Deel 5

Deel 5 omvat de jaren 1981-1985. Het bevat de meeslepende Geschiedenis van de Russische literatuur, waarin Van het Reve met stilistisch gemak en subtiele humor de wording van de Russische literatuur beschrijft – tot aan de dood van Tsjechov in 1904. Rudy Kousbroek noemde het ‘een van de opmerkelijkste boeken die
er bestaan. Als alle andere Russische literatuurgeschiedenissen allang zijn verramsjt en vergeten zal dit boek nog altijd op eenzame hoogte staan en doorgaan de mensen te infecteren met een levenslange liefde voor de Russische literatuur’.
Deel 5 bevat voorts de spraakmakende essaybundels Freud, Stalin en Dostojevski en Afscheid van Leiden.

De selectie uit Van het Reve’s ongebundelde artikelen beslaat ditmaal ruim 250 pagina’s. Daarin staat onder andere een aantal Wereldomroep-columns dat in de bundel Luisteraars! nog ontbrak, omdat ze pas onlangs zijn teruggevonden. Even bijzonder zijn de herontdekte tekst en de muziekkeuze van ‘Een goedemorgen met Karel van het Reve’, uitgezonden op 29 mei 1984.

‘Het maakt niet zoveel uit waar Van het Reve over schrijft. Elk onderwerp is goed.’ – Jos Bloemkolk, Het Parool

‘Karel de Grote’ – Elsevier

‘Hij is onweerstaanbaar gebleven. Ik vermoed dat dat komt door zijn techniek: heldere stijl, geen complexe betogen, flitsende voorbeelden.’ – Arjan Peters, de Volkskrant

Verzameld werk 5

ISBN 9789028242630
Eerste druk
gebonden met stofomslag
€ 45,00

Bestellen

Over Karel van het Reve

Karel van het Reve (1921-1999) was van 1957 tot 1983 hoogleraar slavische letterkunde aan de universiteit van Leiden. Hij vertaalde talloze Russische auteurs in het Nederlands en ontving daarvoor de Martinus Nijhoff Prijs. Ook was hij correspondent in Moskou voor Het Parool.

Van het Reve publiceerde twee romans en vele  essaybundels, waaronder Rusland voor beginners (1962), Uren met Henk Broekhuis (1978) en De ondergang van het morgenland (1990). In 1985 verscheen zijn magnum opus Geschiedenis van de Russische literatuur, een boek dat uitgroede tot een standaardwerk voor eenieder die geïnteresseerd is in de Russische literatuur. In 1981 ontving Van het Reve de P.C. Hooftprijs.

Hij overleed in maart 1999.

Inmiddels wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van het Verzameld werk, onder redactie van Elma Drayer, Lieneke Frerichs en Nop Maas. De eerste twee delen verschenen in het najaar van 2008, deel 3 verschijnt in november 2009 en deel vier in april 2010.

Zie voor meer informatie over Karel van het Reve de wonderschone website: www.karelvanhetreve.nl

Verzameld werk

In 1981 rechtvaardigde de jury van de P.C.Hooftprijs voor Letterkunde zijn besluit om deze belangrijkste Nederlandse oeuvreprijs toe te kennen aan Karel van het Reve met ondermeer de volgende uitspraak: ‘Het is dan ook in de eerste plaats het kunstenaarschap in het werk van Karel van het Reve dat de jury bekroond wil zien. Dit is onlosmakelijk verbonden met een taalgebruik dat door zijn oorspronkelijkheid, zijn intelligentie en zijn humor, door zijn eenvoud en zijn economie van middelen, door zijn afkeer van vaagheid en gewichtigdoenerij in Nederland mag gelden als een voorbeeld.’
Reeds bij leven behoorde Karel van het Reve (1921-1999) tot Nederlands meest gelezen en geciteerde essayisten en na zijn dood is dat niet anders. Dankzij een sublieme stijl, met groot gevoel voor humor inderdaad, maar ook messcherp als het moest, is zijn gehele oeuvre een toonbeeld van eigenzinnig en helder denken over, en ten behoeve van, een samenleving die een aantal elementaire menselijke waarden in ere wil houden.
Het Verzameld werk van Karel van het Reve bestaat uit zeven delen. Voornaamste uitgangspunt voor deze editie is de chronologie. Met uitzondering van deel 1, dat begint met enkele nooit eerder gepubliceerde autobiografische geschriften, opent elk deel met Van het Reves boekpublicaties. Daarna volgt een ruime keuze uit de vele teksten die hij nooit gebundeld of zelfs niet gepubliceerd heeft uit dezelfde periode. Annotaties en een personenregister besluiten elk deel.

Deel 1

Bijna tien jaar na zijn dood is P.C. Hooftprijswinnaar Karel van het Reve (1921-1999) nog altijd een van de meest geciteerde Nederlandse essayisten. Maar zijn imposante oeuvre is, tot verdriet van talloze liefhebbers, deels niet beschikbaar: hetzij uitverkocht dan wel nooit eerder gebundeld in boekvorm. Hoogste tijd dus voor een uitgave van zijn Verzameld werk, begroot op zeven delen dundruk, echt gebonden met stofomslag en leeslint, die relatief kort op elkaar zullen verschijnen. De eerste twee delen verschenen in december 2008, de delen 3 en 4 zien een jaar later het licht en de andere delen in 2010 en 2011. Alle delen worden chronologisch geordend en geannoteerd en bevatten een register. Zij openen steeds met alle boekuitgaven, daarna volgt veel onbekend werk uit dezelfde periode. Er is een ruime keuze gemaakt uit de artikelen die Karel van het Reve nooit gebundeld heeft, en uit zijn ongepubliceerde manuscripten en typoscripten. Het Verzameld werk zal aldus voor ongeveer een derde deel uit niet-gebundeld en niet eerder gepubliceerd werk bestaan: een must voor de vele Karel-liefhebbers. De redactie van het Verzameld werk bestaat uit de neerlandici en publicisten Lieneke Frerichs (hoofdredacteur), Elma Drayer en Nop Maas.

Deel 1 bevat werk uit de jaren 1932-1957. Het laat zien hoezeer Van het Reve is gevormd door de communistische denkwereld waarin hij opgroeide, maar ook hoe hij zich daar geleidelijk uit losmaakte. Het opent met een aantal nooit gepubliceerde, autobiografische teksten die Van het Reve in de oorlogsjaren schreef. Ze geven een beeld van zijn ouders, zijn broer Gerard en hun grootvader, van het leven in Betondorp (Amsterdam), van de familie Romein, zijn schooljaren en zijn vriendschap met de familie Last – in het bijzonder met dochter Femke. Tevens bevat het eerste deel een beschrijving van de meidagen van 1940, de arrestatie van Karel en Gerard in 1941, en een razzia in Amsterdam-Zuid in 1943. Al deze stukken laten zien met hoeveel plezier de jonge Van het Reve de pen hanteert, en hoe groot dan al zijn literaire ambitie is. Naast Sovjet-annexatie der klassieken (de handelsuitgave van Van het Reve’s dissertatie) bevat dit deel ook een keuze uit zijn stukken voor De Vrije Katheder en Het Vrije Volk, Van het Reve’s doctoraalscriptie en de tekst van enkele lezingen over het sovjetsysteem.

Verzameld werk 1

ISBN 9789028242593
Non-fictie, 830 pagina’s
1e druk
Gebonden met stofomslag en leeslint   € 39.00

bestellen

Deel 2

Het tweede deel van Karel van het Reves Verzameld werk omvat de jaren 1959-1968. Hierin werden opgenomen de romans Twee minuten stilte en Nacht op de kale berg, Van het Reve’s eerste essaybundel Rusland voor beginners en het reisverslag Siberisch dagboek. Het sluit af met een ruime keuze uit de vele nooit gebundelde artikelen die Van het Reve schreef als correspondent voor dagblad Het Parool in Rusland.
‘Onze man in Moskou’ legt daarin onder meer het Russische telraam uit, kijkt naar de Russische televisie en gaat met de Russen kamperen. In januari 1968 verslaat hij van dag tot dag het ‘derde schrijversproces’ tegen Ginzburg c.s.

Verzameld werk 2

ISBN 9789028242609
Non-fictie, 960 pagina’s
1e druk
Gebonden met stofomslag en leeslint  € 45.00

bestellen

Deel 3

Na de enthousiast ontvangen delen 1 en 2 van het Verzameld werk van Karel van het Reve verschijnen binnenkort de delen 3 en daarna 4. Zij zullen opnieuw onweerstaanbaar zijn voor alle oude én nieuwe liefhebbers van deze grote essayist.

Deel 3 omvat de jaren 1969-1972. Het bevat Het geloof der kameraden, Met twee potten pindakaas naar Moskou (met onder meer reportages uit zijn jaar als Parool correspondent in Rusland) en de essaybundels Marius wil niet in Joegoslavië wonen en Lenin heeft echt bestaan.

Deel drie sluit af met ruim 350 bladzijden ongebundelde artikelen uit dezelfde periode.
Deze stukken zullen voor veel lezers onbekend zijn. Een grote verrassing zijn de tv-recensies, die hij vanaf 1971 tweewekelijks voor NRC Handelsblad publiceerde onder het pseudoniem Henk Broekhuis. Lang is onduidelijk gebleven wie achter deze naam schuilging, mede dankzij de mystificerende activiteiten van Van het Reve zelf.

Karel van het Reve, Karel v.h.
Verzameld werk 3

Verscchijing: eind november 2009

ISBN 9789028241640
1032 pagina’s dundruk
1e druk
Gebonden met stofomslag en leeslint  € 45.00

bestellen

Deel 4

Het vierde deel van Karel van het Reves Verzameld werk bestrijkt de periode 1973-1980 en bevat de bundels Uren met Henk Broekhuis en Een dag uit het leven van de reuzenkoeskoes.

Ruim tweederde van dit deel (650 bladzijden!) bestaat uit niet eerdere gebundeld materiaal uit dezelfde periode. Van het Reve blijkt namelijk als Henk Broekhuis Ã³Ã³k vijf jaar lang tv-recensie te hebben geschreven voor NRC Handelsblad.

In zeer levendig geschreven ‘columns’ figureren uiteenlopende figuren als Joop den Uyl, Pippi Langkous, Wim Kan, bisschop Gijsen en ‘de kritische leraar’. De twee stukjes over het bezoek van Henk Broekhuis en zijn vrouw aan de grote volksschrijver Gerard Reve in Frankrijk veroorzaakten een brouille tussen de beide broers.

Boeiend zijn ook de nooit gebundelde boekrecensies uit deze jaren. Aangrijpend is de inleiding bij het Dagboek geschreven in Vught van zijn in de oorlog omgekomen vriend David Koker. En dat Karel van het Reve een meester was in het genre van de necrologie blijkt uit zijn stukken over Jacques Presser en over Andrej Amalrik (‘De onhandelbaarste man die ik ooit heb ontmoet’).

Verzameld werk 4

ISBN 9789028242616
Non-fictie, 1032 pagina’s
1e druk
Gebonden   € 45.00

bestellen

Misdaad in Goelenkamp – facsimile-uitgave

De delen 3 en 4 van zijn Verzameld werk gaan vergezeld van een nooit eerder gepubliceerd verhaal van Karel van het Reve, Misdaad in Goelenkamp (spreek uit: Gölenkamp), waarin verteld wordt hoe twee jongens met hulp van een vliegende aap een inbreker vangen. Dit levendig geschreven verhaal is, met zijn vele dialogen, ‘helemaal Karel’. Hij maakte het in 1983 voor zijn kleinzoons, schreef het eigenhandig in een schoolschriftje en voorzag het van uit tijdschriften geknipte illustraties. Dit boekje verschijnt nu als facsimile. Het is een absolute must voor alle fans van Karel van het Reve en voor hen die het willen worden – en voor hun kinderen.

Karel van het Reve
Misdaad in Goelenkamp

ISBN 9789028241350
Verhaal, 36 pagina’s
Verschijnt in 27 november
1e druk
Ingenaaid   € 6.50

bestellen

Grunberg en Karel

‘Sommige mensen is het gegeven ver boven de gelegenheid uit te stijgen met hun stukjes. We moeten ons vasthouden aan de gedachte dat Karel van het Reve schrijver en denker was. Hooguit mogen wij af en toe aan hem refereren als halfgod, maar niet vaker dan drie keer per jaar.’ Aldus Arnon Grunberg. Van het Reve publiceerde veel werk in tijdschriften en vaak obscure blaadjes. Ook de hoeveelheid ongepubliceerd materiaal is omvangrijk. Dit maakt de bezorging van zijn Verzameld werk tot een grote en kostbare klus. Toen enkele jaren geleden bleek dat hiervoor van overheidswege geen subsidie te verwachten was, stelde Grunberg spontaan een fors bedrag ter beschikking. Zijn initiatief vond navolging bij andere particulieren. Ten slotte zuiverde de nieuw aangetreden minister Plasterk van onderwijs en cultuur een deel van het tekort alsnog aan: de bezorging was veiliggesteld! En Grunberg maakt zich nogmaals breed: in Karel heeft echt bestaan verleidt hij zijn tienduizenden eigen fans om zich het Verzameld werk van Karel van het Reve aan te schaffen.

Arnon Grunberg
Karel heeft echt bestaan
Over het werk van Karel van het Reve

ISBN 9789028240971
Verschenen in 2008
1e druk€ 2.50

bestellen

Tien minuten met Henk Broekhuis