Een geschiedenis van Rusland

Heet van de naald zo kort na de Russische presidentsverkiezingen van 2 maart jongstleden, verscheen de zevende, tot 2 maart bijgewerkte en zeer vermeerderde druk van Een geschiedenis van Rusland van J.W.Bezemer (1921-2000). Dit standaardwerk is niet te missen voor wie zich privé of beroepshalve voor dit fascinerende land interesseert.
Omringd door tallozen treden heersers als Ivan de Verschrikkelijke, Peter en Catharina de Grote en kleurrijke figuren als Raspoetin één voor één te voorschijn. Daarbij is de opkomst en ondergang van de Sovjetunie (1917–1991) wel de aangrijpendste periode. Met stijgende verbazing ervaart de lezer zowel de ‘onvermijdelijkheid’ van de Oktoberrevolutie onder Lenin als de mislukking van het communistisch experiment onder Gorbatsjov.
Een geschiedenis van Rusland werd door Marc Jansen, docent Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam, herzien op grond van materiaal dat sinds 1988 uit de Russische staatsarchieven beschikbaar kwam, en uitgebreid met twee hoofdstukken over de periode Jeltsin–Poetin (1991–2008). Het leest als een politieke thriller en ontleent zijn meerwaarde aan het nawerk, dat belangrijke gegevens bevat die de lezer in de tekst maar zouden ophouden: over de transcriptie van het Russische alfabet, een tijdtafel, stambomen van de Russische vorstenhuizen, een overzicht van de Sovjetmachthebbers, een bibliografie, een lijst van Russische termen en een uitvoerig personenregister.
Met dank aan Ellen Jens, Adriaan van Dis en de VPRO presenteren wij u hier het televisie-interview met J.W. Bezemer ter gelegenheid van de verschijing van de eerste druk van zijn boek (Van Dis in de IJsbreker, 10 april 1988).