Boekpresentatie nieuwe dichtbundel Willem Jan Otten

Binnenkort verschijnt Genadeklap, de nieuwe dichtbundel van Willem Jan Otten. Dit zal op 2 februari vanaf 19.30 gevierd worden bij boekhandel Van Rossum te Amsterdam. Via deze link kunt u zich hiervoor aanmelden.
Willem Jan Otten ontving de P.C. Hooftprijs voor de vele essays die zijn oeuvre rijk is, maar hij had hem even goed voor zijn gedichten of romans kunnen krijgen. Genadeklap is Ottens eerste dichtbundel in zes jaar – de neerslag van een gestage ontwikkeling, een tocht steeds dieper binnenwaarts. Zijn poëzie is als altijd even helder als raadselachtig, soepel, muzikaal, vol eigen woorden en eigenzinnige waarnemingen.
Zijn nieuwe bundel, Genadeklap, maakt dit eens te meer duidelijk: Ottens gedachten zijn ervaringen en worden beeld. Genadeklap is dankzij een aantal langere gedichten onbetwist ook het werk van een verteller. De dichter bereikt het einde van de wereld, dat een donderende waterval blijkt te zijn. Hij slaat de roeier dood die hem de Styx overzet. Hij komt te drijven in een meer richting ‘rand waar alles Niagara wordt’. Gedichten roepen een decennialang huwelijk op. Er worden rekeningen opgemaakt; er wordt afscheid genomen van gestorvenen; het leven wordt hervat.