Plato

Er is in de westerse wijsbegeerte geen filosoof geweest die zo gefascineerd was door het begrip eros als Plato. Zijn denken is ervan doordrongen. Er zijn zelfs twee belangrijke dialogen die eros als thema hebben. Het zijn de dialogen Symposium en Phaedrus. In beide werken is eros niet het enige thema.