van het Korte Verhaal, georganiseerd door Boekhandel Limerick in Club de Loge in Gent met onder meer aandacht voor Carmiggelt.
21 november - Vertoning van de film Vroeger kon je lachen van Bert Haanstra over Carmiggelt in deBuren in Brussel. Toegang gratis. Vanaf 19:30. Hier kunt u reserveren.
Tot eind december - Voorleesmarathon Carmiggelt. Notabelen uit Rheden en omgeving lezen kronkels voor. Georganiseerd door boekhandel Jansen&de Feijter. Zie hier voor data en meer informatie.

Delen
 
Advertentie4

Tirade kiosk app

Het literair tijdschrift Tirade, dat sinds dit jaar vrij en ongesubsidieerd door het leven gaat brengt heden het 450ste nummer uit, met 45 tirades van 450 woorden. Daarnaast is er vanaf heden een app voor het tijdschrift waar men gratis nummers kan lezen, nummers en abonnementen kan kopen het blog kan volgen etc.

Download de gratis app nu van de iTunes store!
Voor iPhone en iPad.Delen
 
Heeft_een_mens_veel_land_nodig

Drie nieuwe witte boekjes

Omdat de Russische Bibliotheek dit jaar zestig jaar bestaat, zijn alle delen gedurende een bepaalde periode in prijs verlaagd. In de maanden november, december en januari zijn dat de delen 1 t/m 4 van Toergenjev, het meesterlijke maar tamelijk onbekende deel De familie Golovljov van Saltykov en de delen 2, 3 en 4 (Oorlog en vrede!), 5 (Anna Karenina), 6 en 8 van Tolstoj.
Bovendien zijn er drie nieuwe witte boekjes verschenen: verhalen van de Russische grootmeesters in een goedkope uitgave op een kleiner formaat voor slechts € 7,50. De vrouw van een ander en de man onder het bed van Dostojevski is een slapstickachtige novelle over overspel en als je het leest, begrijp je niet waarom dit verhaal niet wereldberoemd is. Verder zijn drie verhalen van Tolstoj gebundeld in het boekje Heeft een mens veel land nodig? en verschijnt van Toergenjev het boekje Klop, klop, klop. In dit verhaal haalt een student een streek bij een vriend van hem uit, wat uiteindelijk tot dramatische gevolgen leidt.Delen
 
Carmiggelt_door_Van_Moerkerken

Carmiggelt in beeld

Bij alle media-aandacht rond de 100ste geboortedag van Simon Carmiggelt en de verschijning van Gedundrukt doken er ineens ook verscheidene interessante beeldfragmenten van en over de schrijver op. Zoals deze, waarin Carmiggelt het beroemde herkenningswijsje van zijn tv-optredens toelicht.

Ook de moeite waard is de opname van een televisie-interview van H.A. Gomperts met de schrijver. Klik hier om het interview te zien en te beluisteren.

En luistert u ten slotte naar ex-leraar Duits O. den Beste alias Wim de Bie, die in het sneeuwlandschap een kronkel voorleest.Delen
 
Vrachtloods_5_2

Nieuwe bibliofiele uitgave Detlev van Heest

In het laatste hoofdstuk van zijn roman Pleun uit 2010 beschrijft Detlev van Heest de hereniging met zijn recentelijk negentien jaar oud geworden kat Kootje, vondeling in Japan, meegereisd naar Nieuw Zeeland en vervolgens overgevlogen naar Schiphol. Een aanzienlijk uitgebreider verslag van wat zich op 12 juni 2007 voordeed, gaf de schrijver in een brief aan Frida Vogels. Deze brief werd gezet uit de 14 punts Spectrum en onder de Korenmaat gedrukt in 150 exemplaren. Pita Snoeck droeg een drietal linosneden bij aan de uitgave, portretten van de mensen die in de tekst ter sprake komen: de dichteres Hanny Michaelis die op deze dag begraven werd, J.J. Voskuil die de poes mee ging ophalen en Detlev van Heest, samen met Kootje.
Het zojuist verschenen boekje Vrachtloods 5 (oblongformaat 22 x 26 cm) is te bestellen via de webwinkel van de Hof van Jan (www.hofvanjan.nl) en kost 25 euro.
Delen
 
typemachine1

D. Hooijer (1939–2013)

door Wouter van Oorschot

De onvergelijkelijke D. Hooijer is afgelopen woensdag 25 september overleden. Begin april dit jaar stuurde ze ons uit het niets de oerversie van Berichten van een zakenman, die ik meteen las omdat een nieuwe Hooijer bij verrassing voor mij een dubbele verrassing is, voortaan wás, verdorie...  Het heette nog De kattenhond. Kort daarop meldde ik haar mijn enthousiasme met een paar kritische noten, waarop zij op voor haar zo karakteristieke wijze als volgt reageerde:

[...]
dank voor je reactie waar ik heel blij mee ben. (bis)
Ik zal kort en zakelijk antwoorden.
1. Ja ik vond het boek te kort, ja ik wil dolgraag het eind uitbreiden. Maar ik ben bang dat ik ga janken als de hond doodgaat.
2. Zelf had ik de stukjes tussen haakjes waar Peter negatiever wordt, willen uitbreiden. Als ik dat doe dan krijg je meer Peter.
Ik dacht echter wel dat hij gelijkmatig was. Maar ook hij met zijn verkapte opdracht tot moord is een mens.
3. Ik stel voor dat ik doorschrijf vanaf het eind. Wat het wordt is nog niet zeker. Dus daarom jouw inzichten erbij zou ik moeten doen voor mijn opvoeding.
4. Langskomen, ja zou leuk zijn. Het mooiste geluid hier is de wind door de kale takken. Binnenkort is er blad, kunnen we naar het bos. Zoiets?
haast is er nergens,
nogmaals dank,
veel goeds,
[...]

Maar al haar brieven waren zo kort en onvervreemdbaar Hooijeriaans dat we al vanaf haar eerste, nu zo'n vijftien jaar geleden, dachten dat daar, komt tijd komt raad, vast een brievenboek in zat.
Afgelopen juni stuurde ze dan Berichten van een zakenman toe en zoveel was zeker: het zou vroeg in het voorjaar van 2014 verschijnen. We wisten dat zij met haar gezondheid kampte maar ze berichtte ons daar zo onsentimenteel over dat we niet in de gaten hadden hoe dicht ze bij het einde was.
Hooijers volstrekt authentieke talent heeft een relatief klein oeuvre opgeleverd, dat naar het mij voorkomt nog door te weinig mensen als uitzonderlijk wordt onderkend. Zoals letterkundige Kees Fens eens opmerkte moet iedere schrijver na zijn dood in zijn werk herboren worden. Moge Berichten van een zakenman daartoe straks de aanzet geven.
Delen
 
dokie

Tientjes-editie Dokie

Eind september verscheen de pocketeditie van Dokie van Arend Jan Heerma van Voss.
In Dokie, een familiebericht laat Heerma van Voss zien dat het verwerken van verlies een leven lang kan duren. Op driejarige leeftijd verloor hij zijn vier jaar oudere zusje. Tot die tijd waren ze onafscheidelijk. Over haar en het ongeluk werd in het gezin nooit meer gesproken. Dokie is geschreven als ‘retro-reportage’: het verslag van een zoektocht naar de psychische kelder waarin de auteur ook later soms weer onverhoeds belandde. Met tijdsprongen en wisselende perspectieven, tegen de veranderende naoorlogse decors: soms afstandelijk of essayistisch, soms onverhuld autobiografisch. Gemonteerd als documentaire, in honderd paragrafen – een familiegeschiedenis die niet langer geheim hoeft te blijven.

De eerste druk – in hardcover – mocht zich al verheugen in goede kritieken, en niet van de minsten:

‘Heerma van Voss heeft met Dokie niet alleen een mooi requiem geschreven voor zijn verongelukte zusje, hij heeft ook de krachttoer verricht het doodgezwegen kind terug te kapen uit een vergetelheid die het niet verdiende.’ schreef A.F.Th. van der Heijden.

Kees van Kooten schreef ‘Ook op mijn herontdekkingsreis naar het verleden spelen fotoalbums, archieven en handgeschreven brieven een belangrijke rol. Maar ik ben bang dat de trefzekerheid van mijn sleutelzinnen het aflegt tegen Heerma van Voss’ haarscherpe, dichterlijke meesterzinnen.’
Delen
 
Vogeltjesboom_2

Vogeltjesboom - Harrie Geelen exposeert bij WG Kunst

Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 2013 toont galerie WG Kunst het originele beeldend werk van schrijver/illustrator Harrie Geelen.

Harrie Geelen heeft in de loop van zijn carrière veel kinderboeken geschreven en getekend, waarvan er diverse zijn onderscheiden: Beertje Pippeloentje, Herman het kind en de dingen, Juffrouw Kachel van Toon Tellegen. Bij Van Oorschot publiceerde Geelen zijn romandebuut 'Het nijlpaard Ellende', en de verhalenbundel 'Ooms en tantes, tantes en ooms'. Hij illustreerde vrijwel alle boeken van zijn vrouw Imme Dros. Verder heeft Geelen bekende televisieseries als 'Oebele' en 'Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer' op zijn naam staan.


WG Kunst noemt de tentoonstelling een hommage aan de persoon en het werk van Harrie Geelen: Een leven lang spelen kleurrijk in beeld gebracht.

Delen
 
De_weg_van_alle__50d1d98f93f4d

Verschenen: De weg van alle vlees

Heden verscheen de grote roman van Samuel Butler: De weg van alle vlees, in de vertaling van Nele Ysebaert.

De roman The Way of All Flesh werd in 1998 door de grote Amerikaanse uitgever Modern Library gerangschikt als twaalfde op de lijst van 100 beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw.

In De weg van alle vlees van Samuel Butler is Ernest Pontifex voorbe­stemd om geestelijke te worden op het Engelse platteland. Hij gaat gebukt onder zijn agressieve maar buitenshuis o zo rechtschapen vader en heeft geen bond­genoot aan zijn vrome moeder, die dweept met haar man. Bijge­staan door zijn peetvader, en later geholpen door een aanzien­lijke erfenis, slaat Ernest de weg in van een vrije denker.

Als aanklacht tegen de preutsheid en religieuze hypocrisie van het Victoriaanse tijdperk is deze familieroman onovertroffen geestig. De bedenkelijke motieven, uitingen en gedragingen van de meeste betrokkenen worden met bijtende spot neergezet. De met hilarische innerlijke monologen opgeluisterde vertelling wordt regelmatig onderbroken voor messcherpe betogen over mens en maatschappij. De weg van alle vlees ‘klassieke vertelling’ die het moge zijn, is als meesterwerk van de ironie een waar ge­not om te lezen.

Delen
 
2013-09-09_113955

Poëziekalender 2014 verschenen

Onze poëziekalender van 2013 was de eerste maar niet de laatste! Een mooi verkoopresultaat rechtvaardigde een voortzetting. De kalender van 2014 – samengesteld door Ester Naomi Perquin en Menno Hartman – bevat veel onverwachte wereldpoëzie, vertaald en van eigen bodem, van grote namen tot frisnieuwe ontdekkingen.

Een mooie bijzonderheid is de samenwerking met Poetry International die leidde tot veel internationale bijdragen, en qr-codes, waarmee je met een smartphone naar een webpagina gaat waar je de dichter het betreffende gedicht in zijn/haar eigen taal hoort voordragen.

Verder kortingsbonnen ter waarde van 46 euro en de opbrengst van de kalender is wederom voor literair tijdschrift Tirade. En dan zijn er in de kalender nog 365 goede redenen om hem te kopen.

Koop hem in de betere boekhandel, of hier.

Over de vorige.

‘Een leuk cadeau voor doorgewinterde “gedichtensnoepers”, maar ook voor beginnende poëzielezers.’
– EO Visie –

‘Wie niet thuis is in poëzie kan met deze kalender kennismaken met de mooiste gedichten, kenners zullen worden gesterkt in hun liefde voor dit genre.’
– HDC Media –

‘De kalender bevat schitterende verzen.’
– De Volkskrant –Delen
 
2013-08-27_112258

Najaarsaanbieding 2013

Fjodor Dostojevski | De vrouw van een ander en de man onder het bed
Arend Jan Heerma van Voss | Dokie (goedkope editie)
Ester Naomi Perquin en Menno Hartman (red.) | Poëziekalender 2014
Simon Carmiggelt | Gedundrukt
Willem Frederik Hermans | Paranoia
Rutger Kopland | Verzamelde gedichten
Gilles van der Loo | Het laatste kind
Elisabeth van Nimwegen | De smaak van ijzer
Ivan Toergenjev | Klop, klop, klop
Leo Tolstoj | Heeft een mens veel land nodig?
F.M. Dostojevski | De idioot (Verzamelde werken 6)
Anna Louw | Kroniek van Perdepoort
Marijke Schermer | Mensen in de zon
Belle van Zuylen en Nelleke Noordervliet | De edelman / Volg je eigen weg
Miek Zwamborn | De duimsprong
Hans Lodeizen | De wanhoop is tijdelijk voorbij

Wenst u een papieren aanbieding toegezonden te krijgen, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Klik hier voor de digitale versie.
Delen
 
logo_home1-180x164

Van Oorschot op de Uitmarkt

Ware lezer!

Graag verwelkomen wij u op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september aanstaande bij onze Boekenmarktstand op het Museumplein in Amsterdam tijdens de Uitmarkt. We moeten even inrichten maar vanaf een uur of half 11 is er voor vroege speurders weer van alles gezelligs te vinden. Sla uw slag nabij de ‘Half pipe’, de skatebaan nabij het basketbalveldje!
Een ander hoogtepunt dit jaar – maar alleen op zaterdag! – is zonder twijfel de beroemde Melle-map, waarvan een aantal exemplaren niet meer ‘postfris’ genoemd kan worden wegens nauwelijks waarneembare waterschade, en die wij daarom zolang de voorraad strekt aanbieden voor het belachelijke bedrag van slechts € 40 per stuk (normaal € 225). De map bevat 2 originele litho's en 12 schitterende reproducties op ware grootte naar het werk van de Amsterdamse meesterschilder, tekenaar en aquarellist Melle (1908–1976). Gezien het onvoorspelbare Nederlandse weer én het formaat van 40 bij 56 centimeter krijgt u de map mee in een voldoende grote plastic tas en dat niet alleen: u kunt hem bij ons stallen tot 17 uur.

Komt allen en graag tot ziens op de Boekenmarkt!

Delen
 
omslag_449

Tirade 449

Het zomernummer van Tirade is verschenen, met bijdragen van Heather Bell, Walter van den Berg, Wim Brands, Nikki Dekker, Matthew Dickman, Auke Hulst, Florian Illichmann-Rajchl, Sander Kollaard, Halbo Kool (de gelijknamige zoon van de in 1968 overleden dichter), Delphine Lecompte, Eva Meijer, Aki Ollikainen, Zoska Papuzanka, Carel Peeters, Stine Pilgaard, Liz Rosenberg, Brenda Shaughnessy, Richard Siken, Lize Spit, Leo Vroman en Joost Zwagerman.
Sander Kollaard schreef een verslag van zijn bezoek aan het Europäische Festival des Debütromans in Kiel, Joost Zwagerman een essay over Jack Kerouac en Wim Brands transformeerde een radio-interview met Tip Marugg tot een gedicht.
Van Leo Vroman zijn vijf nieuwe gedichten opgenomen. In een daarvan schrijft hij over ‘de Toekomst’: ‘Ik stel mij die voor / als een overdreven versierd / zwijn dat aldoor / zijn verjaardag viert.’
Het nummer bevat bovendien enkele mooie verhalen, geschreven door Auke Hulst, Walter van den Berg, Lize Spit en Eva Meijer.

Het nummer is hier te bestellen en te koop in de meeste boekhandels.Delen
 
2013-05-07_101948

Het was stil in Huize Terpstra

Ronnie Terpstra sprak in De Wereld Draait Door over de verhalen van Babel:

‘De Russen Komen. Isaak Babel, de grote Russische schrijver, eeuwig houdbaar. Letterlijk, want zijn eerste verhaal verscheen in 1913 in druk. Zelf was hij niet eeuwig houdbaar, Stalin heeft hem opgepakt in 1939. Een jaar later is hij vermoord, in een anoniem graf gekieperd en alleen zijn bril is teruggevonden. Maar nu: al zijn verhalen beschikbaar in de reeks der reeksen, in een fonkelnieuwe vertaling, in de Russische Bibliotheek van Van Oorschot, het paradepaardje van elke boekenkast. En als je dit bekijkt en je voelt het –  het boek blijft ook gewoon open liggen. Dit is echte dundruk. Dan straalt er toch iets van die mythische kracht van die Russen op je af. Het is opnieuw vertaald, een fonkelnieuwe vertaling.

En het was stil in huize Terpstra toen ik dit las. Ik heb altijd muziek aan als ik boeken lees, en met Babel lukte dat niet, ik had stilte nodig. (...) En ik dacht: hoe komt dat nou? Dat komt: hij schrijft ontzettend zintuigelijk. Als je dit leest dan wil je de voetstappen horen op de zandpaadjes, je wilt de wind horen kruipen tussen de heuvels door. Dat is wat hij met je doet. En toen las ik ook nog het credo van Babel –  dat las ik later. Hij zei: “Ik word de meester van een nieuw genre, dat van de stilte.” Ik weet niet precies wat hij er mee bedoelt. Maar je kan het wel voelen, want het is alsof er een natuurkracht op je afkomt, zo precies is dit geschreven. Dit zijn echt fabuleuze verhalen.’

Monique Burger: ‘Als je één Rus ooit in je leven wilt lezen, lees dan nu Babel’.

Delen
 
2013.01.21_Frida_Vogels_Dagboek_10

Fladderend spook

Het tiende deel in de dagboekenreeks van Frida Vogels is verschenen. In NRC Handelsblad verscheen al een recensie van het boek. Janet Luis schrijft: ‘Ook in dit tiende deel vind je op elke bladzijde mooie uitspraken.’ Ze merkt op dat dit dagboekdeel meer nog dan de eerdere delen in het teken staat van een opbloeiend schrijverschap. ‘Door haar miskleunen te vereeuwigen, krijgt ze er greep op, en dan pas kan ze zich, bij vlagen, “een mens” voelen, “hoe schriel en schamel ook”, en geen “fladderend spook”.’ Volgens de krant is het boek vier sterren (of eigenlijk ballen) waard.

Frida Vogels (1930), die ook voorkomt in het werk van J.J. Voskuil, debuteerde begin jaren negentig met het driedelige boek De harde kern. Voor het tweede deel daarvan werd haar in 1994 de Libris Literatuurprijs toegekend. Ze weigerde de prijs in ontvangst te nemen en schuwt over het algemeen de publiciteit, op een enkel interview na. Haar dagboeken verschijnen sinds 2005. Feitelijk gaat het in haar werk om de onmogelijkheid om iets van je binnenwereld over te dragen aan een ander. Maar ondertussen bereikt ze al jarenlang een grote schare lezers, die zich herkennen in haar gevoelens en gedragingen.

Frits Abrahams in NRC Handelsblad: ‘Ik heb haar lief. Om de onbarmhartige openheid waarmee ze over zichzelf en haar omgeving schrijft. Ik ken geen andere schrijver die daarin zó ver durft te gaan.’

Delen
 
omslag_copy

Tirade 448

Het tweede nummer van de nieuwe redactie van Tirade is verschenen. In nummer 448 staan verhalen van A.H.J. Dautzenberg, Marijke Schermer, Flannery O’Conner, Renske van Enckevort, Isaak Babel en de in Vietnam woonachtige debutant Rob Verschuren. Daarnaast poëzie van debutante Hannah van Binsbergen, Peter Swanborn, Y.M. Dangre en Anneke Claus, een brief aan Delhi van Marte Kaan en een nieuwe kroniek van Carel Peeters, ditmaal over De dode arm van Allard Schröder. Het nummer opent met een bijdrage van Renate Dorrestein over Slaughterhouse-Five van Kurt Vonnegut. Daarmee is een nieuwe rubriek van start gegaan, waarin schrijvers hun liefde betuigen aan een boek. Dorrestein over Slaughterhouse-Five: ‘Ik ken geen andere roman waarbij ik zo vaak en zo onstuitbaar in de lach schiet en die me tegelijkertijd zo diep aangrijpt.’
Volgens Wouter van Oorschot zijn er weinig schrijvers die zichzelf zó goed in hun werk verstoppen als Tsjechov. In zijn stuk ‘De Tsjechov die ik mis’ geeft hij enkele voorbeelden van passages waarin de lezer volgens hem een glimp van de schrijver kan opvangen.
Tirade 448 is hier te bestellen.Delen
 
Het_geheim_van_d_50e44376b2732

Uiterst lovende ontvangst debuutbundel

Sommige verhalenbundels mogen zich verheugen in een wel zéér goede ontvangst in de vaderlandse pers. Het geheim van de kromme neuzen van Kerim Göçmen is er zo een.

‘Een rijp, evenwichtig debuut’ schreef  Jasper Henderson al in Het Parool, ‘Göçmen geeft zijn thema’s vorm in kalm, bijna weldadig proza.’

Edith Koenders schrijft in  De Volkskrant ‘Göçmen toont zich een meester en bewijst dat hij niet alleen het geheim van de kromme neuzen kent, maar ook dat van het vertellen van een klassiek verhaal.’

In Trouw gaat Jaap Goedegebuure daar nog overheen: ‘Het zorgvuldig aangebrachte patina van een voorbije wereld doet buitengewoon plezierig aan, net als de ingehouden en goed gedoseerde verteltrant, die herinnert aan negentiende-eeuwse grootmeesters als Tsjechov en Maupassant.’ ‘Een origineel debuut met subtiele verhalen.’

Kerim Göçmen schrijft   over het alledaagse leven van de Turkse middenklasse. Ambtenaren, leraren, studenten, kleine fabrikanten, werklui en hun vrouwen, hun zonen en dochters. In Het geheim van de kromme neuzen speelt het Turkije de hoofdrol dat zich niet laat vangen door de westerse blik die het land tracht weg te zetten als exotisch of door religie gestuurd.

Delen
 
2013-05-07_101948

'Dit is schrijven als een beest'

In De Volkskrant verscheen een lovende bespreking van de Verhalen van Isaak Emmanoeïlovitsj Babel. Recensent Arjan Peters gaf dit nieuwe deel in de Russische Bibliotheek vijf sterren en schreef: ‘In een paar pagina’s roept Isaak Babel (1894-1940) een wereld op die warmte en tragiek insluit. Een dromer met een goede eetlust, dat kan een karakteristiek zijn van de stijl die deze opvolger van Tsjechov als grootmeester van het Russische korte verhaal ongehoord maakt: een ruige romanticus, die niet alleen over het leven wilde schrijven, maar er ook nadrukkelijk aan deelnam. Ongeremd nieuwsgierig, altijd op pad, als soldaat en oorlogsverslaggever, in een tijd waar de oude verhalen van rabbijnen en grootmoeders nagonsden, en de pas aangebroken communistische tijd er eentje van uitbundige vrijheid en nieuwe vormen leek.’ Peters besluit met: ‘Dit is schrijven als een beest.’

De verhalen van Babel zijn vertaald door Froukje Slofstra. Als u deze kortingsbon uitprint en inlevert bij uw boekhandelaar, krijgt u vijf euro korting. Deze actie loopt tot eind juli.Delen
 
typemachine1

Een van mijn reuzen: J.L. Heldring

door Wouter van Oorschot

De aanhef in de paar brieven die ik hem schreef is nooit ‘Beste Jerôme’ geworden. Het paste mij niet. Feitelijk paste me het gebruik van zijn voornaam al niet, maar omdat ik ‘Beste Heldring’ te familiair en te afstandelijk tegelijk vond, werd het ten slotte – na één keer een gemeend ‘Hooggeleerde heer’ want ik vónd hem dat – ‘Beste Jerôme Heldring’. Dat hij mij alleen bij mijn voornaam antwoordde, bevestigde onze verhouding het beste – naar mijn idee tenminste, het was geen vraag.
Onze schriftelijke kennismaking verliep via het door hem regelmatig aangehaalde boek Het fascisme en de nieuwe vrijdheid van J. de Kadt, waarvan ik in 1980 een derde, vermeerderde druk voorbereidde. Aan de man die toen nog slechts Mr. J.L. Heldring voor mij was, had ik op instigatie van mijn vader Geert gevraagd een aanbeveling te schrijven voor de achterflap van dit boek. Hij stuurde een stukje in dat op elf regels paste en waarin hij zó bondig de vraag beantwoordde waarom De Kadts analyse van het fascisme veertig jaar na de eerste druk in 1939 nog actueel was, dat het me licht teleurstelde...
In aanmerking genomen dat Heldring zijn rubriek ‘Dezer dagen’ in 1960 begon, valt te beredeneren waarom zijn eerste keuze daaruit pas in 1975 verscheen. Terwijl in die jaren geen andere uitgever belangstelling zal hebben gehad voor het werk van de politiek als ‘te rechts’ gekenschetse commentator, zal het even geduurd hebben voordat Geert in een keuze uit zulke korte stukken een ‘bruikbaar’ boekengenre is gaan zien. Dat Het verschil met anderen zoals Heldrings eerste boek heette, het tij niet meehad, kon Geert ongetwijfeld niet schelen: hij zal het hebben willen publiceren als ‘daad’ in een tijd dat het door hem verfoeide Nieuw Links door zijn invloed op de toenmalige regering Den Uyl hoog te paard zat.
Een mens moge tijdens zijn leven niet veel leidstarren van node hebben, in de daaropvolgende jaren werd J.L. Heldring er een voor mij. Ik sloeg bij wijze van spreken geen aflevering van zijn rubriek over en onderging zodoende zijn credo ‘aan den breine’, dat vragen stellen verkieslijker was dan zijn mening op te dringen. De talloze vragen die Heldring aan de orde stelde hadden op mij de uitwerking van een jarenlang college, een politiek en maatschappelijk ‘bij de les blijven’ waar ik hem dankbaar voor werd en bleef. Maar omdat mijn dankbaarheid geen gestalte kon krijgen in een uitnodiging aan hem om jaarlijks een bloemlezing uit zijn werk te publiceren, en Heldring zelf de laatste was om zoiets voor te stellen, bleef het ten slotte bij vier boeken, waarvan het laatste in 2012 verscheen en waarvoor we bij wijze van eerbetoon als titel Dezer dagen voorstelden, waar hij met enigs scepsis doch welwillend mee instemde.
Enkele weken voor zijn dood belde hij naar nu bleek voor de laatste keer op. Hij stelde droog-humoristisch en tevreden vast dat hij voor sommige dingen blijkbaar 95 had moeten worden om ze voor de eerste keer mee te maken, zoals in dit geval de tweede druk van zijn boek.
Ten onrechte is aan Jerôme Heldring is de P.C. Hooftprijs voor Letterkunde voor zijn gehele oeuvre onthouden. Verkennende besprekingen over het algemeen toegankelijk maken ervan zijn reeds aangevangen. Het zal mij desgewenst een eer en een genoegen zijn daar naar vermogen toe bij te dragen.Delen
 
2013.01.21_Het_geheim

Gerardjan Rijnders neemt Het geheim van de kromme neuzen in ontvangst

Regisseur, acteur en auteur Gerardjan Rijnders neemt morgen, op 26 april, het eerste exemplaar van Het geheim van de kromme neuzen in ontvangst. U bent van harte uitgenodigd om deze boekpresentatie bij te wonen. Kerim Göçmen schreef zijn bundel Het geheim van de kromme neuzen over hedendaagse Turken die leven op het snijvlak van stad en platteland, religiositeit en wereld, ontwikkeling en stilstand, werkelijkheid en illusie. Vier verhalen van Göçmen zijn eerder verschenen in de literaire tijdschriften Tirade, Hollands Maandblad en De Revisor.

De bijeenkomst begint om 16:00 en vindt plaats in De Nieuwe Boekhandel in Amsterdam-West, gevestigd aan de Bos en Lommerweg nummer 227. Aanmelden is niet nodig.

Delen
 
Tsjechov

Zo goedkoop worden zij nooit meer

Attentie!
Op 30 april 2013 aanstaande vervalt voor u na drie maanden de mogelijkheid om zich in het kader van onze actie Zestig Jaar Russische Bibliotheek de vijf delen met Verzamelde verhalen van Tsjechov

- De dame met het hondje, Zaal no. 6, De zwarte monnik, De steppe, Vrouwenheerschappij, De naamdag, Op het kerkhof, De kus, De bisschop en alle andere ruim 260 verhalen -

en de drie delen Verzamelde werken van Boelgakov
- Aantekeningen van een jonge arts, Morfine, De Witte garde, De eieren der Rampp-spoed, Hondehart, Zwarte sneeuw, Het leven van de heer Molière, De meester en Margarita en nog veel meer -

aan te schaffen voor de eenheidsfeestprijs van slechts € 29,90 per deel en zo goedkoop worden zij nooit meer!

Vanaf 1 mei aanstaande keren de delen terug naar hun oorspronkelijke prijs van tenminste € 40 per stuk. Sla dus tot en met 29 april uw slag bij uw vaste literaire boekhandelaar (30 april zijn de meesten gesloten)!

Delen
 
Daarheen_en_weer_5149854b722ca

David Smalhout - Daarheen en weer terug

In Daarheen en weer terug beschrijft  David Smalhout (1919–1989) uitvoerig en gedetailleerd wat hem tijdens het transport en zijn verblijf in vernietigingskamp Auschwitz overkomen is. Smalhout was de zoon van een diamantslijper. Na de lagere school ging hij naar de hbs, wat bijzonder was, omdat deze opleiding alleen was weggelegd voor financieel draagkrachtigen. Zijn ouders hebben zich veel moeite getroost om hun zoon die opleiding te kunnen geven.
Als een van de laatste joodse paren trouwden zijn vrouw en hij in de Amsterdamse Grote Synagoge aan wat tegenwoordig het J.D. Meijerplein heet. Dat was in 1943. Een jaar later werden ze allebei opgepakt en naar de kampen getransporteerd.  Na de oorlog heeft Smalhout zijn vrouw weer teruggevonden.

Dit dit aangrijpend ooggetuigenverslag verslag is ingeleid door Nico Frijda (1927), psycholoog en emeritus hoogleraar aan de UvA.

‘Ik heb Daarheen en weer terug ademloos uitgelezen.’
– Janet Luis in NRC HandelsbladDelen
 
Alles_loopt_alti_50e4360c9d7b7

Alles loopt altijd anders

Sinds vijftien jaar schrijft Frits Abrahams een veelgelezen, dagelijkse column voor NRC Handelsblad. Evenals illustere voorgangers als Renate Rubinstein, Nico Scheepmaker en Henk Hofland behandelt hij een breed scala aan onderwerpen, varierend van politiek tot kunst en sport. Zijn toon is luchtig en humoristisch, maar ook de ernst schuwt hij niet. Voor hem is een mengeling van genres en stijlen de beste manier om zo’n dagelijkse rubriek vitaal te houden. Een essentieel deel van Abrahams’ columns bestrijkt het dagelijks leven.
Hij observeert als stadsmens zijn omgeving, ontmoet anderen en beschrijft met veel empathie hoe mensen met elkaar omgaan. Ook over de mensen in zijn directe omgeving – vrouw, kinderen, kleinkinderen – schrijft hij regelmatig. De politieke dialogen met zijn vrouw zijn voor veel lezers een running gag die ze nooit overslaan.
Alles loopt altijd anders bevat een selectie van negentig nooit eerder gebundelde columns uit de jaren tussen 2006 en 2012.


‘Iemand die elke dag zo’n goeie column schrijft, dat is een wonder!’
- Maarten 't Hart

‘Je hebt altijd in de krant vaste plekken, waar je naartoe wilt, zoals Frits Abrahams en Fokke & Sukke in NRC Handelsblad.’
- Ronald Plasterk

‘Het is Abrahams als geen ander gelukt de dagelijksheid tot kunst te verheffen.’
-Marja Pruis, De Groene AmsterdammerDelen
 
2013-04-09_134155

Toneelgroep Amsterdam over Tsjechov

Op dinsdag 16 april sluit Toneelgroep Amsterdam een reeks onder de titel Wish you were here - over grote toneelschrijvers - in schoonheid af met: Anton Tsjechov. Tijdens het Holland Festival 2013 gaat zijn De meeuw - in een regie van Thomas Ostermeier - bij TA in première.

Tsjechov-scènes en fragmenten uit diens korte verhalen worden afgewisseld met korte betogen. Zo doet toneelschrijver en regisseur Gerardjan Rijnders de theatrale geboden van Tsjechov uit de doeken, neemt uitgever Wouter van Oorschot een duik in de korte verhalen, leidt NRC-journalist Michel Krielaars het publiek langs de belangrijkste politieke issues en culturele vragen uit de19e eeuw en leest schrijver Toon Tellegen samen met Eelco Smits een serieus verhaal. Acteurs Helène Devos, Suzanne Grotenhuis, Chris Nietvelt, Frieda Pittoors, Gijs Scholten van Aschat, Eelco Smits en Bart Slegers gaan met gasten op zoek naar de essentie van Tsjechov. Gastheer van de avond, Lucas de Man, neemt het publiek mee op reis naar deze veelzijdige man. Dit alles mede naar aanleiding van het verschijnen van de fonkelnieuwe vertaling van alle toneelwerken van Tsjechov, vertaald door Maja Wiebes en Yolanda Bloemen. Nu in éen schitterend deel.

Kaarten voor de avond alhier.


‘Het is lang geleden dat ik champagne gedronken heb', zegt Tsjechov op 2 juli 1904 als zijn arts hem een glas aanbiedt omdat de schrijver stervende is en zuurstof weigert. Zijn stoffelijk overschot wordt vervolgens naar Moskou getransporteerd in een treinwagon met het opschrift: ‘vervoer van oesters'. Reden temeer om deze laatste Wish you were here-avond te besluiten met een glas champagne en te toasten op de door Tsjechov zo gekoesterde absurditeit van het leven.

Delen
 
isaakbabel

Programma over Isaak Babel in EYE

Naar aanleiding van het verschijnen van de verzamelde  Verhalen van Isaak Babel bij uitgeverij Van Oorschot organiseren EYE, SLAA en Uitgeverij Van Oorschot een avond over de schrijver Isaak Babel.

Babel is met name bekend van zijn verhalenbundel  Rode Ruiterij, met zijn bijna achteloze beschrijvingen van de ontstellende wreedheden tijdens de Pools-Russische oorlog, vaak begaan door gewone mensen, als dagelijkse handeling. Maar niet minder fameus is zijn prachtige Verhalen uit Odessa, waarin Babel de joodse maffiawereld in Odessa beschrijft: wederom wreed, tegelijkertijd hilarisch door de streken van de kleurrijke figuren Benja ‘de Koning' Krik en Ljoebka de Kozak.

Kenmerkend aan Babels werk is het spanningsgebied tussen een vaak sierlijke stijl, de idealen, de schoonheid, de verrassende metaforen en de vaak ontstellende en beklemmende werkelijkheid die zijn verhalen doorkruisen. Wat maakte deze schrijver zo ongelooflijk bijzonder, waarom lopen zo veel (hedendaagse) schrijvers met hem weg?

Op 7 mei praat Michel Krielaars (NRC Handelsblad) met Babel-bewonderaar Tommy Wieringa en vertaalster Froukje Slofstra.

Aansluitend wordt Babel je moet alles weten (2005, 55 min.) vertoond, een documentaire van Rolf Orthel, waarin deze het levensverhaal van de schrijver vertelt, die ondanks zijn kritische teksten besloot in Rusland te blijven. Kaarten bestellen kan hier.

In oktober vertoont EYE in het programma ‘100 jaar Russische cinema' de film Joods geluk (1925), waarvoor Babel de tussentitels schreef.

Delen
 
Verzameld_Werk_1_webshop

'Veel sprankelender dan eerdere vertalingen'

Met haar vertaling van de verhalen en novellen van Gogol (Verzameld werk deel 1) heeft Aai Prins de Filter Vertaalprijs 2013 gewonnen. De andere genomineerde vertalers waren Hafid Bouazza, Karol Lesman, Silvia Marijnissen, Arie Pos en Mirjam de Veth.
Uit het juryrapport: ‘De taal die Aai Prins heeft gevonden is rijk en levendig en veel sprankelender dan eerdere vertalingen, de formuleringen zijn korter en strakker, minder omslachtig, overbodige woordjes zijn weggelaten. De liefde voor het vertalen straalt er bovendien af. Aai Prins, woonachtig in St. Petersburg, de stad van haar schrijver, tilt het geheel, Gogol zelf, elk verhaal, elke figuur, elke scène, elke dialoog, in elke zin rechtstreeks naar het hier en nu.’
Een van de wapenfeiten waaraan Prins haar nominatie te danken heeft, is de hernoeming van Gogols beroemde verhaal ‘De mantel’ in ‘De jas’. Over deze vertaalkeuze is een interessant stuk verschenen in het nieuwste nummer van Filter (waarin ook het juryrapport van de vertaalprijs te lezen is). Volgens de auteur van dit stuk, Eric Metz, is het een goede keuze geweest om het verhaal ‘De jas’ te noemen: ‘dat is eigenlijk ook wat het Russische woord sjinélj betekent: een lange jas, of een uniformjas.’
In december 2013 verschijnt Aai Prins’ vertaling van Dode zielen, het tweede deel van Gogols Verzameld werk.
Luister hier naar een interview met Aai Prins in het programma ‘Casa Luna’.Delen
 
Bijt_me_toch

Media-aandacht voor de dieren

Tot dusver was er niet bijster veel media-aandacht voor Bijt me toch, bijt me!, de door Carl Friedman samengestelde bloemlezing met de mooiste dierenverhalen uit de Russische Bibliotheek. Maar inmiddels is de eerste bespreking een feit, en wel in het Katholiek Nieuwsblad. ‘Is er een literatuur schoner dan de Russische?’ vraagt de recensent zich af. Om te vervolgen met: ‘Een verzuchting die me wel eens ontsnapte bij het lezen van deze bundel prachtige dierenverhalen.’ Hij of zij (onderaan staat alleen ‘HR’) vindt de verhalen ‘stuk voor stuk’ van ‘literaire topklasse’. Met name lovende woorden heeft HR voor de verhalen ‘Moemoe’ van Toergenjev en ‘Cholstomjer’ van Tolstoj. Over ‘Cholstomjer’: ‘Dit is een volstrekt uniek en geniaal verhaal.’
Bijt me toch, bijt me! bevat daarnaast verhalen van Tsjechov, Boenin, Dostojevski en Babel.

Delen
 
Toneel

De meeuw, Oom Vanja en vele andere meesterlijke toneelstukken

Dankt Tsjechov zijn roem in de eerste plaats aan zijn verhalen of aan zijn toneelstukken? Op die vraag kan de lezer een gefundeerd antwoord geven nu behalve zijn verhalen ook zijn toneelwerk opnieuw is vertaald. Voor het eerst in de Nederlandstalige geschiedenis verschijnt Tsjechovs complete toneelwerk in één editie, vertaald door Yolanda Bloemen en Marja Wiesbes, de twee vertalers die bovendien een verhelderend en biografisch nawoord schreven. Voor de statistieken: Tsjechovs Toneel is met 1248 pagina’s verreweg het dikste deel uit onze Russische Bibliotheek (Oorlog en vrede verscheen in twee delen).
Het boek kon al rekenen op twee enthousiaste besprekingen, in De Volkskrant en NRC Handelsblad. De bespreking van Michel Krielaars in die tweede krant is in z’n geheel te lezen op hun website. ‘Uit deze nieuwe vertaling kun je nog meer dan vroeger opmaken dat Tsjechovs toneelstukken tijdloos zijn,’ schreef hij. Lees hier de complete recensie.

Delen
 
TIRADE447cover_voorkant

Tirade

Een paar maanden geleden werd bekend dat Tirade, een van de oudste literaire tijdschriften, niet langer wordt gesubsudieerd door het Letterenfonds. Desalniettemin bestaat ‘het blaadje’, zoals de oprichter het in 1957 noemde, nog steeds. Sterker nog: het aantal abonnees neemt toe. Vanaf 2013 staat er een nieuwe redactie aan het roer, bestaande uit Gilles van der Loo, Martijn Knol, Lieke Marsman, Simone van Saarloos, Menno Hartman en Merijn de Boer. Het eerste nummer onder het bewind van deze nieuwe redactie is inmiddels verschenen en bevat bijdragen van onder meer Stephan Enter, Thomas Heerma van Voss, Rosan Hollak en Christophe van Gerrewey. Verder staan er een essay over de polemische geschriften van Louis-Ferdinand Céline in, een bespreking van de roman Euforie van Christiaan Weijts en een interview met Detlev van Heest. Nummer 447 is te vinden in sommige boekwinkels en is bovendien in onze Oorshop te bestellen.
Op www.tirade.nu kunt u van alle bijdragen in dit nummer de eerste pagina lezen. Sinds kort verschijnen daar bovendien bijna dagelijks blogberichten, geschreven door de nieuwe redactie.

Delen
 
Hermans_Doka

Jubileumeditie

Zojuist verscheen de vijftigste druk van De donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans. Sinds 1958, toen de eerste druk verscheen, zijn van deze klassieke roman al bijna 1 miljoen exemplaren geproduceerd. Voldoende reden om van deze jubileumeditie iets heel bijzonders te maken.
Gebonden in het fijnste Ballonet-linnen, voorzien van een transparant omslag waarop de titel in eerste instantie ogenschijnlijk aan het oog wordt onttrokken, de afsnede rondom zwart gespoten, met als uitsmijter een zogenaamde ‘double fore-edge painting’ waarbij de namen van Dorbeck en Osewoudt (u weet het toch nog wel?) bij het schuinhouden van het boekblok zichtbaar worden.
Het binnenwerk werd gedrukt op Bioset, met een extra kleur op de titelpagina, en door middel van een revolutionaire zetwijze werd een zelden vertoonde rustige bladspiegel verkregen. Oordeelt u zelf!
Dit alles bedacht door onze vormgever Christoph Noordzij en uitgevoerd door de Drukkerijen Bariet en Mouthaan en Boekbinderij Van Waarden.

Deze eenmalige jubileumeditie verschijnt in een beperkte oplage en kost € 59.Delen
 
Onze_eeuw._J.L.__50e440b0d362b_copy

Onze eeuw, Heldring en Spoor jubelend besproken

Michel Krielaars schrijft in NRC-Handelsblad: ‘De Nederlandse journalistiek kent een handvol briljante scribenten die, als hun artikelen in de Angelsaksische pers waren gepubliceerd, wereldberoemd zouden zijn. Ik raak daar opnieuw van overtuigd bij het lezen van Onze eeuw. J.L. Heldring en André Spoor in gesprek, waarin de twee oud-hoofdredacteuren van deze krant zich als The Wise Men van de Lage Landen manifesteren, zo breed en diepgaand is hun kennis van de internationale politiek.’

André Spoor en J.L  Heldring voerden in augustus 2012 een viertal lange gesprekken. Zij namen hun persoonlijke ervaringen met de politiek van de twintigste eeuw door, spraken over de Koude Oorlog, het ontstaan en het einde ervan, over de dekolonisatie, over Europa, over de Nederlandse buitenlandpolitiek. Het resultaat van die gesprekken heeft dezelfde ongedwongen toon als die van Helmut Schmidt en Fritz Stern in hun boek Unser Jahrhundert. Ein Gespräch.Delen
 
2013.01.21_Anton_Tsjechov_De_kus

De kus en een bon

Een man krijgt de eerste kus van zijn leven, die echter voor een ander bestemd blijkt. Wie was de vrouw die hem in het donker kuste? — Ziehier de portee van Tsjechovs verhaal De kus, dat nu samen met twee andere verhalen in een goedkope editie gebundeld is.
In het tweede verhaal, Romance met contrabas, komt een naakte vrouw ongezien aan op haar eigen bruiloft, in een contrabaskist. Hoe is het mogelijk? En in het derde verhaal, Ariadna, verlieft een man zich in zijn beeldschone jonge buurvrouw. In dit verhaal legt Tsjechov bovendien en passant uit hoe mannen in z’n algemeenheid tegen vrouwen aankijken. Zo treffend als hij dat doet! De ene man legt het aan de andere man uit op het dek van een schip dat van Odessa naar Sebastopol vaart. En daarmee begint het verhaal.

De kus kost € 7,50 en is voorzien van een kortingsbon ter waarde van € 5 voor aanschaf van Tsjechovs complete toneelwerk, dat aankomend weekend verschijnt. Als u de drie verhalen al kent, omdat u Tsjechovs vijfdelige Verzamelde verhalen reeds in uw bezit heeft, maar u wil wél de kortingsbon bemachtigen, dan zou u kunnen besluiten om het boekje aan iemand cadeau te doen en de bon voor uzelf te houden. Maar u kunt de bon ook hier downloaden, uitprinten en overhandigen aan uw boekhandelaar.Delen
 
Biesheuvel_Zeeverhalen_LRES

‘Wilt u rood, wit of water?’

Op donderdag 14 maart, aan de vooravond van de Boekenweek, presenteert Adriaan van Dis nog eenmaal zijn vermaarde boekenprogramma Hier is... Adriaan van Dis, dat tussen 1983 en 1992 op de televisie werd uitgezonden. Wekelijks ontving Van Dis nationale en internationale schrijvers. Legendarische uitzendingen waren er onder meer met Gerard Reve, Willem Frederik Hermans en Willem Oltmans. Het programma had dusdanig veel invloed op de boekenverkoop, dat er gewag werd gemaakt van het zogenaamde ‘Van Dis-effect’. (Vergelijkbaar met het ‘Ritter-effect’ uit vroegere tijden.)
In de uitzending van 14 maart ontvangt Van Dis onder meer Maarten en Eva Biesheuvel. P.C. Hooftprijswinnaar Biesheuvel werd beroemd vanwege zijn fantasierijke verhalen over zijn jeugd, krankzinnigheid en zijn leven thuis met zijn vrouw Eva. Het meest vermaard zijn misschien wel zijn verhalen over de zee en zijn ervaringen als matroos. Ze zijn gebundeld in Zeeverhalen, een inmiddels klassieke titel in de Nederlandse literatuur, die onlangs voor de vijfde maal werd herdrukt.
Naast deze Zeeverhalen is ook nog altijd zijn Verzameld werk beschikbaar: drie delen dundruk, gebonden uiteraard, samengevoegd in een linnen cassette.Delen
 
neva

Diner lisant à la Russe

Op woensdag 20 maart, tijdens de Boekenweek en ter gelegenheid van het zestigjare bestaan van de Russische Bibliotheek, wordt er in restaurant Neva in de Hermitage in Amsterdam een diner lisant georganiseerd. Tijdens een Russisch driegangendiner leest Wouter van Oorschot verhalen van Anton Tsjechov voor. Onder meer ‘De oester’, een verhaal over een arm kind dat door restaurantgangers wordt uitgenodigd om een paar oesters te eten en hartelijk wordt uitgelachen als het aan een schelp begint te knagen. Aangezien dit het openingsverhaal wordt, ligt het voor de hand wat de eerste gang zal zijn. Hierna volgen nog een salade van verschillende bietensoorten met gerookte forel en een haring- en kaviaardressing, een rib-eye van het Lakenvelderrund Stroganoff en een nagerecht bestaande uit bittere chocolade met zoute pinda’s en karamel. U moet u indenken dat dit alles richting maag wordt gedirigeerd, terwijl u ondertussen luistert naar verhalen van Tsjechov.

U kunt deelnemen aan dit diner maar moet dan wel reserveren bij restaurant Neva: 020 5307483. In ruil voor de drie gangen en de verhalen van Tsjechov betaalt u € 32 (excl. drank). Het diner begint om 19:00 en eindigt rond 22:00.Delen
 
De_geschiedenis__50e568bfbcb31

Proefboekje Babel, geef het cadeau!

De geschiedenis van een paard is verschenen.  Het boekje is bedoeld als kennismaking met het in alle opzichten unieke talent van de journalist  Isaak Babel (1894–1940) die zich ontpopte tot een van de grootste Russische schrijvers.

Zijn portretten van soldaten en hoeren, handelaars, scharrelaars, ouders en kinderen, zijn tegelijk tijdloos en alleszeggend over de verschrikkingen van zijn tijd, waarvan hij ten slotte ook zelf het slachtoffer werd. Door Stalin vermoord, is hij onsterfelijk geworden in zijn prachtige verhalen.

Het boekje kost € 7,50 en is voorzien van een kortingsbon ter waarde van € 5 voor zijn omvangrijke verzamelde Verhalen, die 8 mei a.s.verschijnen als nieuw deel in de Russische Bibliotheek. De prachtige nieuwe vertaling is van Froukje Slofstra.

Reeds heeft in een niet nader te noemen boekhandel zich niet nader te noemen klant gemeld, die wél de verzamelde verhalen wilde kopen maar níet het kennismakingsboekje en die nu kwaad was dat hij het toch moest kopen om de kortingsbon te pakken te krijgen ‘want wat moet ik met dat boekje?’ Dat zullen wij u zeggen: voor deze klant is De geschiedenis van een paard een cadeautje van € 2,50 om weg te geven aan iemand van wie hij of zij vindt dat die óók kennis moet maken met Babels werk. En niet zeuren want u kunt die kortingsbon ook kopiëren en inleveren! Sterker nog: u kunt hem ook hier downloaden en uitdraaien en ermede naar uw vaste boekhandelaar stappen, die hem in dank zal aanvaarden. Weet u wel, mevrouw of mijnheer, dat diezelfde boekhandelaar voor u de helft van die korting betaalt?Delen
 
Onze_eeuw._J.L.__50e440b0d362b

Onze eeuw, een gesprek - verschenen

Heden in de boekhandel Onze eeuw. André Spoor en J.L. Heldring in gesprek.
André Spoor en J.L. Heldring voerden in augustus 2012 een viertal lange gesprekken. Zij namen hun persoonlijke ervaringen met de politiek van de twintigste eeuw door, spraken over de Koude Oorlog, het ontstaan en het einde ervan, over de dekolonisatie, over Europa, over de Nederlandse buitenlandpolitiek. De gesprekken werden opgenomen en gemodereerd door historicus John-Alexander Janssen.

In de gesprekkenis een aantal elementaire bewegingen in de twintigste eeuw samengevat tot een associatief en bijwijlen persoonlijk verhaal en niet als in een geschiedenisboekje. Bovenop alles wat de lezer zelf al weet, stippen de betrokken waarnemers Spoor en Heldring aspecten van het grote wereldgebeuren aan die onder het stof van de Wikipediakennis verdwenen is. Wat was het Long Telegram ook al weer en in welk verband tot de Koude Oorlog stond het? Welke Nederlandse politici hadden welke inzichten waar het de onafhankelijkheid van Indonesië aanging? Waarop baseert Heldring zijn uitspraak ‘dekoloniseren moet je door rechts laten doen, bezuinigen door links’?

Een boek voor een ieder die meer wil weten van de zwarte bladzijden van de Nederlandse en Europese politieke geschiedenis van de twintigste eeuw.

Hier vindt u een bespreking van het boek door Bart Jan Spruyt.

J.L. Heldring ontvangt op 21 maart in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de Tegel (Nederlands belangrijkste journalistiekprijs) voor zijn gehele oeuvre. Ter ere van de bekroning maakt Frenk van der Linden een documentaire over Heldring, die op 25 maart op televisie komt. De film is eveneens op zaterdag 23 maart te bekijken op een feestelijke Heldring-avond in het NRC Restaurant te Amsterdam.

Delen
 
Uitzicht_genoeg_copy

Ontvangst nieuwe bundel Marjoleine de Vos

De nieuwe bundel van Marjoleine de Vos, Uitzicht genoeg is na een zeer goede ontvangst reeds aan een tweede druk toe. ‘Krachtige metaforen in vaak sublieme verzen. In de nieuwe bundel van Marjoleine de Vos kom je ze weer tegen. Heuse poëzie, zonder dwangmatige versmaat, van een taalsmid,’ schreef Arie van de Berg in NRC-Handelsblad.

Huub Beurskens geeft op zijn fraai poëzieblog een intense, inhoudelijke lezing van een enkel gedicht uit de bundel, onder de titel ‘Dit vind ik nou mooi,’ Hij schrijft: ‘Mooi aan Marjoleine de Vos’ gedichten in deze bundel vind ik het gebruik van rijm, veelal binnenrijm. Je zou het geraffineerd kunnen noemen, als daarmee niet de indruk zou worden gewekt dat gehaaidheid en gewiekstheid hier aan het werk zijn geweest. Of opzet. Natuurlijk is een en ander zo opgezet, maar dan met de nadruk op dat “natuurlijk”. De taal werkt in haar gedichten vaak als iets vanzelfsprekends, als het milieu waarin de menselijke natuur zich geestelijk kan bewegen.’

Hier leest u de hele bespreking.


Delen
 
plevier-2

Verschenen: De plevier van Detlev van Heest

Van onze auteur Detlev van Heest verscheen onlangs de bibliofiele uitgave De plevier. Het verhaal vormt een schakel tussen de in Japan gesitueerde roman De verzopen katten en de Hollander en het vervolg daarop: het in Nieuw-Zeeland spelende Pleun.

‘Op maandag,  de dag voor de veiling van het huis, ging ik naar de bank. Ik liep door de hoofdstraat, keek een keer om of ik niet gevolgd werd. Ik vroeg me af of men iets aan mij kon zien: een man met een rugtasje, een slobbertrui van gemalen plastic flessen en een plastic tasje met daarin gesmeerde roggeboterhammen. Een uur voor de veiling kreeg ik twijfels. Ik zag ons in deze uithoek van de wereld verstoken van warmte en mensen. Ik dacht aan het vertrouwde Nieuwloofwijk. Binnen twee jaar zou ook hier regelmaat in ons leven zijn. Ik probeerde me met deze gedachte te kalmeren, maar ze nam de beklemming niet weg.’

Het boekje, verschenen in een beperkte oplage, is te bestellen via www.hofvanjan.nl.

Delen
 
Hier_sneeuwt_het_nooit_copy

Academica Literatuurprijs

De twee Van Oorschot-debuten van 2012, Hier sneeuwt het nooit van Gilles van der Loo en Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde van Sander Kollaard, staan beide op de longlist van de Academica Literatuurprijs, een prijs voor het beste fictiedebuut. Vorig jaar won Erik Menkveld deze prijs voor zijn roman Het grote zwijgen.
De longlist bestaat uit vijftien titels. Begin maart wordt duidelijk welke drie titels op de shortlist staan, in september wordt de winnaar bekend.
Sander Kollaard en Gilles van der Loo debuteerden allebei in Tirade. Jaap Goedegebuure noemde Kollaard in Trouw de meeste getalenteerde verhalenschrijver van de afgelopen tijd. Janet Luis roemde in NRC Handelsblad de trefzekere toon van Gilles van der Loo, de internationale allure van zijn verhalen en de diversiteit van de personages.Delen
 
2013-02-13_143240

Jubileumjaar - verzameljaar

‘De beroemde Russische Bibliotheek van uitgeverij Van Oorschot,’ aldus NRC Handelsblad, bestaat in 2013 zestig jaar. Wij vieren dat onder meer met even feestelijke als tijdelijke prijsverlagingen op de ruim 40 bestaande delen en vier nieuwe vertalingen:
Maart: Tsjechov, Toneel (voor het eerst compleet), vertaling Yolanda Bloemen en MarjaWiebes.
Mei: Babel, Verhalen (een nieuwkomer in de Russische Bibliotheek), vertaling Froukje Slofstra
Oktober: Dostojevski, De idioot, vertaling Arthur Langeveld
December: Gogol, Dode zielen, vertaling Aai Prins

Afgeleid van de grote reeks is ‘de kleine RB’ (klein formaat hardcovers, 64 blz., € 7,50), voor wie eerst wil proeven van ‘de klassieke Russen’ of een ander daartoe wil aanmoedigen:
Gogol Hoe Ivan Ivanovitsj ruzie kreeg met Ivan Nikiforovitsj
Tsjechov De kus (met kortingsbon van € 5 voor de aanschaf van Toneel)
Babel De geschiedenis van een paard (met kortingsbon van € 5 voor de aanschaf van Verhalen) (maart)
Achmatova, Majakovski, Tsvetajeva Ode aan de voetganger (gekozen uit hun werk en ingeleid door Kees Verheul (april).

Bijt me toch, bijt me! is een  bloemlezing met de mooiste dierenverhalen uit de Russische Bibliotheek, samengesteld en ingeleid door Carl Friedman (maart).

De ruim 40 bestaande delen worden, verdeeld over groepjes van tien, telkens drie maanden lang aangeboden voor slechts € 29,90. Dit komt neer op een lezersvoordeel tussen 25 en 35%. Ideaal voor wie zijn Russische Bibliotheek wil completeren of met verzamelen beginnen. Ideaal ook om cadeau te geven. Immers soms weet men niet wat men zijn geliefde, vriend of vriendin nu eens zal geven. Dan is een deel uit de Russische Bibliotheek een goed idee.
Van mei tot en met juli 2013 geldt, zolang de voorraad strekt (!), de aanschafprijs van € 29,90 voor de delen Achmatova, Boenin (4x), Gontsjarov, Majakovski, Poesjkin (2x) en Tsvetajeva. Vraag uw boekhandelaar naar meer informatie of download hier de folder.Delen
 
deel_3_200_copy

Gouden Boekenuil

Op de longlist van de Gouden Boekenuil, de belangrijkste literaire prijs van Vlaanderen, staat onder andere het derde deel van de Revebiografie van Nop Maas. In dit boek schrijft Maas over het leven van Gerard Reve in de jaren 1975-2006. Lange tijd werd de verschijning van dit boek tegengehouden door Joop Schafthuizen, Reve's erfgenaam. Na verscheidene processen verscheen het boek toch, in het najaar van 2012.
Zie hier voor een compleet overzicht van alle genomineerde titels. Op 27 februari maakt de vakjury de shortlist bekend. Daarnaast is er ook nog een lezersjury die een winnaar bekend zal maken. Vorig jaar was dat Stephan Enter voor zijn roman Grip.

Delen
 
VSBPoezieprijs-website-AnnavanKooij-0187

VSB-Poëzieprijs voor Ester Naomi Perquin

In Utrecht kreeg Ester Naomi Perquin aan de vooravond van Gedichtendag tijdens een feestelijke bijeenkomst de VSB-Poëzieprijs 2013 uitgereikt uit handen van juryvoorzitter Saskia Stuiveling. Perquin krijgt de jaarlijkse prijs voor de beste Nederlandstalige dichtbundel voor haar bundel Celinspecties. Aan de prijs is een geldbedrag van 25.000 euro verbonden en een glaskunstwerk van kunstenares Maria Roosen.  Voor de VSB Poëzieprijs 2013 werden ook de dichters H.H. ter Balkt, Luuk Gruwez, Sybren Polet en Menno Wigman genomineerd.

De jury van de VSB Poëzieprijs roemt de verraderlijk luchtige toon en de onvoorspelbare wendingen waarmee Perquin een gelaagde ruimte in haar bundel schept. ‘Het taalgebruik is soms soepel als spreektaal, dan weer geraffineerd en virtuoos. De dichter neemt de lezer aan de hand en laat hem net zo gemakkelijk struikelen, wanneer haar woorden dat nodig hebben. (...) Als de dichter al een taak heeft, laat het dan die zijn die Perquin zich heeft opgelegd: zichtbaar maken van wat obscuur en meestal verborgen blijft. Dit blijven proberen, ook wanneer je tegen de grenzen van het zichtbare en van de taal aanloopt. In het geval van Celinspecties levert het een bundel op van noodzaak, verlangen en schitterend mislukken.

Juryleden Maria Barnas, Geert Buelens, Patrick Lateur, Anthonya Visser en Saskia J. Stuiveling selecteerden in november 2012 de vijf genomineerde dichters uit vijfenzeventig ingezonden bundels die alle tussen 1 september 2011 en 31 augustus 2012 verschenen.

Hier kunt u gedichten van alle vijf genomineerden beluisteren.

Delen
 
2011-11-18_144457_copy_copy

Libris Literatuurprijs

De roman Een kamer in Rome van Sipko Melissen is genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs 2013. Eerder stond het boek, dat tot dusver twee keer werd herdrukt, op de longlist van de AKO Literatuurprijs. In het boek gaat de literatuurstudent Daniël op zoek naar de schrijver van een mysterieuze novelle die hij in handen heeft gekregen. Een kamer in Rome kreeg lovende recensies en werd in Het Parool uitgeroepen tot ‘hét zomerboek van 2012’.
Klik hier voor een overzicht van alle genomineerde titels. Op 11 maart wordt de shortlist bekendgemaakt en op 6 mei is de uitreiking van de prijs in het Amstel Hotel in Amsterdam. De jury bestaat uit Clairy Polak (voorzitter), Jan Donkers, Edith Koenders, Lisa Kuitert en Marc Schaevers.

"Hét zomerboek van 2012 [...], een heerlijke roman." - Het Parool (*****)

"De auteur treft heel mooi de ziel van de dromer (lezer en schrijver) die altijd een buitenstaander is, en misschien alleen in zijn boeken echt bestaat." - Trouw

"Fantastische roman" - BOEK

"Een prachtig boek" - Tzum
Delen
 
Omslag1-212x300

Nieuwe redactie Tirade

Per 1 januari 2013 bestaat de redactie van Tirade uit Lieke Marsman, Martijn Knol en Gilles van der Loo. De redacteuren Merijn de Boer en Menno Hartman blijven nog aan. Er is een vacature voor een dame. Suggesties? Zelf solliciteren? Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Van de redacteuren Jeroen van Kan en Ester Naomi Perquin neemt Tirade met pijn in het hart afscheid, zij droegen vijf jaar lang bij aan hoogwaardige en eigenzinnige Tiradenummers. Van 423 in 2008 tot nummer 446 in december 2012 hebben zij hart en ziel gegeven aan het tijdschrift. Daaronder bijzondere specials als het vertalersnummer, het koffernummer, het Voskuilnummer, het Brievennummer, het Publiek/ Prive nummer, het korte verhalennummer, het In Memoriamnummer, het Leopoldnummer etc etc. En alle gewone zeer goede nummers.  Ester en Jeroen, dank daarvoor!

De nieuwe redacteuren stellen zich binnenkort op de website van tirade www.tirade.nu aan u voor.

Delen
 
Dokie_5008183a1f6e3

Dokie

Het boek Dokie van Arend Jan Heerma van Voss kreeg lovende besprekingen in zo’n beetje alle landelijke dag- en weekbladen. In dit boek, een ‘retro-reportage’, laat Heerma van Voss zien dat het verwerken van verlies een leven lang kan duren. Op driejarige leeftijd verloor hij zijn vier jaar oudere zusje Dokie. Tot die tijd waren ze onafscheidelijk. Over haar en het ongeluk werd in het gezin nooit meer gesproken.
In Trouw schreef Bert Keizer: ‘Het wonderlijke is dat de auteur het allemaal zo raak noteert dat ook de lezer door huiver wordt getroffen, meegenomen in een levenslange onderhuidse nachtmerrie. Dit klinkt beklemmend, maar Heerma van Voss schrijft zichzelf met aandoenlijke nuchterheid een weg naar buiten.’
En Janet Luis in NRC Handelsblad: ‘Dokie moet het hebben van zijn zijdelingse verbanden en zijn diversiteit: interessante weetjes, grappige terzijdes, ontroerende details, fijne familieverhalen.’Delen
 
Verliefd_worden__50bc9f576c0e4

Bijzonder gesigneerd boekje van Minke Douwesz

De Anna Bijnsprijs  werd in het jaar 2012 uitgereikt aan Minke Douwesz voor haar roman Weg. De uitgever maakte ter gelegenheid van de huldiging in de Rode Hoed een boekje met het juryraport, het dankwoord van Minke Douwesz, een stuk van Jaap Goedgebuure over de plaats van het werk van Douwesz in de Nederlandse literatuur en een fragment uit de roman Weg. 32 pagina’s, met cahiersteek gehecht in stijfje, met stofomslag op gevergeerd papier.

Gedrukt in een beperkte oplage, waarvan 50 exemplaren genummerd en gesigneerd.

Hier vindt u meer informatie over de gesigneerde en genummerd exemplaren van het boekje dat verscheen ter gelegenheid van de Anna Bijnsprijs 2012 voor Minke Douwesz. € 10,00.Delen
 
2012-12-20_102231_copy

Voorjaarsaanbieding 2013

De voorjaarsaanbieding voor 2013:

Marjoleine de Vos | Uitzicht genoeg
Carl Friedman (samenst.) | Bijt me toch, bijt me! De mooiste dierenverhalen uit de Russische Bibliotheek
Anton Tsjechov | De kus. Drie liefdesverhalen

–Zestig jaar Russische Bibliotheek (Prijsverlagingen Boelgakov, Ljeskov, Tsjechov)

J.L. Heldring en André Spoor | Onze eeuw
Willem Frederik Hermans | De donkere kamer van Damokles (jubileumeditie)
David Smalhout | Daarheen en weer terug
Leo Tolstoj | Oorlog en vrede (hardcover)
A.P. Tsjechov | Toneel
Frits Abrahams | Alles loopt altijd anders
Achmatova, Majakovski, Tsvetajeva | Ode aan de voetganger
Isaak Babel | De geschiedenis van een paard
Elisabeth Eybers | My radarhart laat niks ontglip
Kerim Göçmen| Het geheim van de kromme neuzen
I. E. Babel | Verhalen
Samuel Butler | De weg van alle vlees
Frida Vogels | Dagboek 1974-1976 (deel 10)

–Zestig jaar Russische Bibliotheek (Prijsverlagingen Achmatova, Boenin,
Gontsjarov, Majakovski, Poesjkin, Tsvetajeva)

Ester Naomi Perquin en Menno Hartman (red.) | Poëziekalender 2014

Wilt u een folder ontvangen? Mail dan naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .nl met vermelding van uw postadres.Delen
 
Grip_Stephan_Enter_copy

C.C.S. Crone

Stephan Enter, die eerder dit jaar de F. Bordewijkprijs en de Lezersprijs van de Gouden Boekenuil ontving voor zijn door pers en publiek omarmde roman Grip, heeft bovendien de C.C.S. Croneprijs gekregen. Deze prijs wordt om het jaar uitgereikt aan een in Utrecht levende auteur. Eerdere winnaars waren Manon Uphoff, Ronald Giphart, Arthur Japin, Ingmar Heytze en Guillaume van der Graft.
De naamgever van de prijs en naamgenoot van de prijswinnende auteur, Cornelius Carolus Stephan Crone (1914-1951), schreef een klein maar gewaardeerd oeuvre. Zijn verzamelde proza, onder de titel De schuiftrompet, is nog altijd verkrijgbaar. Hij staat wel bekend als de 'Utrechtse Nescio'.

Uit het juryrapport: 'De verhalenbundel en de drie romans die Stephan Enter tot nu toe publiceerde, geven volgens de jury blijk van een weergaloze stijl en aandacht voor tijdloze thema's. Zijn werk moet het niet hebben van grootse gebaren en wonderlijke situaties. Enters diepte schuilt in het heel zorgvuldig verwoorden van het alledaagse. Zijn werk vormt een eigenzinnige en oorspronkelijke bijdrage aan de Nederlandse literatuur.'Delen
 
Een_erwt_zo_groo_4f07076a24c79

Wie dit niet leest is gek

In NRC Handelsblad verscheen een paginagrote bespreking van het Verzameld proza van Jan Hanlo, geschreven door Arjen Fortuin. Hij bekroonde het boek met vijf sterren: 'Nog net in zijn honderdste geboortejaar is het [Verzameld proza] er nu dan toch, in 700 prachtig gemaakte pagina's dundruk met groot Een erwt zo groot als een voetbal is geen erwt op het stofomslag. Het grootste deel van het boek bestaat uit korte tot ultrakorte stukjes - ook gedichten, in weerwil van de titel - over alles wat Hanlo's verwondering wekt. Voorstellen voor nieuwe woorden (middellijk in plaats van onmiddellijk), een schoolopstel, een reisverslag uit Sevilla, drank en geloof, schilderkunst, moppen, gedichten en readymades - tot aan motorrijden aan toe, de liefhebberij die Hanlo in het voorjaar van 1969 noodlottig zou worden.
Maar de schoonheid van dit boek zit niet in de opsomming, maar in de manier waarop Hanlo bij elk stukje opnieuw begint met kijken en denken [...]. Een erwt zo groot als een voetbal is geen erwt is oergeestig, maar tegelijkertijd op wonderlijke wijze voortdurend ernstig.'
Lees hier de complete bespreking.

Delen
 
2012-11-30_103524

De wereld draait door voor Nico Dros

Ze kon er geen genoeg van krijgen, en zelden hoorden we een beter geformuleerde pitch in 'De Wereld Draait Door', Monique Burger van De Nieuwe Boekhandel in Amsterdam:

'Een roman, Texel, 1945 en 1962, waargebeurd, over de opstand van de Georgische soldaten vlak voor de bevrijding. Romantiek, eeuwige liefde. De tranen krijg je er op de laatste bladzijde bij cadeau! Leraren kunnen opgelucht ademhalen, want eindelijk zullen scholieren iets anders op hun lijst zetten dan - hoe mooi ook - De aanslag of De donkere kamer van Damokles. Het is briljant, bloedspannend, fenomenaal geschreven. Het is vakwerk. Een 10 met een griffel voor Oorlogsparadijs van Nico Dros.'

Zie ook het fragment.

Delen
 
Zuidenwind_4f06eceb56e54

Zuidenwind - Norman Douglas, de ontvangst

Vandaag schrijft Michel Krielaers in NRC: ‘Zuidenwind is een merkwaardige maar fascinerende roman. In de eerste plaats omdat de natuur van een mediterraan eiland en de tradities van de autochtone bevolking er prachtig in worden beschreven. Maar nog meer is het een ideeënroman waarin de in verval verkerende Westerse beschaving aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog onder de loep wordt genomen, zoals ook gebeurt in Thomas Manns Der Zauberberg.’

En verder: ‘Een van de eertse expatsromans is South Wind van Norman Douglas. Het boek verscheen in 1917 en maakte de schrijver wereldberoemd. Van South Wind, is bijna een eeuw later, onder de titel Zuidenwind een  knappe Nederlandse vertaling verschenen die volop recht doet aan de elegante stijl van het origineel. (vertaling:Johan Hos)
Meer lof voor Zuidenwind

‘Norman Douglas (1868 - 1952) is de schrijver van de meest dodelijke memoires in de literatuurgeschiedenis, Terugblik. Op zijn oude dag ging hij zitten met een doos vol visitekaartjes. Die had hij zijn leven lang keurig verzameld. Vervolgens schreef hij zijn herinneringen aan de mensen die hem de kaartjes hadden overhandigd op. Een aantal malen vermeldt hij in het dagboek slechts een naam: geen herinnering aan. Dezelfde sardonische humor kenmerkt ook zijn grote roman Zuidenwind, uit 1917, die in een prachtige vertaling van Johan Has al even prachtig is uitgegeven bij Van Oorschot. Zuidenwind is het verhaal van de Anglicaanse bisschop Thomas Heard die op terugweg van een verblijf in Afrika pauzeert op een eiland en daar, te midden van een aantal losgeslagen expats, volledig van zijn geloof valt en van alle bijkomende ideeën over moraal en conformisme.’

– Theo Hakkert in Tubantia

‘De eerste druk van de non-conformistische ideeënroman Southwind van Norman Douglas (1868-1952) verscheen al in 1917. Pas nu is het boek in het Nederlands vertaald. Onbegrijpelijk voor een roman die zo humoristisch en rijk is aan ideeën. Douglas is een echte kosmopoliet die de Europese waarden verdedigt en zich keert tegen huichelarij, agressie en onbenul. In de roman belandt hoofdpersoon bisschop Heard op een eiland. Dat doet zijn wereldbeeld kantelen. ’

De Stentor

Een bespreking van Zuidenwind in de Rijnpost: ‘Een boek waar je niet van los komt. Een boek als een magneet.’

Machiel Jansen: ‘Het boek werd in het begin van de jaren twintig een cult hit en bijna een eeuw later is het is niet moeilijk te ontdekken hoe dat kon gebeuren. Zuidenwind heeft namelijk alle kenmerken van een cult roman. De toon is licht spottend en de geestige en ongenuanceerde ideeën die beschreven worden hebben iets gezagsondermijnend. Bovendien zijn er behoorlijk wat formuleringen die geschikt zijn om in een select gezelschap geciteerd te worden. Het is niet voor niets dat uitgeverij Van Oorschot dit boek in de reeks onbekende meesterwerken opnieuw heeft uitgegeven.’

Literair Nederland


Norman Douglas' klassieker Zuidenwind verscheen in de fraaie reeks vertalingen van grote onbekende internationale werken van Van Oorschot. (Eerder verschenen boeken van James Agee en Sherwood Anderson


Delen
 
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
van oorschot rss