H. van Grevelingen

H. van Grevelingen (1910–1947) was het pseudoniem van J.W.C. Verhage. Tijdens zijn korte leven werkte hij als oogarts te Hengelo, daarnaast publiceerde hij twee romans: Het onverbreekbaar zegel (1946) en Spel zonder inzet (1946). Na zijn dood verscheen Stilte om een paleis (1949). Hoewel zijn boeken onder andere door Vestdijk en Greshoff geprezen werden, raakte zijn werk snel vergeten. Van Grevelingen nam actief deel aan het culturele leven in Hengelo, speelde altviool in een strijkkwartet en een pianokwartet en was actief in de regionale Alliance Française. In 1998 verscheen zijn Verzameld werk, met daarin nog ongepubliceerde essays en een onvoltooide novelle.