Erik Menkveld

Erik Menkveld (1959-2014) werkte van 1987 tot 1998 als redacteur voor De Bezige Bij. Van 1998 tot 2002 was hij programmamaker voor het Rotterdamse Poetry International Festival. Hij was redacteur van het literaire tijdschrift Tirade en wijdde zich vanaf 2002 geheel aan het schrijven van poëzie en proza.

Als dichter debuteerde Menkveld in 1997 met De karpersimulator, genomineerd voor de VSB Poëzieprijs en bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs en de C. Buddingh’-prijs. In 2001 verscheen zijn tweede bundel Schapen nu!, die genomineerd werd voor de Hughes C. Pernathprijs en de J.C. Bloemprijs. Zijn derde bundel Prime time verscheen in januari 2005. In het najaar van 2006 verscheen Met de meeste hoogachting, een brievenboek, geïnspireerd op het voorbeeld van Petrarca, die brieven aan zijn klassieke voorgangers Cicero en Seneca schreef.

In 2011 verscheen zijn romandebuut Het grote zwijgen. Hiervoor ontving Erik Menkveld de Academica Literatuurprijs 2012. Het boek werd tot dusver al zes keer herdrukt.

Kijk ook op www.erikmenkveld.nl.