400, Minzaam Aanbevelend Jubileumnummer

In 1974 verscheen het 200ste nummer van Tirade, het literaire tijdschrift van uitgeverij van Oorschot. In dat nummer schreef uitgever en toenmalig solo-redacteur Geert van Oorschot een inleiding, waarin hij formuleerde hij aan welke eisen ‘zijn blaadje’ volgens hem moest voldoen. Ter illustratie noemde hij voor de vuist weg een dertigtal onderwerpen waarover in het blad geschreven diende te worden. Onderwerpen die varieerden van ‘de schrijver en de collectiviteit ‘ tot ‘het nut van de streekroman voor onze literatuur’ en ‘De veronachtzaming van Slauerhoff’.

Dit eigenzinnige, verrassende, knorrige, veelzijdige ‘Pak van Sjaalman’ is koos de redactie als uitgangspunt voor Tirade 400. Er werden drieëndertig auteurs uitgenodigd, die ieder één van de onderwerpen van de lijst voor hun rekening namen: Frits Abrahams, Robert Anker, Maarten Asscher, Nico Dros, Stephan Enter, Elsbeth Etty, Jan Fontijn, Ad Fransen, Eva Gerlach, Arnon Grunberg, Mirjam van Hengel, Wim Hofman, Aukje Holtrop, D. Hooijer, Atte Jongstra, Rutger Kopland, Astrid Lampe, Fouad Laroui, Tomas Lieske, Hedda Martens, Erik Menkveld, Guus Middag, Marcel Möring, Joost Nijsen, Wouter van Oorschot, Arjan Peters, Martin Reints, Ewoud Sanders, Rob Schouten, Jeroen Thijssen, Manon Uphoff, Thomas Vaessens en Jacq Vogelaar.

Marcel van Eeden maakte tekeningen, door het hele nummer heen. Zie daarvoor ook www.marcelvaneeden.nl.

ISBN 9789028210301

Prijs:

 18,00

Op voorraad