Grip

1. Hoe zou je de karakters van de vier personages omschrijven? 

2. In hoeverre zijn de levens van de vier personages gestuurd door de gebeurtenissen op de Lofoten?

3. Kun je voorbeelden geven van gebeurtenissen die door het ene personage anders herinnerd of ervaren worden dan het andere? En zijn die verschillen in ervaring of herinnering op de een of andere manier tekenend voor de personages?

4. Grip zit compositorisch vernuftig in elkaar. Op welke manier is de roman opgebouwd en welke effecten bereikt de auteur met deze compositie?

5. Wat is de functie van het motto van Bash? over de krekels?

6. Vincent, Martin en Paul hebben ieder hun eigen mening over de aantrekkelijkheid van onsterfelijkheid. Hoe luidt die en in hoeverre vallen die meningen te duiden op basis van hun karakters en levenshoudingen?

7. Valt er een hoofdpassage aan te wijzen? Een passage die de kern van het boek raakt?

8. Wat vind je van de stijl waarin het boek geschreven is?

9. Waarom wordt het boek besloten met een epiloog vanuit het perspectief van Paul? Geef zowel een literair-technisch als een psychologisch argument.

10. In zijn recensie in NRC Handelsblad schreef Arjen Fortuin dat er een ‘religieuze grondtoon’ en ‘een bijbelse climax’ in Grip te vinden zijn. Ben je het daarmee eens?

Delen

Meer over Friso Keuris

Grip, Hardcover

€ 21,00

Bestellen
Meer weten