De wildernis in met Muir

John Muir (1838-1914) is de man achter het natuurbehoud in de Verenigde Staten. Door zijn niet aflatende inspanningen werd onder meer Yosemite park opgericht. Daar heeft hij behalve ouderwets lobbywerk vooral veel voor moeten publiceren, voor een groot publiek.  Zijn mooiste teksten zijn nu verzameld in de prachtige bundel In de wildernis en leveren een bont palet van de geweldigste natuurervaringen op. Een boek als een geweldige wandeling.

Hoewel Muir schrijft over landschappen die niet te verge­lijken zijn met de onze – ijsschotsen in Alaska, duizenden hec­tares vol eeuwenoude bossen en kilometerslange imposante gletsjers – is zijn manier van kijken universeel. Muirs verwon­dering over wat hij ziet, zijn behoefte het landschap te begrij­pen en aan te raken, te tekenen, er te slapen en te verdwa­len, zijn met zo veel precisie beschreven dat de lezer zich nog steeds aan Muirs bossen en bergen kan laven.