Pierre Bergounioux

Pierre Bergounioux (1949) werkte als docent moderne literatuur en heeft een twintigtal publicaties op zijn naam staan. Zijn literaire debuut, de roman Catherine, verscheen in 1984 bij Gallimard in Parijs, waar ook het merendeel van zijn overige werk verscheen. In ons land lang onopgemerkt gebleven, verschenen tot dusver twee van zijn romans in onze Franse Bibliotheek: Dat waren wij (C’était nous, 1989) en De komst van de tijd (Miette, 1995), beide in de vertaling van Marianne Kaas.
Veel van Bergounioux’ personages zijn kinderen die zien en horen voordat zij weten en begrijpen, of volwassenen die door hun verbondenheid met de natuur aan de signalen van hun zintuigen genoeg hebben om zich te redden als zij in levensgevaar verkeren. Met zijn poëtische weergave van deze ‘ongedeelde’ ervaringen en een beeldende en directe stijl oogstte Bergounioux bij kritiek en lezers veel waardering.
In 2005 verscheen de vertaling van Bergounioux’ (roman-)tweeluik Ce pas et le suivant (Deze stap en dan de volgende) en La maison rose (Het roze huis), eveneens van de hand van Marianne Kaas.
Zie ook www.editions-verdier.fr.