Mijn ledigheid door Italo Svevo

[p. 305] Mijn ledigheid door Italo Svevo Het is vergeefse moeite het heden te zoeken op kalender of klok. Men kijkt er alleen op om zijn relatie tot het verleden vast te stellen of om – schijnbaar bewust – een relatie tot de toekomst aan te vangen. Ik, de dingen en de mensen die mij…

Lees verder op

[Vervolg Boekenoorlog op het kerkhof]

[p. 298] [Vervolg Boekenoorlog op het kerkhof] gaarkoken, vooral nadat hij ontdekt heeft dat Thomas lang niet zo hulpeloos is als hij schijnt. Maar nee, hij haalt Thomas nog verscheidene malen terug naar Amerika en bezoekt hem in Engeland, waar Thomas zich duidelijk en effectief als gastheer toont, en in Wales, waar hij in conflict…

Lees verder op

De Hondvissen door J.J. Klant

[p. 255] De Hondvissen door J.J. Klant voor Melle De hele nacht werden zij door de hondvissen gevolgd. De schipper had zelfs het kijfzeil in de voorhoofmast laten hijsen, maar het barkeel meerderde niet merkbaar erdoor in vaart. Soms wankelde het even, de zeilen vielen slap en men hoorde de lijvers tegen de reetlezers slaan,…

Lees verder op

Nil humanum alienum door L. Th. Lehmann

Boeken Nil humanum alienum door L. Th. Lehmann De verhalenbundel ‘Samen uit, samen thuis’ van Eric Terduyn, vind ik moeilijk om over te schrijven. Niet omdat ik mij verstoken zou voelen van ideeën bij het lezen ervan, integendeel, maar alles wat ik erbij denk is nog niet in een aangename vorm tot een helder geheel…

Lees verder op

Ideologieën der persoonlijkheid door E.M. Janssen Perio

[p. 203] Ideologieën der persoonlijkheid door E.M. Janssen Perio For thought’s the slave of life And life’s time’s fool. Men heeft Aldous Huxley voor de oorlog, toen men nog meer aandacht voor hem had – hij deelt het lot van vele oude kunstenaars, enigszins historisch of mythisch te worden – wel eens zijn intellectualisme verweten….

Lees verder op

Vinkenoog ‘bestuurslid’

Vinkenoog ‘bestuurslid’ Dit is het verhaal van een jonge en onbekwame maar ijverige dichter, die jaren geleden zijn vaderland verliet om in den vreemde roem en aanzien te verwerven. Hij had de haat in zijn banier geschreven, zijn wapens waren een paar puntige ellebogen en een botte pen; als triomfator keerde hij terug, om zijn…

Lees verder op

Boeken

Boeken The passionate state of mind is het tweede boek van Eric Hoffer, de Amerikaanse havenarbeider, die in 1951 bij Harper & Brothers debuteerde met The true believer, een sociaal-psychologische studie van de mens in de massabeweging. Van dit boekje, dat in Amerika veel opgang maakte, verscheen bij G.A. van Oorschot een Nederlandse vertaling van…

Lees verder op

Brief uit Parijs door J.J. Peereboom

Brief uit Parijs door J.J. Peereboom Parijs, december. Het overwicht van de politiek op andere onderwerpen van gesprek is de laatste maand zo groot geweest dat een correspondentie niet anders kan doen dan er ook mee beginnen. Het heeft geen zin nog eens standpunten te releveren tegenover de kwesties Hongarije en Egypte; het aantal mogelijke…

Lees verder op