Prijsacties

Deze maand (vanaf vandaag tot en met 4 april) voeren we een actie met de volgende titels:

Jan Hanlo, Verzameld proza van € 45 voor € 25
Ivan Boenin, Verzamelde werken 1 van € 43 voor € 22,25
Ivan Boenin, Verzamelde werken 2 van € 43 voor € 22,25
Ivan Boenin, Verzamelde werken 3 van € 43 voor € 22,25
Ivan Boenin, Verzamelde werken 4 van € 43 voor € 22,25
Karel van het Reve, Verzameld werk 1 van € 39 voor € 17,50
Karel van het Reve, Verzameld werk 2 van € 45 voor € 17,50
Anton Tsjechov, Toneel van € 59 voor € 35

Allemaal echt gebonden, prachtige boeken, zowel inhoudelijk als voor het oog! Dus grijp uw kans als u ze nog niet in huis heeft. U kunt de boeken tegen de verlaagde prijs in de boekhandel aanschaffen. Aanschaffen via onze website kan ook.

 

Feestelijke avond Rode Hoed

Het is nog niet zover, maar bijna… Op vrijdag 13 november wordt de biografie door Arjen Fortuin Geert van Oorschot, uitgever gepresenteerd in de Rode Hoed. Daar worden veel mensen verwacht. Graag aanmelden dus! (zie onder).

Geert van Oorschot  (1909-1987) was een van de succesvolste en spraakmakendste uitgevers van de vorige eeuw. Hij was de uitgever en dikwijls ook ontdekker van tal van belangrijke Nederlandse schrijvers, onder wie Gerard Reve, W.F. Hermans, Jan Hanlo, M. Vasalis, Rutger Kopland, Hanny Michaelis en J.J. Voskuil. Uit gezocht geld, deskundige vertalers en een klassieke boekverzorging smeedde Van Oorschot de Russische Bibliotheek. Deze reeks vestigde de reputatie van zijn bedrijf en liet Nederland kennismaken met het Rusland van de negentiende eeuw. Van Oorschot had een haast bovenmenselijke energie: naast het bestieren van zijn uitgeverij onderhield hij tal van contacten en correspondenties met schrijvers en kunstenaars (óók uit zakelijk belang) én hij vond tijd om zelf te schrijven. (onder zijn pseudoniem R.J. Peskens.)

Arjen Fortuin schreef een meeslepend boek over Geert van Oorschot, waarin de anekdotes en citaten kleur geven aan het grotere verhaal. Geert van Oorschot, uitgever is niet slechts een biografie, maar ook een boek over de naoorlogse literatuur, de politiek, het literaire leven. En uiteindelijk een boek over Nederland in de tweede helft van de 20e eeuw.

Natuurlijk zal de biograaf zelf tijdens deze avond aan het woord komen, daarnaast zullen dichters Willem Jan Otten en Mathijs Gomperts voordragen, is er muziek van Bartók, leest actrice Linda van Dyck (o.v.) voor uit Mijn Tante Coleta en zullen Carel Alphenaar en Cas Enklaar fragmenten uit Van Oorschots roemruchte correspondentie lezen. Ook zullen er filmfragmenten van Geert van Oorschot vertoond worden. De presentatie is in handen van Ester Naomi Perquin.

De Uitgeverij heeft kaarten gereserveerd voor auteurs, vertalers, boekhandelaars en andere vrienden. Voor contact over deze kaarten mail ons. De Rode Hoed verkoopt kaarten via deze link.

Wacht niet te lang, het wordt druk…

Wie dit niet leest is gek

In NRC Handelsblad verscheen een paginagrote bespreking van het Verzameld proza van Jan Hanlo, geschreven door Arjen Fortuin. Hij bekroonde het boek met vijf sterren: ‘Nog net in zijn honderdste geboortejaar is het [Verzameld proza] er nu dan toch, in 700 prachtig gemaakte pagina’s dundruk met groot Een erwt zo groot als een voetbal is geen erwt op het stofomslag. Het grootste deel van het boek bestaat uit korte tot ultrakorte stukjes – ook gedichten, in weerwil van de titel – over alles wat Hanlo’s verwondering wekt. Voorstellen voor nieuwe woorden (middellijk in plaats van onmiddellijk), een schoolopstel, een reisverslag uit Sevilla, drank en geloof, schilderkunst, moppen, gedichten en readymades – tot aan motorrijden aan toe, de liefhebberij die Hanlo in het voorjaar van 1969 noodlottig zou worden.
Maar de schoonheid van dit boek zit niet in de opsomming, maar in de manier waarop Hanlo bij elk stukje opnieuw begint met kijken en denken […]. Een erwt zo groot als een voetbal is geen erwt is oergeestig, maar tegelijkertijd op wonderlijke wijze voortdurend ernstig.’
Lees hier de complete bespreking.

Brieven Van Geel verschenen

Ik ben een onderling onverzoenlijk ratjetoe, een keuze uit de correspondentie van Chr. J. van Geel is verschenen en werd recentelijk gepresenteerd in het Letterkundig Museum in Den Haag. In dat museum is eveneens een kleine presentatie gewijd aan de dichter en beeldend kunstenaar Van Geel (1917-1974).  Ik ben een onderling onverzoenlijk ratjetoe bevat een uitgebreide selectie uit de brieven van  Chr. J. van Geel. Van Geel manifesteerde zich aanvankelijk vooral als beeldend kunstenaar. Als jongeman onderging hij de invloed van het surrealisme. Hij maakte eind jaren dertig naam met surrealistische objecten. Later publiceerde hij tekeningen in diverse tijdschriften. Van lieverlee ontwikkelde hij zich ook als dichter, wat in 1958 leidde tot de publicatie van zijn debuutbundel Spinroc en andere verzen, gevolgd door een flink aantal andere bundels.

Van Geel was een intrigerende eenling. Hij heeft met tal van literaire kopstukken gecorrespondeerd, onder meer met de schrijvers Judith Herzberg, Elisabeth Eybers en Jan Hanlo en de uitgevers Geert van Oorschot en Johan Polak. In zijn fijnzinnig geformuleerde brieven treffen we boeiende reflecties aan over het leven, het dichterschap en de verhouding tussen de poëzie en de beeldende kunst. De bezorging van de bundel was in handen van Marsha Keja en Jabik Veenbaas.

Meer over Chr. J. van Geel, zie hier.

[zonder titel]

Regen regen
Allerwegen

Rechte stralen

Water water

Langs de muren

Langs de palen

Vallen vallen

Langs de bomen

Natte auto’s

Gaan en komen

Loodrecht op de

Druppelzegen

Overal is

Regen regen

Uit: Jan Hanlo, Verzamelde gedichten

je bent

zoals de lauwe nacht

zoals de wollen vacht

van schapen

zoals van wimpers ongedacht

een groet mij wel eens tegenlacht

 

zo blank als is er geen

als rijst als elpenbeen

als maanlicht

als zilver dat men krijgt ter leen

en af moet geven schier meteen

 

een veulen in de wei

dat lui ligt op zijn zij

te slapen

een oud paard is niet dikwijls blij

maar voor de veulens is het mei

 

je oog de winterwind

ofschoon wel meer bemind

en zachter

maar wijs en grijs en trots toch kind

die plaatsen waar je ziel begint

Uit: Jan Hanlo, Verzamelde gedichten

Zo is de Improvisatie

Meer houden van Nu en minder van Morgen

Niet willen Schrijven maar Telefoneren

Niet wachten totdat door herhaalde bewerking

Alles nog beter wordt – evenmin wachten

Totdat door herhaalde bewerking ’t nog slechter wordt

 

Zoals een vlucht roeken in stormachtig weder

Onder de hemel maar éne keer zó vliegt

Het is niet te zeggen hoe zal zij zich wenden

Zal zij nu dalen of zal zij nu stijgen

Verspreid wellicht worden door krachtiger stormvlaag

En zich – wat later – dan toch weer verenigen

Uit: Jan Hanlo, Verzamelde gedichten

Aan J.

Weet je nog dat wij eens samen met dammen

de langzame tijd probeerden te korten?

Ik zag dat je ogen zo groot, geheimzinnig

en vreemd waren – schone, zeer schone

slangenogen.

Hoe fijn het omlijstende lid, – heel even,

puntvormig, naar boven gebogen, gelijk

inderdaad de contour van amandels.

Je rustig genegen hoofd en je arm,

waarin de beweging, wanneer je een zet deed,

plotseling welde. – Je won het,

maar toen je mijn dam en de rest van mijn stenen

op ’t eind van het spel met één slag moest slaan,

toen wilde je niet – je wílde niet winnen? –

je aarzelde en wachtte met slaan tot ik zei: ,,Je

móet slaan” – en ‘k deed het toen zelf maar voor je.

 

Nog zie ik je zwijgzame mond en je ogen;

de smalle, donkere, mos-bruine iris

om de grote, zwarte pupillen.

Uit: Jan Hanlo, Verzamelde gedichten

De sterren

De sterren niet – Muze – de wind noch de regen
de velden de honden de paarden de bomen
en ook niet de tranen de oorlog de leegte

Maar wel in de regen en wind mooie wimpers
en onder de sterren een paar zwarte ogen
– donkere sterren – z’n schijnsel der schoonheid…

Uit: Jan Hanlo, Verzamelde gedichten

Vers

Op mijn gitaar kan ik zacht een snaar aanslaan

en dan mijn vingers vormen tot een ongewoon akkoord

of laat des avonds langs de door de storm beruiste bomen gaan

 

‘k Kan bladeren in een boek met platen

of op een nieuw vel van mijn bloc een streep zetten

of dwalen naar de stenen bank waar we eens stonden

 

Of met de trein naar Zandvoort naar het strand gaan

en naar de grijze zee en de verlaten branding kijken

en daar met gave schoongespoelde schelpjes in mijn hand staan

Uit: Jan Hanlo, Verzamelde gedichten

Voorjaarsaanbieding 2012

In het voorjaar van 2012 zullen verschijnen:

Nikolaj Gogol | Hoe Ivan Ivanovitsj ruzie kreeg met Ivan Nikiforovitsj
Otto de Kat | Bericht uit Berlijn
J. J. Voskuil | De buurman
Sander Kollaard | Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde
Gilles van der Loo | Hier sneeuwt het nooit
Norman Douglas | Zuidenwind
Sipko Melissen | Een kamer in Rome
Ester Naomi Perquin | Celinspecties
Jan Emmens | Overkomst dringend gewenst
N.W. Gogol | Verzamelde werken 1
Jan Hanlo | Verzameld proza
Frida Vogels | Dagboek 1972-1973

Over de reeks

 

Het Nederlandse poëziefonds van Uitgeverij Van Oorschot is befaamd geworden door talloze Verzameld werk-edities, de ‘vignettenreeks’ (1950–1975) en de presentatie van nieuwe dichters die in de loop der tijd doorbraken naar een groot publiek. Een aantal van hen is over leden maar dat hun werk nog springlevend is moge blijken uit de presentatie van een reeks nieuwe en kernachtige bloemlezingen, samengesteld en ingeleid door aansprekende hedendaagse dichters. Een complete verzameling van de websites die aan deze bundels zijn gewijd vindt u hier.

Deze uitgaven kwamen tot stand mede dankzij een bijdrage van de Turing Foundation.

 

Jan Hanlo Tjielp tjielp
(door Guus Middag)
J.A. der Mouw Je bent de wolken en je bent de hei
(door Marjoleine de Vos)
M. Vasalis Op een vlot van helderheid
(door Hagar Peeters) (uitverkocht)
Chr. J. van Geel Het mooiste leeft in doodsgevaar
(door Willem Jan Otten)
Adriaan Morriën Zoals een ster verstand heeft van
het licht
(door Ester Naomi Perquin)
turing_afm_200_copy J.C.van Schagen Ik ga maar en blijf (door Ingmar Heytze) 2008-11-12_1512341