Algemeen arrow Dezer dagen


J.L. Heldring
Dezer dagen

ISBN 9789028242210
Tweede druk
Paperback
€ 17,50

Bestellen

In april 2012 stopte J.L. Heldring na 52 jaar met zijn befaamde column ‘Dezer dagen’. Sinds 1960 schreef hij op de opiniepagina van eerst de Nieuwe Rotterdamse Courant en later NRC Handelsblad zijn column over buitenlandse politiek, taal, godsdienst, Europa, cultuur en geschiedenis. Aanvankelijk begon Heldring de column omdat zijn hoofdredacteur hem als adjunct geen andere verantwoordelijkheden wenste af te staan. Gaandeweg vond hij in zijn stijlvolle opstellen een levenstaak: vanaf de zijlijn meedenken. Overtuigd als journalist in al deze onderwerpen een dilettant te zijn heeft hij echter generaties lezers getoond hoe scherpzinnig vanuit dilettantisme gedacht en geredeneerd kan worden. Politiek denken op columnformaat heeft in de Nederlandse pers nergens zo'n hoge vlucht genomen als juist in Heldrings column
‘Dezer dagen’. Met name zijn vermogen hedendaagse politieke ontwikkelingen te spiegelen aan historische is befaamd, en ongeëvenaard.

Deze ruime bundeling omvat een keuze uit de 500 ‘kanttekeningen’ die Heldring tussen 2003 en 2012 plaatste.

‘Een meester in vileine bedachtzaamheid’ - Bas Heijne over Heldring

Jerôme Louis Heldring werd in 1917 geboren in Amsterdam. Na een rechtenstudie in Leiden werd hij in 1945 redacteur van de Nieuwe Rotterdamse Courant, waar hij tot 1972 bleef, de laatste jaren als hoofdredacteur. Hij zette zijn in 1960 begonnen column ‘Dezer dagen’ sindsdien voort. In 1993 ontving Heldring een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam en in 2007 kreeg hij de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek. Dit is de vierde keuze uit zijn columns. In 1975 verscheen Het verschil met anderen, in 1989 Een dilettant en in 2003 Heel ons fundament kraakt.