C.C.S. Crone

Stephan Enter, die eerder dit jaar de F. Bordewijkprijs en de Lezersprijs van de Gouden Boekenuil ontving voor zijn door pers en publiek omarmde roman Grip, heeft bovendien de C.C.S. Croneprijs gekregen. Deze prijs wordt om het jaar uitgereikt aan een in Utrecht levende auteur. Eerdere winnaars waren Manon Uphoff, Ronald Giphart, Arthur Japin, Ingmar Heytze en Guillaume van der Graft.
De naamgever van de prijs en naamgenoot van de prijswinnende auteur, Cornelius Carolus Stephan Crone (1914-1951), schreef een klein maar gewaardeerd oeuvre. Zijn verzamelde proza, onder de titel De schuiftrompet, is nog altijd verkrijgbaar. Hij staat wel bekend als de ‘Utrechtse Nescio’.

Uit het juryrapport: ‘De verhalenbundel en de drie romans die Stephan Enter tot nu toe publiceerde, geven volgens de jury blijk van een weergaloze stijl en aandacht voor tijdloze thema’s. Zijn werk moet het niet hebben van grootse gebaren en wonderlijke situaties. Enters diepte schuilt in het heel zorgvuldig verwoorden van het alledaagse. Zijn werk vormt een eigenzinnige en oorspronkelijke bijdrage aan de Nederlandse literatuur.’