Van Oorschot Nieuws

Nieuwe roman van Enter
Tot ziens
Welke schrijver benijdt u?
NRC over De schennis van Lucretia
Een bijzonder mens
Internationale bestseller
Kraakhelder en soepel
Jasmijn tussen de distels
Recensies De langste nacht
Tirade 458
Zwamborn in Gemeentemuseum Den Haag
Voorjaarsaanbieding 2015

Compassie_hres

Nieuwe roman van Enter

Dit weekend verschijnt de nieuwe roman van Stephan Enter: Compassie. Enters vorige roman Grip werd door Arjen Fortuin in NRC Handelsblad de beste Nederlandse roman van de laatste vijf jaar genoemd. Het boek kreeg in alle dag- en weekbladen lovende recensies, werd onder andere bekroond met de F. Bordewijkprijs en herdruk na herdruk volgde.
De hoofdpersoon van Compassie is Frank van Luijn, een bijna-veertiger wiens leven al decennia van relatie naar relatie kabbelt. Hij verkiest een bestaan zonder verplichtingen boven de sleur van een leven met een vaste partner. Wanneer hij een kennis enthousiast over internetdating hoort praten, besluit hij zich in te schrijven. En daar gebeurt het onverwachte: na enkele teleurstellende ervaringen valt hij als een blok voor de half-Duitse Jessica. Zijn leven verandert, hijzelf verandert, het geluk lijkt hem toe te lachen - tot hij op een onoverkomelijkheid stuit.Delen

 
typemachine1

Tot ziens

door Wouter van Oorschot

Na 63 jaar leven met, voor en grotendeels zelfs boven uitgeverij Van Oorschot, heb ik enige tijd geleden geconstateerd dat mijn vertrek in de rede ligt.

Het afgelopen jaar heb ik met succes gezocht naar een partij die de uitgeverij als onafhankelijk bedrijf kan en wil voortzetten. Niks geen concern of nouveau riche dus: in plaats daarvan kan ik tot mijn genoegen meedelen dat uitgeverij Van Oorschot, met behoud van haar onafhankelijkheid, in andere handen is overgegaan. Met minstens zo groot genoegen meld ik dat Jaap Blansjaar, Angela Kokkeler, Menno Hartman, Merijn de Boer, Ilona van den Berg en Marko van der Wal, die de uitgeverij de afgelopen jaren met mij bezielden en met wie ik zo ongelooflijk fijn heb samengewerkt, aan de uitgeverij verbonden blijven. Er verandert dus niets, behalve dat ikzelf vertrek.

Zes mensen met groot besef van de literaire mentaliteit en erfenis die ik sinds de dood van mijn ouders Geert en Hillie heb behoed en voortgezet, zullen dat voortaan doen. Het zijn Maarten Asscher, Jaco Groot, Gemma Nefkens, Mark Pieters, Rob Polak en Menno Witteveen. Zij zijn verplichtingen jegens elkaar aangegaan die de onafhankelijkheid van de uitgeverij waarborgen op een wijze die mij geruststelt. Voorts zijn ze onderling overeengekomen dat Pieters mij als directeur-uitgever opvolgt.

Tot hiertoe, het jaar waarin de uitgeverij 70 jaar bestaat, heeft de familie Van Oorschot u dus ‘geholpen’. Ik kan mij voor het behoud van de onafhankelijkheid en de continuïteit van het eigenwijze uitgavebeleid dat de mooiste literaire uitgeverij van ons taalgebied kenmerkt geen beter ‘consortium’ voorstellen.

Het ga u goed lezers, en moge u zich meer mooie Van Oorschotboeken aanschaffen: de werkelijk goede boekhandelaren in Nederland en Vlaanderen zullen u daarbij graag terzijde staan.

Delen

 
2013.05.29_Pap_Schermer_Mensen_in_de_zon_copy

Welke schrijver benijdt u?

NRC Handelsblad stelde Esther Gerritsen (43), die het Boekenweekgeschenk 2016 schrijft de vraag welke schrijver zij benijdt, waarop zij te kennen gaf Marijke Schermer. "Ik vind het ontzettend knap hoe zij in haar in 2013 verschenen debuut Mensen in de zon met haar essayistische toon helemaal recht doet aan het verhaal. Het gaat over mijn generatie, mensen met jonge gezinnen. Daar weet ze allemaal wijze dingen over te zeggen. Als ik dat zelf doe, zegt mijn redacteur: haal dat er maar uit. Ik benijd mensen die essayistische wijsheden kunnen koppelen aan een goed verhaal. Marijke Schermer is iemand die zinvol kan uitweiden."

Met een gelijkertijd genadeloze en empathische en humoristische kijk op haar personages, weeft Schermer moderne levens ineen tot een psychologisch intens scherp portret van een generatie. Lees nu ook de roman Mensen in de zon.Delen

 
De_schennis_van__54917c4381dfd

NRC over De schennis van Lucretia

De schennis van Lucretia is een serieus, soms schokkend gedicht en renaissancepoëzie in optima forma. De kuise Lucretia en haar verkrachter, prins Sextus Tarquinius van Rome, beschrijven in verbijsterend indringende monologen wat er gebeurt, waarbij slachtoffer en dader even welsprekend aan het woord komen.

Elsbeth Etty in NRC Handelsblad: ‘Peter Verstegen is een van Nederlands belangrijkste vertalers, in het bijzonder van poëzie. Met William Shakespeares De schennis van Lucretia heeft hij opnieuw een proeve van zijn vakmanschap afgeleverd – en het is precies de ambachtelijke kant van de dichtkunst van de Renaissance die Verstegen er zo in aantrekt. [...] Wie in het Rijksmuseum Lucretia in de tentoonstelling Late Rembrandt (t/m 17/5) heeft gezien, mag ook dit niet missen. Na het naast elkaar afgedrukte oorspronkelijke gedicht en de vertaling ervan volgt in de noten een letterlijke weergave van Shakespeares tekst met aantekeningen van Verstegen. Deze toevoeging, die bijna de helft van het boek beslaat, toont een schat aan vernuft en eruditie en vormt op zichzelf een leerschool voor vertalers.’
Delen

 
Thrse_Cornips_lres_copy_copy

Een bijzonder mens

De hoofdpersoon van dit boek is Thérèse Cornips (1926). Ze is vertaler van onder anderen Marcel Proust en was lange tijd de geliefde van de dichter Chr.J. van Geel.
Zij vertelt over zichzelf als het kleine, brave meisje dat elke dag naar de Maastrichtse bewaarschool van de Zusters onder de Bogen gaat. Als de weerspannige twintigjarige die op een winternacht uit het raam klimt en ontsnapt aan haar tirannieke moeder, met een haastig van de waslijn gegriste, bevroren jas met een geleend tientje. En als de boze jonge vrouw die het huis van Van Geel in brand wil steken omdat hij haar voor iemand anders heeft ingeruild. Het zijn bijzondere, grappige, soms ook droevige verhalen. Over het naoorlogse bohémienleven met schilder Klaus Grünewald in Wallonië. Over haar reis naar Zweden, in de winter van 1950-1951. Over de liefde voor haar vader, die haar op zijn sterfbed een bekentenis deed, haar zelfmoordpogingen en haar gedwongen verblijf in een inrichting, haar ontmoetingen en vriendschappen met dichters en schrijvers als Elisabeth Eybers, Renate Rubinstein, Armando en Nescio.

Guus Middag stelde haar ervaringen en omzwervingen te boek, zodat nu iedereen kennis kan nemen van dit rijke, avontuurlijke levensverhaal dat bijna een eeuw omspant.

Delen

 
Vuur_en_beschaving

Internationale bestseller

Het boek Vuur en beschaving van J. Goudsblom is een sociologische klassieker, die is vertaald in het Duits, Spaans, Italiaans, Hongaars, Japans en Chinees. Het is hét standaardwerk over de omgang van mensen met vuur.
Vuurbeheersing is een uniek menselijk vermogen, dat tegelijkertijd universeel is: het komt in iedere samenleving voor. Er is al lang geen menselijk samenleven meer mogelijk of zelfs denkbaar zonder vuur.
Voor deze nieuwe editie van Vuur en beschaving is het boek uitgebreid met een nawoord, dat een overzicht bevat van nieuwe inzichten en verwijzingen naar recente literatuur.

Op 22 april wordt J. Goudsblom in Spui25 geïnterviewd door Wim Brands. U kunt zich hier voor deze bijeenkomst aanmelden.

Delen

 
Tolstoj_VW_1_hr_klein

Kraakhelder en soepel

De grootste van alle schrijvers? Dat is volgens velen Leo Tolstoj, schrijver van Oorlog en vrede en Anna Karenina. Onlangs verscheen een nieuw deel in onze Russische Bibliotheek, met daarin zijn vroege verhalen.
In 1851 nam Tolstoj (1828–1910) deel aan de oorlog op de Krim. Hij legde zijn ervaringen vast in de beroemde ‘Sebastopolverhalen’, die grote indruk maakten en het begin van zijn schrijversschap betekenden.
Na zijn periode als soldaat reisde Tolstoj door West-Europa, om zich vervolgens terug te trekken op zijn landgoed. Deze bundel bevat de verhalen die Tolstoj schreef tot aan het moment waarop hij aan Oorlog en vrede begon.

Sjen Scheijen in De Volkskrant (****): ‘De nieuwe vertaling, afwisselend gemaakt door de zeer ervaren Yolanda Bloemen, Marja Wiebes en Froukje Slofstra, is kraakhelder en soepel. Tolstojs taal is niet de moeilijkste, maar verdraagt geen slordigheid, anders verliest ze haar directe zeggingskracht. Het vertalen vergt daarom strengheid en discipline, en daaraan is geweldig voldaan.’
Delen

 
Langzaam_afbouwen_op_deze_planeet

Jasmijn tussen de distels

Drie jaar geleden verscheen van Nico Dros Oorlogsparadijs, een roman over de bloederige opstand tijdens de Tweede Wereldoorlog van een Georgisch bataljon op Texel. Het boek was een groot succes en werd meerdere malen herdrukt.
Deze week verschijnt er een nieuw boek van Dros: de verhalenbundel Langzaam afbouwen op deze planeet. In de werelden die de schrijver oproept is steeds iets grondig mis. Het kwaad is nooit ver weg. Maar ook voor de liefde is er in deze verhalenbundel plaats, zoals in ‘Twee dooilingen’, een liefdesdrama dat zich afspeelt in de zeventiende eeuw. Het is de geschiedenis van Nanie, ‘jasmijn tussen de distels, prooi van vele vrijers’. Het is uiteindelijk een verhaal waarin macht en perversie zich bruut laten gelden.

Tegelijk met Dros’ nieuwe boek is er een herdruk van zijn debuutroman Noorderburen verschenen, die destijds op de shortlist van de AKO Literatuurprijs belandde.Delen

 
Langste_nacht_voorkant

Recensies De langste nacht

Het nieuwe boek van Otto de Kat, De langste nacht, kreeg vier bollen in NRC Handelsblad. ‘Een ritje met de De Kat-express verloopt zo vloeiend en comfortabel dat je je achteraf zelfs voorzichtig afvraagt of het eigenlijk wel reizen is wat je net hebt gedaan,’ schrijft de recensent, die het lezen van De Kats boek voor alle duidelijkheid vergelijkt met treinreizen.
‘Subtiliteit alom,’ schrijft De Volkskrant over De langste nacht. En de regionale kranten: ‘Met oneindige melancholie weet De Kat in zeldzaam mooie zinnen het leven van zijn personages te vatten.’ En: ‘Wederom is De Kat erin geslaagd om ingetogen en zonder overbodige woorden de dilemma’s van een mensenleven te schetsen.’ (****)
Elizabeth Kooman in Nederlands Dagblad: ‘De Kats werk wordt gedragen door de liefde waarmee hij zijn personages leven inblaast. Ook deze roman gloeit van gevoelvolle beschrijvingen van menselijke verhoudingen, die tussen familieleden, vrienden, geliefden. Het oeuvre van De Kat is doorspekt van verlangen en melancholie.’
Zie ook deze recensie op Recensieweb.Delen

 
Tirade 458

Tirade 458

Zondag 29 maart vond onder grote belangstelling de presentatie van Tirade 458 plaats, dat geheel gewijd is aan dichter en schrijver Erik Menkveld (1959-2014). Het nummer kreeg het thema 'Meester en leerling' mee, dat zowel in zijn roman Het grote zwijgen als in zijn poëzie een grote rol speelt. De meeste bijdragen - verhalen en essays - sluiten op uiteenlopende wijze aan bij dit thema. Daarnaast bevat het nummer veel nieuwe gedichten, van veel verschillende dichters.
Tijdens de presentatie droegen onder anderen hun gedicht voor: Jan-Willem Anker, Robert Anker, Jan Baeke, Jan Kuijper, K. Michel en Neeltje Maria Min. De dochter van Erik Menkveld, Darja, las diens nagelaten eerste hoofdstuk van de onvoltooid gebleven roman Aline, dat ook in Tirade 458 is opgenomen.
Maria Vlaar en Emilia Menkveld versterkten de Tirade-redactie bij de totstandkoming van dit nummer. Katja Stam verzorgde de illustraties. Meer informatie over Tirade 458 vindt u hier.
Delen

 
miek_zwamborn_in_depot_gemeentemuseum_den_haag

Zwamborn in Gemeentemuseum Den Haag

Miek Zwamborn (1974) is ‘schrijver-in-de-residentie’in het Gemeentemuseum in Den Haag. Haar aanwezigheid daar heeft geleid tot een tentoonstelling die nu te bezichtigen is en die ‘Getemde Hemel’ heet. Ze zocht in het depot en vond werken die ergens raken aan het weer, landschap en natuur. Vanuit haar fascinatie voor oerlandschappen (Zie ook De duimsprong) en bijzondere weeromstandigheden ging zij in het museum op zoek naar ‘opgesloten natuur’. Maar ook het museum zelf speelt een bijzondere rol, en hoe natuur het museum in kwam.

Schetsboeken, die vielen schrijfster Miek Zwamborn meteen op in het depot van het Gemeentemuseum. Prachtige boeken van onder andere Jacob Maris en Isaac Israëls vol aantekeningen, schetsen en tekeningen. Zwamborn: ‘Schetsboeken laten je over de schouder van hun makers meekijken, ze lenen hun blik uit. Het zijn hele levendige boeken, waarin je de kunstenaar ziet zoeken, de ene keer behendig, de andere keer twijfelend. Veelal liggen tekeningen over elkaar heen, dan staat er in een hoekje een koe bovenop een zee aan de andere kant van het blad.’ Het inspireerde haar tot het maken van haar eigen schetsboek. Vanaf 21 maart t/m 21 juni ligt het in het Berlagekabinet te midden van haar selectie van werken uit de collectie en werkt Zwamborn eraan door.

Het schetsboek komt tot stand in samenwerking met de Jan van Eyck academie. Op 21 juni presenteert ze daar de definitieve versie van het schetsboek. Het is dan (en nu al per intekening) in een zeer beperkte oplage (75 exx) te koop.Delen

   
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
van oorschot rss