Kopland, R.

Hans Vermeulen

Rutger Kopland (1934-2012) was de schrijversnaam van de psychiater R.H. van den Hoofdakker. Van den Hoofdakker was hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als onderzoeker en behandelaar hield hij zich persoonlijk vooral bezig met de betekenis van de slaap en de biologische klok voor het emotionele leven van zowel gezonde als psychisch gestoorde mensen. Daarbij werkte hij ook als psychotherapeut. Behalve artikelen en hoofdstukken in wetenschappelijke tijdschriften en leerboeken schreef hij ook essays over psychiatrie in de algemene maatschappelijke context. Een aantal van deze stukken werd opgenomen in De mens als speelgoed (1995) en in Twee ambachten (2003).

Als Rutger Kopland publiceerde Van den Hoofdakker veertien gedichtenbundels. Hij debuteerde in 1966 met Onder het vee, zijn meest recente bundel is Toen ik dit zag, die verscheen in het najaar van 2008. Kopland schreef daarnaast literaire essays: Het mechaniek van de ontroering (1995) en Mooi, maar dat is het woord niet (1998). Al jaren behoort Kopland tot de meest gelezen dichters in ons land. Bloemlezingen uit zijn werk verschenen in onder meer in Engeland, Finland, Frankrijk, Ierland, Israel, Italië, Noorwegen, Polen, Zuid-Afrika  en de Verenigde Staten; bundels in het Duits en Italiaans zijn in voorbereiding.

In 1999 en in 2001 ontving Van den Hoofdakker / Kopland eredoctoraten van respectievelijk de Universiteit voor Humanistiek en de Rijksuniversiteit Utrecht, in beide gevallen voor de combinatie van zijn verdiensten op wetenschappelijk en literair gebied. In 1988 ontving de dichter de P.C. Hooftprijs voor zijn oeuvre en de VSB Poëzieprijs 1998 voor zijn bundel Tot het ons loslaat.

In 2006 verschenen zijn Verzamelde gedichten ter markering van zijn veertigjarig dichterschap. Ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag verscheen het boekje met cd Aan het grensland. Geluiden uit het Noorden 2. In 2008 verscheen zijn recentste bundel Toen ik dit zag. Een nieuwe druk van zijn Verzamelde gedichten waarin ook deze laatste bundel opgenomen werd, verscheen in 2010.
Verzamelde gedichten (midprice) Verzamelde gedichten (midprice)

€ 21,50
Bestellen
Meer weten
Verzamelde gedichten incl. nagelaten werk Verzamelde gedichten incl. nagelaten werk

€ 39,00
Bestellen
Meer weten
Aan het grensland Aan het grensland

€ 16,00
Bestellen
Meer weten
Een man in de tuin Een man in de tuin

€ 14,91
Bestellen
Meer weten
Twee ambachten Twee ambachten

€ 18,50
Bestellen
Meer weten
Over het verlangen naar een sigaret Over het verlangen naar een sigaret

€ 12,85
Bestellen
Meer weten
Het mechaniek van de ontroering Het mechaniek van de ontroering

€ 16,45
Bestellen
Meer weten
Geduldig gereedschap Geduldig gereedschap

€ 12,85
Bestellen
Meer weten
Voor het verdwijnt en daarna Voor het verdwijnt en daarna

€ 13,50
Bestellen
Meer weten
Dit uitzicht Dit uitzicht

€ 13,50
Bestellen
Meer weten
Al die mooie beloften Al die mooie beloften

€ 12,85
Bestellen
Meer weten
Een lege plek om te blijven Een lege plek om te blijven

€ 12,85
Bestellen
Meer weten
Wie wat vindt heeft slecht gezocht Wie wat vindt heeft slecht gezocht

€ 13,50
Bestellen
Meer weten
Onder het vee Onder het vee

€ 12,50
Bestellen
Meer weten
Delen