Manuscripten

U kunt uw manuscript inzenden aan de redactie van de uitgeverij. Vanaf 11 oktober 2021 ontvangen wij deze graag digitaal, op ons mailadres contact@vanoorschot.nl. Wij raden u aan eerst enkele tientallen pagina’s toe te sturen en dan desgevraagd de rest. Op ongevraagd toegezonden manuscripten wordt gereageerd binnen vier maanden. Over afgewezen manuscripten wordt niet nader gecorrespondeerd.

Per post toegestuurde manuscripten zullen na genoemde datum niet meer in behandeling worden genomen.