Herodotos

Macht heeft vele minnaars - eboek

Herodotos reisde naar de grenzen van de klassiek-Griekse wereld: Zuid-Rusland, het Midden-Oosten, Egypte en Noord-Afrika. Overal probeerde hij te achterhalen wat er achter de horizon lag, in India, Siberië of aan de bovenloop van de Nijl. Hij sprak met iedereen die geacht werd iets bijzonders te weten en noteerde geografische, volkskundige en historische wetenswaardigheden – alle met dezelfde ironie en in beeldende taal.
Met scherpe mensenkennis en een overheersend besef van de betrekkelijkheid van alle normen en de wisselvalligheid van het bestaan, toont hij zich in de allereerste plaats een groot stilist en een meester van het korte verhaal.
Naast klassiek geworden verhalen als ‘Adrastos’ en ‘Polykrates’ ring’ koos vertaler Gerard Koolschijn vooral bizarre vertellingen over een verloren wereld vol witte plekken, die ver verwijderd lijkt maar in Herodotos’ beschrijvingen heel dichtbij komt.

‘Vertaling van superieure kwaliteit.’ – Trouw
‘Prachtig proza. Alles aan deze teksten bevalt me.’ – Vrij Nederland
‘Koolschijn is een ideale vertaler. Zijn versie lijkt mij de oorspronkelijke natuurlijke toon het dichtst te benaderen.’- NRC Handelsblad

ISBN 9789028270299
ebook
173 pagina's

Prijs:

 9,99