Zo is de Improvisatie

Meer houden van Nu en minder van Morgen

Niet willen Schrijven maar Telefoneren

Niet wachten totdat door herhaalde bewerking

Alles nog beter wordt – evenmin wachten

Totdat door herhaalde bewerking ’t nog slechter wordt

 

Zoals een vlucht roeken in stormachtig weder

Onder de hemel maar éne keer zó vliegt

Het is niet te zeggen hoe zal zij zich wenden

Zal zij nu dalen of zal zij nu stijgen

Verspreid wellicht worden door krachtiger stormvlaag

En zich – wat later – dan toch weer verenigen

Uit: Jan Hanlo, Verzamelde gedichten