1990 – 2000

Na de dood van de laatste der twee oprichters werd de uitgeverij voortgezet door de overgebleven directieleden – in eerste instantie met een verweesd gevoel. De vuistregels werden in ere gehouden: 1) onafhankelijk, dus klein blijven, 2) bij je leest blijven, en 3) de eigen smaak volgen. Voor ‘G.A. van Oorschot – Amsterdam’ kwam op de titelpagina’s van nieuwe boeken ‘Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam’ in de plaats. In deze periode debuteerden Patrick Dassen, Nico Dros, Stephan Enter, Carl Friedman, D. Hooijer, Otto de Kat, Peter van Lier, Toine Moerbeek, Arnout Molenaar, L.F. Rosen, Antoine Uitdehaag, Frida Vogels en Marjoleine de Vos in boekvorm. Jan Fontijn, Guus Middag en Willem Jan Otten vertrokken bij hun respectieve uitgeverijen en brachten hun werk hier onder. Ook Adriaan Morriën keerde terug bij de uitgeverij en publiceerde in korte tijd zes nieuwe titels.
In 1991 werd met uitgeverij Athenaeum een begin gemaakt met de Franse Bibliotheek. Besloten werd haar zelf voort te zetten toen Athenaeum kort na de aanvang van deze samenwerking werd verkocht aan de Weekblad Pers Groep en de vorige eigenaar zich terugtrok. De serie beoogde zowel een representatief overzicht te geven van de klassieke Franse literatuur, als het oeuvre van excellente hedendaagse schrijvers toegankelijk te maken. In de loop der jaren verschenen 36 titels, van klassieken als Balzac, Baudelaire, Céline, Verlaine en Zola tot en met hedendaagse schrijvers als Pierre Bergounioux, François Bon, Michèle Desbordes, Pierre Michon en Jean Rouaud. Inhoudelijk, vertaalkundig en qua uitvoering zijn we trots op alles wat in de Franse Bibliotheek verscheen. Helaas is de serie onvoldoende exploitabel gebleken. De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn onvoldoende belangstelling van het publiek met name vor de hedendaagse Franse letteren, en de tekortgeschoten aandacht die de reeks in de media ten deel viel. Hoewel miljoenen Nederlanders jaarlijks Frankrijk bezoeken, bleek dat de media – enkele goeden niet te na gesproken – overwegend onverschillig stonden tegenover wat er tegenwoordig in de Franse literaturu zoal plaatsvindt, en dat zij al evenmin voldoende medewerkers konden engageren met genoeg actieve kennis van het Frans, om bij de hedendaagse auteurs tenminste de ruimschoots aanwezige ‘human interest’ te achterhalen.

Naast Tirade ontfermde de uitgeverij zich met ingang van 1993 over het vertalerstijdschrift De tweede ronde, nadat de redactie van dit zeer noodzakelijke en uiterst sympathieke blad eind 1992 door haar toenmalige uitgever van de ene op de andere dag de wacht was aangezegd.

Met de verschijning, tussen 1996 en 2000, van zijn zevendelige, ruim 5000 bladzijden tellende roman Het Bureau kreeg J.J. Voskuil vele tienduizenden lezers in zijn greep, waardoor het tot een bestseller uitgroeide.

Door een bijzondere samenloop van omstandigheden kruisten zich ook onze wegen met die van de inmiddels wereldberoemde, Brits-Indiase schrijver Vikram Seth. Achtereenvolgens verschenen van hem de romans A Suitable Boy (1993, in het Engels) en in vertaling The Golden Gate, De Golden Gate (1995) en An Equal Music, Verwante stemmen (1999).

De Russische Bibliotheek werd uitgebreid met de verzamelde werken van intussen klassiek geworden twintigste-eeuwse schrijvers als Michail Boelgakov (3 delen), Ivan Boenin (4), Vladimir Majakovski (1) en Marina Tsvetajeva (1).

Omdat het nog enige tijd leek te duren voordat zich een biograaf van Geert van Oorschot zou aandienen, verscheen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de uitgeverij in 1995 – naast een jubileumeditie van de Vlissingse verhalen van R.J. Peskens – een voorproefje uit zijn epistolaire nalatenschap onder de titel Brieven van een uitgever. Het plan voor een meerdelige uitgave van Geerts brieven bleek gezien de onvoorstelbare hoeveelheid van ruim 15.000 die hij tussen 1928 en 1987 schreef onhaalbaar. Zou een complete uitgave ervan tenminste 40 delen dundruk vergen, een project waar niemand op zit te wachten, zelfs voor een beperkte keuze daaruit moeten al die 15.000 brieven wél worden gelezen, geschift en geannoteerd.