Jan Emmens

J.A. Emmens (1924–1971) was hoogleraar kunstgeschiedenis te Utrecht. Hoewel hij in 1945 een aantal jeugdverzen publiceerde onder de titel Chaconne, wordt zijn bundel Kunst- en vliegwerk uit 1957 toch als zijn debuut beschouwd. Hierna volgden de bundels Autobiografisch woordenboek (1963) en Een hond van pavlov (1969). Zijn poëzie is sterk betrokken op zijn persoonlijk leven en laat zich daarom plaatsen in de traditie van Forum, Libertinage en Tirade. Als kunsthistoricus trok Emmens de aandacht met zijn ontmythologiserende proefschrift Rembrandt en de regels van de kunst (1964), waarin hij de schilder in zijn historische context plaatste. In 1971 maakte Emmens een einde aan zijn leven. Tussen 1979 en 1981 verscheen zijn Verzameld werk in vier delen: voornoemd proefschrift, twee delen Kunsthistorische opstellen en een deel Gedichten en aforismen, dat veel meer materiaal bevat dan de drie kleine, tijdens zijn leven gepubliceerde bundels.