Crébillon fils

Claude Crébillon (1707 – 1777) was de zoon van een letterkundige en werd om die reden bekend als Crébillon fils. Hij bezocht het Jezuïtencollege ‘Louis le Grand’ en publiceerde in 1730 anoniem zijn eerste werk Le Sylphe. Hij ging om met schrijvers, acteurs en zangers en bleef lang bij zijn vader wonen, die was toegetreden tot de Académie Française. Hij trouwde in 1748, ging buiten Parijs wonen omdat daar het leven goedkoper was, en keerde in 1755 na de dood van zijn vrouw terug in Parijs, waar hij door toedoen van Madame de Pompadour tot literair censor benoemd werd. Na de dood van zijn vader in 1762 nam hij diens koninklijke vergoeding over. Hij leidde een teruggetrokken leven en zijn reputatie als auteur verbleekte, maar niettemin heeft zijn verrukkelijke roman Les égarements du coeur et de l’esprit uit 1736, opgenomen in onze Franse Bibliotheek als Doolhof der liefde, de tand des tijds glansrijk doorstaan.