De onbekende Pirandello door Max Nord

[p. 691] De onbekende Pirandello door Max Nord Sinds de verschijning, in 1932, van Nardelli’s levensbeschrijving L’Uomo Segreto heeft geen schrijver in of buiten Italië het gewaagd het labyrinth te betreden dat de biografische gegevens aan het licht moet brengen van de schrijver wiens novellistisch oeuvre hem tot een moderne Boccaccio stempelt, en wiens toneelwerk…

Lees verder op

Kort en klein

[p. 121] Kort en klein Proficiat, de kelk geheven Men kan de litteraire critiek in Nederland historisch in twee perioden verdelen: voor en na Ter Braak. Zelfs een korte recensie, die niet aan het door Ter Braak gepatenteerde schema voldoet, is anno 1961 nauwelijks denkbaar. Het recept is bekend: één derde algemene inleiding, één derde…

Lees verder op

Modernisme in de wetenschap door E.W. Beth

[p. 75] Tirade Modernisme in de wetenschap door E.W. Beth 1. Het evidentiepostulaat. – Algemeen bekend is de passage uit Plato’s Meno waar Sokrates een jonge slaaf, alleen door het stellen van allerlei vragen, ertoe weet te brengen, een eenvoudige meetkundige stelling geheel uit eigen kracht in te zien. Op achtergrond en strekking van deze…

Lees verder op

Tirade

[p. 75] Tirade Modernisme in de wetenschap door E.W. Beth 1. Het evidentiepostulaat. – Algemeen bekend is de passage uit Plato’s Meno waar Sokrates een jonge slaaf, alleen door het stellen van allerlei vragen, ertoe weet te brengen, een eenvoudige meetkundige stelling geheel uit eigen kracht in te zien. Op achtergrond en strekking van deze…

Lees verder op

Suid-Afrikaanse panorama – in verse deur Merwe Scholtz

[p. 45] Suid-Afrikaanse panorama – in verse deur Merwe Scholtz   Ek moet met rympies in U duister maal,   ‘n rukkerige vlug my lewe lank,   en tussen sterre en die stekels staal   telkens met klank en weerklank   my wisselende plek in die heelal bepaal.       Waarom, my Meester, dan…

Lees verder op

Het communistische spectrum door Arthur Schlesinger Jr.

[p. 5] Het communistische spectrum door Arthur Schlesinger Jr. Onlangs ben ik teruggekeerd van een reis van vier weken naar de Sovjetunie, Polen en Joegaslavië. Men kan nauwelijks verwachten, dat zo’n oppervlakkig bezoek diepgaande conclusies toelaat. Toch heeft een snelle maar intensieve reis door landen, die men tevoren slechts door de ogen van anderen kende,…

Lees verder op

Arthur Schopenhauer (1788-1860) over boeken, stijl en schrijvers

[Tirade januari 1960] Tijdgenoten Arthur Schopenhauer (1788-1860) over boeken, stijl en schrijvers Schrijvers kan men indelen in vallende sterren, planeten en vaste sterren. Eerstgenoemde zorgen voor de korte knaleffecten: men is verrast, roept ‘Kijk daar eens!’ en voorgoed zijn ze verdwenen. De tweede groep, dus de dwaal- of zwerfsterren, duren niet veel langer. Ze schitteren,…

Lees verder op

Portrait of some actors as one young dog

Portrait of some actors as one young dog Under Milk Wood, a play for voices, van Dylan Thomas, is een merkwaardig letterwerk. Men zou het het best een reportage kunnen noemen. Er gebeurt niets, er wordt alleen beschreven wat er op een dag in een stadje in Wales (en niet alleen in Wales) al zo…

Lees verder op

Mijn ledigheid door Italo Svevo

[p. 305] Mijn ledigheid door Italo Svevo Het is vergeefse moeite het heden te zoeken op kalender of klok. Men kijkt er alleen op om zijn relatie tot het verleden vast te stellen of om – schijnbaar bewust – een relatie tot de toekomst aan te vangen. Ik, de dingen en de mensen die mij…

Lees verder op

[Vervolg Boekenoorlog op het kerkhof]

[p. 298] [Vervolg Boekenoorlog op het kerkhof] gaarkoken, vooral nadat hij ontdekt heeft dat Thomas lang niet zo hulpeloos is als hij schijnt. Maar nee, hij haalt Thomas nog verscheidene malen terug naar Amerika en bezoekt hem in Engeland, waar Thomas zich duidelijk en effectief als gastheer toont, en in Wales, waar hij in conflict…

Lees verder op

De Hondvissen door J.J. Klant

[p. 255] De Hondvissen door J.J. Klant voor Melle De hele nacht werden zij door de hondvissen gevolgd. De schipper had zelfs het kijfzeil in de voorhoofmast laten hijsen, maar het barkeel meerderde niet merkbaar erdoor in vaart. Soms wankelde het even, de zeilen vielen slap en men hoorde de lijvers tegen de reetlezers slaan,…

Lees verder op

Nil humanum alienum door L. Th. Lehmann

Boeken Nil humanum alienum door L. Th. Lehmann De verhalenbundel ‘Samen uit, samen thuis’ van Eric Terduyn, vind ik moeilijk om over te schrijven. Niet omdat ik mij verstoken zou voelen van ideeën bij het lezen ervan, integendeel, maar alles wat ik erbij denk is nog niet in een aangename vorm tot een helder geheel…

Lees verder op