Joseph Roth

Radetzkymars

Te verschijnen

In Radetzkymars (1932) vertelt Roth de laatste jaren van de Habsburgse monarchie aan de hand van de familie Trotta. Het hoofdpersonage is Carl Joseph Trotta, de kleinzoon van een luitenant die tijdens de slag bij Solferino het leven van de Keizer heeft gered en daar met geld en een adellijke titel voor beloond is. Het beeld van de dode grootvader, de held van Solferino, hangt als een schaduw over zijn bestaan als officier in de Donaumonarchie. Met een subliem gevoel voor ironie ontmaskert Roth de schijnwereld van het garnizoensleven en legt hij de barsten en scheuren van de veelvolkerenstaat van keizer Franz Joseph bloot. ‘Ze wisten nog niet dat elk van hen, zonder uitzondering, een paar jaar later op de dood zou stuiten. Geen van hen had een scherp genoeg gehoor om te vernemen dat het grote raderwerk van de verborgen reuzenmolens van de grote oorlog al aan het malen was.’

 

In Duitsland behoort Radetzkymars tot de literaire canon. Voor vele lezers is het melancholische verlangen naar een ‘wereld van gisteren’, die overzichtelijk is en houvast biedt, herkenbaar.

ISBN 9789028210516
gebonden

Prijs:

 32,50