Marijke Schermer

Noodweer eboek

Emilia wordt vanuit een leven dat geheel op orde lijkt door een ogenschijnlijk onbeduidend incident teruggeworpen op een bewust verdrongen episode uit haar
nabije verleden. Ze wilde niet dat de sporen die het naliet haar geluk en haar liefde in de weg zouden zitten. Maar tot haar vertwijfeling lukt dat niet: iets in haar leven is onafgewerkt achtergebleven.
Zoals alle leed, komt het niet alleen. Emilia woont met haar gezin buitendijks en de dreiging van het stijgende water wordt steeds nijpender. Schermer laat ons van nabij getuige zijn van het levenspad van een veertigjarige vrouw, dat langzaam glibberig en gevaarlijk wordt. Emilia is statisticus en tracht houvast te vinden in een gemiddeld leven, maar wat zij meemaakte ontsnapt aan de veilige stolp van de normaalverdeling.

Na Mensen in de zon overtuigt Schermer andermaal met een scherp en meedogenloos portret van een vrouw die zich vastdraait in goede bedoelingen en de onwil zich door een trauma in de luren te laten leggen.
Persstemmen:
Noodweer is een boek dat pijn doet. Opperst geluk en botte schending daarvan worden heel precies naast elkaar geplaatst. Onafwendbaar wordt afgestevend op een climax.’
Marja Pruis, Groene Amsterdammer
‘Haar tweede roman begint in alle opzichten klassiek en voorbeeldig. Schermer doet denken aan Ian McEwans werk. Maar met het einde bespot ze juist de klassieke vorm en norm. Zie hier, uitmuntende literatuur.’
****
NRC – Handelsblad
ISBN 9789028262188
ebook

Prijs:

 9,99

Misschien zoekt u iets dit…

 • Marijke Schermer

  Liefde, als dat het is.

   22,50
 • Marijke Schermer

  Liefde, als dat het is.

   17,50
 • Marijke Schermer

  Liefde, als dat het is eboek.

   9,99
 • Marijke Schermer

  Mensen in de zon.

   18,50
 • Marijke Schermer

  Mensen in de zon.

   13,50
 • Marijke Schermer

  Mensen in de zon eboek.

   7,50
 • Marijke Schermer

  Noodweer.

   18,50
 • Marijke Schermer

  Noodweer.

   13,50
 • Marijke Schermer

  Noodweer - gesigneerd.

   18,50
 • Marijke Schermer

  Noodweer eboek.

   9,99