De ontvangst van De sprekende slang

De sprekende slang, het nieuwste boek van Nico Dros, kreeg zeer positieve recensies in de media. John Jansen van Galen schreef in Het Parool. ‘De schrijver veroordeelt niet, dweept evenmin, zwelgt niet in nostalgie. Zijn stijl wordt getypeerd door souplesse, zijn toon door mildheid. Zo mogen meer boeken worden geschreven over de kleine godsdienstoorlogen die in de bolwerken van het Nederlandse gereformeerdendom hebben gewoed.’

En Gert J. Peelen in de Volkskrant: ‘Een meeslepend verslag en een voorbeeldig stukje lokale geschiedschrijving dat dienst kan doen als pars pro toto voor de kerkhistorie van Nederland. Hij beschrijft de geschiedenis van het vissersdorp met veel humor en inlevingsvermogen.’

Op zondag 28 maart was Dros te zien in het programma Boeken van Wim Brands. Klik hier om de uitzending te bekijken.