J.A. dèr Mouw

Johan Andreas Dèr Mouw (1863-1919) Nederlands astronoom, taalkundige en filosoof. Als dichter is hij ook wel bekend onder het pseudoniem Adwaita. Hij dichtte de beroemde regels ‘Ik ben Brahman, maar we zitten zonder meid’. Waarmee hij in één zin de problematiek van zijn leven samenvatte: die tussen De Idee en de alledaagse werkelijkheid.