Bloemlezing Vasalis verschenen

2009 is onder veel meer ook een ‘Vasalisjaar’

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Vasalis op 13 februari 2009 maakte Hagar Peeters in Op een vlot van helderheid een keuze uit haar werk. M. Vasalis (1909–1998) groeide in de loop der jaren uit tot de meest gelezen en geciteerde dichter in het Nederlands taalgebied. Haar bundels moesten keer op keer worden herdrukt en bereikten een gezamenlijke oplage van ruim 350.000 exemplaren. Zij ontving de twee belangrijkste literaire oeuvreprijzen van Nederland: in 1974 de Constantijn Huygensprijs en in 1982 de P.C. Hooftprijs. Hoewel zij altijd is blijven schrijven, verklaarde zij het uitblijven van nieuwe publicaties na 1974 in haar dankwoord bij de inontvangstneming van de Huygensprijs als volgt: ‘Wat mij in en na de oorlog overkomen is komt hierop neer: een enorme relativering van mijn eigen lot… Ik moest voortdurend tot de conclusie komen dat mijn commentaar volstrekt overbodig was.’

Dit neemt niet weg dat haar werk door steeds nieuwe generaties wordt ontdekt. Hagar Peeters debuteerde in 1999 met de bundel Genoeg gedicht over de liefde vandaag.  In 2003 verscheen de bundel Koffers Zeelucht, in 2008 verscheen de bundel Loper van licht.
Voor de bloemlezing is een speciale website gemaakt, alwaar men zich kan aanmelden voor een gedichtenabonnement. www.mvasalis.nl

Deze publicatie kwam tot stand mede dankzij een bijdrage van de Turing Foundation.