Manuscripten

U kunt manuscripten inzenden aan de redactie van de uitgeverij. Onze voorkeur gaat uit naar minimaal anderhalve regel interlinie. Digitaal aangeleverde manuscripten worden niet in behandeling genomen. Wij raden u aan om nooit een origineel te versturen en altijd duidelijk uw naam en adres bij het manuscript te vermelden. Manuscripten zonder bijgevoegde, voldoende retourporto, worden niet teruggezonden. Op ongevraagd toegezonden manuscripten wordt gereageerd binnen twee maanden. Over afgewezen manuscripten wordt niet nader gecorrespondeerd.