Adelbert von Chamisso

Adelbert von Chamisso (1781-1838) was naast schrijver ook zoöloog, botanicus en ontdekkingsreiziger. Hij diende als officier in het Pruisische leger en bracht grote delen van Alaska in kaart. Samen met Otto von Kotzebue maakte hij een wereldreis, waar hij nauwgezet verslag van deed.
Martin Michaël Driessen (1954) is een veel gelauwerd schrijver, onder meer van Rivieren, waarvoor hij de ECI Literatuurprijs en ECI Publieksprijs kreeg. Zijn meest recente roman is De pelikaan. Daarnaast is hij opera- en toneelregisseur en vertaler.