Guilleragues

Gabriel-Joseph de Guilleragues (1628–1685) was een edelman uit Gascogne, een man met een zeer gedegen klassieke opvoeding die verschillende officiële functies bekleedde. In Parijs verkeerde hij in de kringen van auteurs, zoals Molière, Boileau en Racine was vaste bezoeker van de salons van onder meer Mme de Sévigné en Mme de Sablière. In 1669 kocht hij het ambt van ‘secrétaire ordinaire de la chambre et du cabinet du roi’, een functie die min of meer overeenkomt met die van particulier secretaris van de koning. Hij verliet Parijs op 19 juli 1679 om zich naar Constantinopel te begeven, waar hij tot ambassadeur was benoemd en waar hij in 1685 stierf. Vooral in de tijd dat hij in dienst was van de hertog van Foix (omstreeks 1666–1669) schreef hij veel literair werk. De zogenaamde Minnebrieven van een Portugese non, in onze Franse Bibliotheek verschenen als Portugese brieven, worden aan hem toegeschreven. Een portret is niet van hem overgeleverd.