D. Hillenius

D. Hillenius (1927–1987) was bioloog en promoveerde op een proefschrift over kameleons. Hij was verbonden aan het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam. Hillenius schreef essays, reisverhalen en gedichten. Zijn werk kenmerkt zich door een vermenging van literatuur en wetenschap en door een terloops, notitieachtig karakter. Van 1983 tot en met 1986 was hij als vaste medewerker verbonden aan het weekblad Vrij Nederland waar hij in een vrijwel ononderbroken stroom zijn lezers op de hoogte bracht van alles wat hem boeide. Gebeurtenissen in de samenleving waarover hij zich kwaad, bezorgd of vrolijk maakte, konden op een geestig en altijd puntig commentaar rekenen.

Titels van hem zijn onder andere Tegen het vegetarisme (1961), Sprekend een dier (1974) en De hand van de slordige tuinman (1996, een selectie uit zijn Vrij Nederland-stukken). In 1995 verscheen de documentaire Zintuigen zijn de voetjes van de ziel, een portret dat Birgit Hillenius maakte ter nagedachtenis aan haar vader.