Heinrich Heine

Heinrich Heine (1797–1856) is een van de belangrijkste Duitse schrijvers uit de negentiende eeuw. Zijn reputatie werd gevestigd door het Buch der Lieder, waaruit veel liederen op muziek zijn gezet. Ook de sombere gedichten die hij aan het einde van zijn leven schreef zijn hoogtepunten in de Duitse literatuur. Daarnaast heeft hij een omvangrijk journalistiek oeuvre op zijn naam staan, waarin hij zich een scherpe, vaak ironische polemist betoont.