Ronald Havenaar

Ronald Havenaar (1950) is als historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In 1990 promoveerde hij op De tocht naar het onbekende – Het politieke denken van Jacques de Kadt en een jaar later bezorgde hij, in samenwerking met Maarten Brands en Patrick Dassen, bovendien een omvangrijke keuze uit de verspreide geschriften van deze spraakmakende politicus onder de titel De deftigheid in het gedrang. In 1993 publiceerde hij Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos (19391993) en in 2003 Muizenhol, een studie over het werk van Willem Frederik Hermans en diens opvattingen over Nederland. Voorts publiceert hij regelmatig artikelen en besprekingen in Vrij Nederland en NRC Handelsblad, voornamelijk over internationale politiek.