Hans Boland

Vaderinstinct - eboek

Vaderinstinct is de geschiedenis van een ongehuwde vader. Hij is een uitgesproken representant van de generatie van 1968, die de heersende normen en waarden op tal van terreinen, en met name op dat van de seksualiteit, ter discussie stelde. Nog geen twintig jaar oud trouwt hij omdat zijn vriendin een kind wil, in een samenleving waarin bewust ongehuwde moeders nog niet bestaan.

Het flowerpowerhuwelijk loopt uit op een vechtscheiding die van veel langere duur zal blijken dan het huwelijk zelf. De maatschappelijke vooroordelen en hypocrisie met betrekking tot het instituut van het huwelijk zijn, alle revolutionaire denkbeelden van de jaren zestig ten spijt, niet minder geworden. Maar waar voorheen de vrouwen hier het slachtoffer van waren, is het nu de beurt aan de mannen: zoals in vroeger tijden van een ‘ontrouwe’ vrouw de kinderen – en daarmee ook de kleinkinderen – werden afgepakt is het nu de ‘ontrouwe’ man die met deze straf wordt geconfronteerd.

Vaderinstinct is een kwetsbaar en intiem verhaal van een vader die de strijd om zijn zoon – en kleinzoon – niet opgeeft.

ISBN 9789028280762
ebook
144 pagina's

Prijs:

 9,99