Walt Whitman

Walt Whitman (1819-1892) was een Amerikanse dichter, journalist en essayist wiens verzencollectie Leaves of Grass, voor het eerst gepubliceerd in 1855, een mijlpaal in de geschiedenis van de Amerikaanse literatuur werd.