407, februarinummer 2005

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van De Vereniging van Letterkundigen schreven vijf dichters over het werk van vijf door hen bewonderde voorgangers: Martin Reints over Constantijn Huygens, Piet Gerbrandy over Willem Bilderdijk, K. Michel over Herman Gorter, Anneke Brassinga over J.H. Leopold en Marjoleine de Vos over C.O. Jellema.

In zijn artikel ‘Op zoek naar de Minotaurus’ bespreekt Rutger H. Cornets de Groot het boek Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen van Thomas Vaessens en Jos Joosten: ‘Niet de vraag: hoe functioneert de poëzie in de huidige tijd, maar wat doet de huidige tijd met de poëzie, is voor hen belang.’
Pierre Vinken schrijft over de radicale negentiende-eeuwse pamflettist Jan de Vries, die onder de schuilnaam Asmodée teksten schreef tegen koningshuis en protestantse kamerleden en voor zijn kritiek op Willem III een jarenlange gevangenisstraf kreeg opgelegd.
In de reeks ‘De Ideale Bibliotheek’ het woord aan dichter Arjen Duinker die zijn boekenkast bekijkt: ‘Zou ik graag een echte kast hebben? Een kast die iedereen meteen herkent als boekenkast? Misschien zou zo’n kast me rustiger maken, en sociaal aanvaardbaarder.’

Verhalen van het boerenland: in ‘De kar’van H.H. ter Balkt rijdt de hoofdpersoon met zijn mondharmonicaspelende Oom Jan door de slagregens naar het knollenland: ‘klaaglijke uithaaltjes strengelden zich om de regenstralen, hartbrekend, en kringelden omhoog naar de takken, die nog donkerder glansden dan de oogkleppen van het paard.’ In ‘Het paardenfort’ van Alexandra Pareira dragen de paarden geen oogkleppen. Ze zijn naakt en moeten bedwongen worden: ‘Ik sprong naar voren, door een muur van paardenvlees, ik sloeg met mijn hand in het zwart, het nat van de draden slijm uit hun muilen.’In ‘Thuisvaart’ laat Guido Snel een fietser thuiskomen in een oude boerenschuur – of gaat het hier om de thuiskomst van heel iemand anders?
Prinses Hemeltje ten slotte, in het verhaal ‘Brand’van Anne Vegter woont in een groot paleis en houdt van moeilijk doen.

Nieuwe gedichten van Co Woudsma en het poëziedebuut van Sam Halbertsma.

ingenaaid

Prijs:

 12,50

Uitverkocht