Van Oorschot Nieuws

Het snoer der ontferming (Couperus): Couperus' Japanse schetsen en verhalen met hun bronnen
Sterk verdund. Het wezenlijkste van Kees van Kooten nu in zakformaat
Het verhaal van Benito Benin en dat van Fanny (Yolanda Entius): twee moderne, ontroerende metamorfosen
Van Oorschot wint kort geding
En weg was haar neus (Robbert-Jan Henkes): een verzameling vrolijkheid, absurdisme en plezier
Moralist van de ontrouw. Jan Greshoff (1888-1971) (Annemiek Recourt), biografie van een literair spilfiguur
De eeuw van J.L. Heldring (Hugo Arlman), biografie van een betrokken buitenstaander
Kus (Julien Ignacio), een beklemmend vader-zoonverhaal
Maria Barnas' Nachtboot: een bevraging van authenticiteit
Al 65 jaar het mooiste uit de Russische Bibliotheek
Muizen en mensen in nieuwe vertaling
Van Oorschot in de wereld
Daal neder, engel!

Het snoer der ontferming (Couperus): Couperus' Japanse schetsen en verhalen met hun bronnen

Van maart tot secouperusptember 1922 maakte Louis Couperus een rondreis door Japan. Over zijn belevenissen publiceerde hij reisbrieven in de Haagsche Post. Hierin gaf hij een boeiend beeld van het vroeg twintigste-eeuwse Japan. Terug in Nederland verwerkte Couperus zijn reis op literaire wijze in een reeks schetsen en verhalen, die in 1923 onder de titel Het snoer der ontferming werden gepubliceerd. Ze vormen een eenheid door drie samenhangende motieven: schoonheid, noodlot (Karma) en ontferming (verlossing). Alle verhalen hebben de boeddhistische levensvisie van aanvaarding en berusting als achtergrond.
De inspiratie voor Het snoer vond Couperus in Japanse mythen, legenden en prenten van beroemde schilders als Utamaro, Hiroshige, Harunobu en Hokusai, en in een reisgids, kunstboeken, historische werken en boeken van Japankenners als Basil Chamberlain en Lafcadio Hearn.
In deze geïllustreerde uitgave, bezorgd door Dr. H.T.M. van Vliet, zijn voor het eerst Couperus' teksten opgenomen samen met de door hem gebruikte bronnen. Zij geven een uniek en fascinerend beeld van Couperus' werkwijze.
- Met schitterende Japanse prenten in kleur -
Delen

 
Van_Kooten_dundruk_met_buikband

Sterk verdund. Het wezenlijkste van Kees van Kooten nu in zakformaat

Het allerbeste uit meer dan vijftig jaar schrijverschap in 300 pagina's dundruk! In Sterk verdund is Kees van Kooten teruggebracht tot zijn essentie. Hij is puntig op de korte baan, met een waanzinnig plezier in taal. Soms ontroerend, soms ongemakkelijk, maar altijd onweerstaanbaar geestig. Sterk verdund bevat hoogtepunten uit de Treitertrends, Koot graaft zich autobio, Koot droomt zich af, Veertig, Modernismen, Zeven Sloten, Verplaatsingen, Levensnevel, Hilaria, Tijdelijk nieuw, Episodes en Hartstochtjes.
Kortom: de ultieme Kees van Kooten op zakformaat!
Delen

 

Het verhaal van Benito Benin en dat van Fanny (Yolanda Entius): twee moderne, ontroerende metamorfosen

Het_verhaal_van_Benito_Benin_copyIn het tweeluik Het verhaal van Benito Benin en dat van Fanny ondergaan twee mensen die hun plaats zoeken in de samenleving een metamorfose.

In Het verhaal van Benito Benin sluit de eenzame Lieke vriendschap met Benito de slak. Benito, jongen en meisje ineen, is niet gelukkig met zichzelf en droomt ervan als een vogel te kunnen wegvliegen. Net zomin lukt het Lieke haar draai in het leven te vinden. Pas wanneer ze afscheid nemen voltrekt zich de metamorfose waar zij naar op zoek was.
Fanny, in En dat van Fanny, verandert van iemand die het leven ternauwernood heeft leren beheersen in iemand die haar grip volledig verliest. Met hulp van haar zus blijft ze op de been, al gaat ze kliniek in en kliniek uit. In haar eenzaamheid heeft ze een obsessie ontwikkeld voor de beroemde Alma Hendriks, van wie zij alles minutieus in de gaten houdt. Wanneer ze Alma eindelijk in het echt ziet, blijkt Fanny zo veranderd dat contact onmogelijk is.

Yolanda Entius vond voor dit tweeluik inspiratie bij actuele thematiek, die ze met laconieke en toegankelijke toon tot persoonlijke en ontroerende verhalen wist te smeden.Delen

 
10._Nicolien_Mizee__De_porseleinkast_1400pxl_copy

Van Oorschot wint kort geding

De Voorzieningenrechter heeft in haar uitspraak van 11 okt jl. uitgeverij Van Oorschot op alle vlakken in het gelijk gesteld in de zaak die de moeder van schrijfster Nicolien Mizee, mevrouw C. Andriessen-Mizee, aanspande tegen de uitgeverij.
Donderdag 27 september diende bij de Rechtbank Amsterdam het kort geding.

De moeder eiste daabij dat het boek van haar dochter Nicolien Mizee, De porseleinkast, uit de handel zou worden genomen. Het boek zou een schadelijk en kwetsend beeld geven van haar familie en van haarzelf.

De rechtbank oordeelt: ‘[Ook] hier geldt echter dat de gemiddelde hedendaagse lezer, ondanks het autobiografische karakter van het boek, zal begrijpen dat het boek geen getrouwe beschrijving van de werkelijkheid hoeft te zijn, maar dat het gaat om de persoonlijke beleving en herinnering van de schrijfster. Verder geldt dat juist door het autobiografische karakter het in dit geval moeilijk is het personage van de moeder te fingeren of daarin wijzigingen aan te brengen. Daar komt bij dat de schrijfster haar moeder weliswaar in een kwaad daglicht stelt, maar de mate waarin de desbetreffende passages – objectief bezien – als grievend moeten worden aangemerkt is niet buiten iedere proportie en het gedrag van de moeder wordt op sommige plaatsen ook goedgepraat. Ook heeft de moederfiguur in het gehele boek slechts een zeer beperkte rol, omdat het met name om de schrijfster zelf
gaat.’

De porseleinkast is het tweede deel in de serie ‘Faxen aan Ger', waarin Mizee op schitterende, vaak zeer geestige en steeds intelligente wijze beschrijft hoe zij tegen haar vrienden, familie, relaties en de wereld in het algemeen aankijkt. De faxen zijn gericht aan haar docent scenarioschrijven Ger Beukenkamp, die overigens nooit antwoordt.

De verdediging van Van Oorschot was in handen van Charissa Koster.

De rechter weigerde alle vorderingen van mevrouw C. Andriessen-Mizee en veroordeelde haar tot het betalen van alle proceskosten.

Delen

 

En weg was haar neus (Robbert-Jan Henkes): een verzameling vrolijkheid, absurdisme en plezier

En_weg_was_haar_neus-_omslagTwinkel, twinkel, kleine ster,
Zo dichtbij maar ook zo ver
Boven zee en boven land
Blink jij als een diamant


Dit bakerrijmpjes klinkt velen wellicht bekend in de oren. Twinkle twinkle little star...

De Engelse
nursery rhymes staan aan de wieg van de hele Engelstalige literatuur. Er is geen genre waar ze niet in te vinden zijn. En weg was haar neus omvat een tweetalige verzameling van zo'n 250 bakerrijmpjes/Nursery Rhymes, gekozen, vertaald en toegelicht door Robbert-Jan Henkes. Hij maakte een weloverwogen selectie uit Iona en Peter Opies Oxford Nursery Rhyme Book.
Deze schat aan wiegeliedjes en kinderversjes - van babydeuntjes, raadsels, tongbrekers, babyspelletjes, vinger- en teennamen, tot alfabetten, aftelrijmpjes, gebeden en slaapliedjes - blinkt uit in vrolijkheid, absurdisme en plezier. De versjes zijn zo melodieus dat ze je een heel leven bijblijven.

Delen

 

Moralist van de ontrouw. Jan Greshoff (1888-1971) (Annemiek Recourt), biografie van een literair spilfiguur

Moralist_van_de_ontrouw-omslag‘Een stuk Noord- en Zuid-Nederlandse literatuurgeschiedenis is zonder Greshoff ondenkbaar: hij heeft ze mee helpen maken.' (Kees Fens). Cultuurhistorica Annemiek Recourt (1981) schreef een biografie over deze literaire spilfiguur. Waarom ze een biografie over Greshoff schreef, vertelt ze zelf.

Wie in de eerste helft van de twintigste eeuw een manuscript in zijn bureaula had liggen, wendde zich tot Jan Greshoff (1888-1971). Meer nog dan als auteur, stond Greshoff bekend om zijn talent als literaire promotor. Niemand kon zo spontaan aansporen en gul bewonderen als hij. Het leverde hem de trouwe vriendschap op van schrijvers als E. du Perron en Menno ter Braak en de bewondering van talloze jongeren. Het was Greshoff aan wie Elsschot Kaas opdroeg, aan wie een jonge Annie M.G. Schmidt in de bange meidagen van 1940 een prangende, bewonderende brief schreef en die het debuut van Hans Lodeizen de wereld in hielp.

Daarnaast vormt Greshoffs biografie een pakkende mentaliteitsgeschiedenis van de turbulente metamorfose die Nederland in de twintigste eeuw onderging en voert ze de lezer langs morele dilemma's, die tot op de dag van vandaag herkenbaar zijn. Waarheen leidt de moderne vooruitgangsgedachte ons? Is de democratie wel de ideale staatsvorm? En wat doe je als je je eigen lat hoog legt, terwijl je de indruk hebt dat steeds minder mensen om je heen dat nog doen?

Delen

 
Arlman-_De_eeuw_van_Heldring-voorplat

De eeuw van J.L. Heldring (Hugo Arlman), biografie van een betrokken buitenstaander

Journalist en columnist J.L. Heldring (1917-2013) deelde week na week, 52 jaar lang, zijn kijk op de wereld met de lezers van NRC Handelsblad. Van zijn rubriek ‘Dezer Dagen' zijn tussen 1960 en 2012 viereneenhalf duizend afleveringen verschenen. In die column nam Heldering de houding aan van de 'spectateur engagé', de betrokken buitenstaander. In achthonderd tot duizend woorden trakteerde hij zijn lezers op scherpe analyses en prikkelende vragen uit de buitenlandse politiek, de democratische troebelen van de universitaire wereld, onoplosbare vragen in religie en geloof, de logica die taalgebruik zou moeten beheersen en het verschil tussen liberaal en conservatief.
Hugo Arlman beschrijft in De eeuw van J.L. Heldring hoe Heldring als zoon van een Amsterdamse patriciërsfamilie uit de inmiddels verdwenen wereld van de vooroorlogse grachtengordel in de journalistiek terecht kwam. Waar de encyclopedische kennis vandaan kwam waarmee Heldring over de wereld schreef. Hoe hij geïnspireerd werd door Johan Huizinga, Carry van Bruggen en Raymond Aron. Hoe de val van de Berlijnse Muur een keerpunt was in zijn denken. En wat voor mens er school achter het cerebrale, intellectuele en afstandelijke masker dat de meeste mensen van hem te zien kregen.

NRC publiceerde een fragment.Delen

 
Julien_Ignacio_Kus_hres

Kus (Julien Ignacio), een beklemmend vader-zoonverhaal


‘Falen als vader is falen als mens. Als een schaduw van mezelf sloop ik je kamer binnen. Snel zou het over zijn. Ik moest doorbijten nu. Mijn afscheid, een zwart gat kleiner dan een splinter, opende zich. Spring, moedigde ik mezelf aan. Kruip erdoorheen.'

Kamer 11, intensive care, kinderafdeling. Een vader waakt aan het ziekbed van zijn negenjarige zoon, die in coma ligt. Avond na avond praat hij tegen zijn kind. Hij vertelt over zijn eigen vader, over de zoon die hij zelf ooit was, tot aan dat ene fatale moment. Hij vertelt over zijn vaderschap, hoe de onmogelijkheid zijn zoontje te beschermen tegen het leven en de ondraaglijkheid van zijn liefde hierdoor, hem deed besluiten het gezin te verlaten.
Julien Ignacio weet in zijn hecht gecomponeerde debuutroman de plaats die een mens inneemt tussen de generaties voor en na hem indringend voelbaar te maken, de schoonheid, intimiteit en tragiek ervan. Kus is een beklemmend vader-zoonverhaal dat voortdurend onder hoogspanning staat. Terwijl het ontwaken van de zoon steeds onwaarschijnlijker wordt, groeit het verlangen van de vader naar een plek waar tijd geen vat meer op hen heeft.

'Kus is een sterk debuut dat zo hecht gecomponeerd is dat je sommige alinea's moet herlezen om de zeggingskracht te laten doordringen. Een vol boek bovendien over parallelle levens, de tragische schoonheid van wat tegelijk bang maakt en de angst voor overgave. Een boek bovendien dat rijk is aan subtiele literaire verwijzingen.' Literair Nederland

Delen

 
Nachtboot_1400pxl

Maria Barnas' Nachtboot: een bevraging van authenticiteit

Ik maak van tijd momenten
door mijn ogen dicht te doen en open.

De vracht die door het water sleept
bewaakt wat nog moet komen. Altijd


eerder dan ik dacht en later vaart
de boot die niets vervoert dan nacht.


Met deze distichons besluit Maria Barnas 'Nachtboot', het openingsgedicht uit haar onlangs verschenen gelijknamige dichtbundel. In Nachtboot roept ze vragen op over de authenticiteit van het individu en zijn omgeving aan de hand van kunst, de stad en (gecultiveerde) natuur. In al haar gedichten doet Barnas een poging iets waarachtigs te beschrijven en te veroorzaken, bewust van het feit dat elke beschrijving een nieuwe laag aan de gemaakte wereld toevoegt. Daardoor functioneert de taal in deze gedichten als instrument, maar ook als stoorzender, en ultieme vorm tegelijk - waarin steeds een onverwachte wending plaatsvindt die alleen kan bestaan in de ruimte van het gedicht. Gedichten over wonen op verschillende plekken, vormexperimenten, soms meertalig maar steeds lyrisch, en klank- en beeldrijk.   

'Is Nachtboot (...) een zwaarmoedige bundel? Allerminst, de gedichten zijn een genot om te lezen. Scherpe observaties, een fijnzinnige humor en vreemde, transparante regels. Er zit veel lucht in deze gedichten, al het overtollige is eruit.' De Groene Amsterdammer
Delen

 
Actieoverzicht_copy

Al 65 jaar het mooiste uit de Russische Bibliotheek

Van Gogol tot Paustovski en van Tsvetajeva tot Tolstoj!
Voor iedereen die deze iconische reeks nog niet kent, zijn eigen verzameling compleet wil maken of een perfect boek cadeau wil doen prijzen we, tot het einde van het jaar, per maand twee van de mooiste klassiekers uit de reeks af van €45,- naar € 29,99.
Bestel de titels in onze webshop of ga naar de betere boekhandel voor deze mooie aanbieding!
De actietitels van juli zijn:
Gogol Verhalen en novellen ISBN: 9789028240483
Dostojevski Arme mensen en negen andere romans en novellen ISBN: 9789028261808
Delen

 
muizen_en_mensen_1400_pxl

Muizen en mensen in nieuwe vertaling

De Amerikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar John Steinbeck werd op slag wereldberoemd toen hij in 1937 Of Mice and Men publiceerde. Nu is er een prachtige nieuwe vertaling van dat meesterwerk, door Peter Bergsma.

De hoofdpersonen George en de mentaal zwakke Lennie zijn onafscheidelijk. Als Lennie wordt beschuldigd van aanranding van een meisje moeten ze op zoek naar ander werk, dat ze vinden op de boerderij van de vader van Curley. Maar ook daar gaat het mis. Curley merkt dat zijn vrouw met de mannen flirt en daagt Lennie uit. In het gevecht dat daarop volgt verbrijzelt Lennie Curleys hand. De zaak wordt in de doofpot gestopt, maar zijn vrouw zoekt Lennie opnieuw op, wat eindigt in een drama; George en Lennie moeten vluchten. Samen praten ze over hun eigen droomboerderijtje en de konijnen waar Lennie voor mag zorgen. Wat dan volgt is een even gruwelijk als aangrijpend einde van hun diepe vriendschap. 

Muizen en mensen, oorspronkelijk geschreven als toneelstuk, is het ultieme boek over vriendschap en het noodlot.


Delen

 
4102YgMx7qL._SX195_

Van Oorschot in de wereld

Recentelijk verkocht Van Oorschot een aantal van haar titels aan het buitenland.

Hongarije, uitgeverij Gondolat, Martin Michael Driessen, Pelikaan en Rivieren
Duitsland, uitgeverij C.H. Beck, Niko Tinbergen, Eskimoland
Duitsland, uitgeverij Wagenbach, Martin Michael Driessen, Rivieren
Zwitserland, Kampa Verlag, Marijke Schermer, Noodweer
Spanje, Libros del Asteroide, Martin Michael Driessen, Rivieren
Spanje Alfaguara/Penguin Random House, Marijke Schermer,Noodweer
Italië, Del Vecchio Martin Michael Driessen, Rivieren
Finland, Garrett Publications, Jurriaan Benschop, Zout in de wond
Spanje Alfaguara/Penguin Random House, Marijke Schermer Noodweer
Zweden, Rámus, Miek Zwamborn, De duimsprong

Uitgeverij Van Oorschot is voor de verkoop van titels aan het buitenland kort geleden gaan samenwerken met 2seas Agency.<Delen

 
Daal_neder__enge_5a1bf3954ebf2

Daal neder, engel!

Daal neder, engel (1929) van Thomas Wolfe, verschijnt nu voor het eerst in het Nederlands, in een geweldige vertaling van Sjaak Commandeur. Deze grootscheepse autobiografische roman gaat over een kind en zijn familie, een scholier en zijn stad, een student en zijn land. Midden in die drie uitdijende cirkels staat Eugene Gant, een briljante en rusteloze jongen met het brandende verlangen om zijn geboorteplaats en zijn onstuimige familie te verlaten op zoek naar een intenser en intellectueel leven.

Wolfes roman over deze elementaire zoektocht heeft generaties lezers en schrijvers, van Jack Kerouac tot Philip Roth, beïnvloed. Het geeft een levendige, lyrische schets van Amerika aan het begin van de twintigste eeuw.
Meteen bij verschijning werd Look Homeward, Angel overal geprezen. Thomas Wolfe werd een literaire legende wiens naam in één adem genoemd wordt met James Joyce, Ernest Hemingway en John Steinbeck.

Delen

 
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
van oorschot rss