Bibliofiele uitgave Voskuil

Onlangs verscheen een uitgave van vier brieven van J.J. Voskuil aan Henk Romijn Meijer in een bibliofiele uitgave: Hopelijk gaat het straks bij God beter. Henk Romijn Meijer leert Han Voskuil kennen via zijn broer Rein, die met Voskuil bevriend is. Als Henk en zijn vrouw Elizabeth Mollison begin 1957 in Australië gaan wonen, komt een briefwisseling op gang tussen Amsterdam (Lijnbaansgracht 84 hs) en Prahran (46 Murray Street). Deze trans-Atlantische briefwisseling eindigt als het echtpaar Meijer in 1959 terugkeert naar Amsterdam. De vier brieven verschijnen hier voor het eerst in druk. Het boekje (16 pagina’s, cahiersteek met stijfje en los omslagje) werd gedrukt in een oplage van 100 exemplaren door de Hof van Jan, een samenwerkingsverband van vier margedrukkers uit Haarlem. Het kost € 20, exclusief porto- en verzendkosten en is zolang de voorraad strekt uitsluitend te bestellen via www.hofvanjan.nl.