Namens de ander gesigneerd

De tweede bundel van Ester Naomi Perquin geeft blijk van een snel ontwikkelend talent. Waar de eerste bundel in soms nog vormvaste gedichten langs de lijnen loopt van wat ‘verstaanbare poëzie’ heet, tast Perquin in Namens de ander ingrijpender de mogelijkheden en de rekbaarheid van haar taal af. Met humor en evenzogoed met veel empathie begeeft de dichter zich door binnen- en buitenwereld, langs angst en rommelend onbehagen. Poëzie die de lezer een schittering in het oog geeft, kracht in de benen, een sterke behoefte tegelijkertijd de grondkracht van deze gedichten te ervaren en er scherpziend naast te gaan staan.

Pers
‘Met haar tweede bundel bewijst Perquin het gelijk van de jury’s die haar debuut bekroonden.’
–Arie van den Berg, NRC Handelsblad

ISBN 978902824111A
ingenaaid

Prijs:

 14,91

Uitverkocht