De Grote Oekraïense roman!
Onderwerp: De Grote Oekraïense roman!
Verzenddatum: 2014-06-06 12:40:01
Mail nr #: 74
Inhoud:
Uitgeverij  G.A. van Oorschot

Uitgeverij Van Oorschot

1 De grote Oekraïense roman

Deze week verscheen de nieuwe vertaling van Gogols Dode zielen. Ten tijde van de lijfeigenschap reist hoofdpersoon Tsjitsjikov met paard en kar door Rusland en koopt bij landeigenaren dode lijfeigenen op, met als doel om op dat schijnkapitaal een grote hypotheek af te sluiten. Dit simpele gegeven benut Gogol voor een geniale satire op de kleinheid van het mensdom.
De nieuwe vertaling van dit negentiende-eeuwse meesterwerk is gemaakt door Aai Prins. In 2012 verscheen haar alom bejubelde en tevens bekroonde nieuwe vertaling van Gogols Verhalen en novellen. Er bestaan meer vertalingen van Dode zielen, maar die in de Russische Bibliotheek bevat als enige ook alle fragmenten die Gogol aan het vuur liet ontsnappen, plus een aantal brieven van de schrijver aan vrienden en kennissen waarin hij over zijn meesterwerk vertelt. Prins verzorgde ook de aantekeningen en een nawoord.

De nieuwe vertaling van Dode zielen ligt komend weekend in de winkel.

1 Boelgakov compleet

Het verzameld werk van Michail Boelgakov verscheen in de jaren negentig in drie dundrukdelen in de Russische Bibliotheek. Die delen zijn nu bijeengebracht in een meer dan 1.600 bladzijden tellende hardcovereditie. De Volkskrant noemde het afgelopen zaterdag een ‘spectaculaire’ uitgave.
Boelgakov werd wereldberoemd met zijn roman De meester en Margarita. Daarin wist hij de tragiek van zijn geteisterde vaderland schitterend te vervlechten met die van zijn persoonlijk leven als monddood gemaakte schrijver. Maar Boelgakov schreef nog veel meer. In deze complete dundrukeditie treft u behalve De meester en Margarita ook onder meer Aantekeningen van een jonge arts, De Witte garde, Hondehart en De eieren der Rampp-spoed aan. Het gros van de vertalingen is gemaakt door Marko Fondse en Aai Prins.
1 “De Amerikaanse opvolgster van Jane Austen”

Onlangs verscheen de verhalenbundel Romeinse koorts van Edith Wharton (1862-1937), vertaald door Lisette Graswinckel.
Katja de Bruin noemde Wharton in de VPRO Gids ‘de Amerikaanse opvolgster van Jane Austen’. Ze schreef verder: ‘De twaalf verhalen die in Romeinse koorts zijn opgenomen, doen Whartons veelzijdigheid alle recht. Ze schreef een aantal goeie spookverhalen, maar vooral ook satirische zedenschetsen die na honderd jaar nog niets van hun scherpte hebben verloren.’ Lees hier het hele stuk.
Toef Jaeger in NRC Handelsblad (••••): ‘Haar verhalen – zelfs de spookverhalen – hebben de tand des tijd verbazingwekkend goed doorstaan.’

Ter gelegenheid van de verschijning van Romeinse koorts zijn eerder verschenen klassiekers uit dezelfde reeks tijdelijk in prijs verlaagd. Een sterfgeval in de familie van James Agee, Winesburg, Ohio van Sherwood Anderson en Zuidenwind van Norman Douglas kosten tot eind juli slechts € 12,50.
1 Shakespeare bij Van Oorschot

In 2014 is het 450 jaar geleden dat Shakespeare geboren werd. Bij Uitgeverij Van Oorschot verscheen Peter Verstegens vertaling van Shakespeares lange gedicht Venus and Adonis.

Het Shakespearejaar duurt in feite twee jaar, omdat in april 2016 wordt herdacht dat Shakespeare 400 jaar geleden gestorven is. In 2015 verschijnt Verstegens vertaling van Shakespeares andere lange gedicht The Rape of Lucrece.

Verstegen werd geïnterviewd door Maarten Westerveen voor VPRO radio, hier vindt u het hele gesprek.

Het gedicht Venus en Adonis is een schitterende kennismaking met het werk van Shakespeare, het is geestig, luchthartig, sensueel en vloeiend.
Maar op het omsalg hadden naakte mensen moeten staan, vindt u niet? Meer hierover op facebook.
1

Uw gegevens::