Over Tirade

Tirade is het literaire tijdschrift dat bij Van Oorschot hoort. Het bestaat sinds 1957 en kent een roemrucht verleden en een boeiend heden. Tirade verschijnt vijf keer per jaar. Op dit moment bestaat de redactie uit Sophia Blyden, Nikki Dekker, Daan Doesborgh, Anja Sicking, Lodewijk Verduin en Marko van der Wal.

Zij willen in Tirade een proeve laten zien van de Nederlandse en buitenlandse literatuur. Niet alleen door het brengen van verhalen, po√ęzie en essays die zij goed vinden, maar ook door auteurs aan het woord te laten die een kritisch standpunt innemen ten aanzien van actuele literaire en/of maatschappelijke ontwikkelingen.