Gilles van der Loo
Het laatste kind
ISBN 9789028260924
Prijs  16,50
Bestel

Het laatste kind

1) Is dit een roman of een verhalenbundel? Waarom?

2) Indien het een roman is: Wie is de hoofdpersoon?

3) Is Palladina fictioneel, of gebaseerd op een bestaande stad?

4) De schrijver draagt het boek aan zijn hoofdpersonen op. Kunnen we er daarom vanuit gaan dat ze bestaan? Zo niet: waarom bedankt hij ze?

5) Waar gaat dit boek over?

Over Mamy Wata:

6) Wie of wat is Mamy Wata?

7) Waarom brengt Solace’s moeder haar zus Keisha niet naar de eerste hulp als zij gebeten is door een slang?

8) Wat is het verband tussen Solace’s moeder en Joseph?

9) Bestaat Solace’s baby? Zo nee: waarom denkt Solace van wel?

10) Welke rol s de pop van Mamy Wata gaan spelen voor Solace’s moeder na Keisha’s dood?

Over Laatste dag:

11) Waarom komt Oscar Deutz naar Palladina?

12) Hoe/wanneer komt hij op het idee voor zijn boek?

13) Wat is er aan de hand met het huis en de tuin van Marcia Valle? Wat voor plek is het?

14) Wat is het verband tussen Marcia’s bediende Bernal en Joseph?

15) Wat gebeurt er geleidelijk met Oscar? Welke invloed heeft Marcia Valle op hem?

16) Schrijft Oscar Deutz het boek wat hij van plan was te schrijven? Zo nee: Wat gebeurt er?

17) Wat was de Gato Negro?

18) Omschrijf de relatie tussen Marcia en Oscar. Wie is zij voor hem? Wie is hij voor haar?

19) De titel van het boek komt uit dit hoofdstuk. Wie is ‘het laatste kind’?

20) Heeft Oscar zijn afgeronde boek bij zich als hij Palladina verlaat? Zo nee: waar is het?

Over Mijn vriend Leo:

21) Wat is er met Eva aan de hand? Waarom is zij als enige kind in de stad gebleven?

22) In haar relatie met Leo: wie gebruikt wie? En waarvoor?

23) Wie is of was de vader van Eva Molero?

24) Wie is de dame die Eva op het strand ontmoet?

25) Wat is Eva’s masterplan? Wat is haar doel?

26) Waarom komt Leo niet opdagen?

Over Blijf:

27) Wat zal de oorzaak zijn van Henry Molero’s plotselinge genezing?

28) Hoe is Gustavo Perquin in Palladina terechtgekomen?

29) Waarom geniet Arturo overal in de stad respect? Voor wie werkt hij en wat is zijn werk?

30) Van wie was het huis waar Arturo en Gustavo wonen?

31) Gustavo zou zeggen dat er twee keerpunten in zijn leven zijn geweest. Welke?

32) Wat is de relatie tussen Gustavo en Karl Blades? Op welke manier beïnvloedt Karl Gustavo’s leven?

33) Wie was Edoardo Ramirez, en waar komt zijn naam nog meer voor?

34) Waarvan kent Gustavo Sandy?

35) Wat is de relatie tussen Jimmy Perez en Arturo?

36) Wat is de relatie tussen Brunner en Guyana uit Mamy Wata? Hoe Zorgt Brunner er indirect voor dat Joseph terugkeert naar Palladina?

37) Wat gebeurt er in de laatst paragrafen van Blijf?

Over Tranen uit de fabriek:

38) Wat wil Davide van Maureen?

39) Waarvan kennen we de kat? Kwam zij al eerder voor?

40) Hoe heeft Manny’s affaire met Theresa geleid tot zijn dood?

41) Wat was de relatie tussen Leon Valle en Maureen? Waarom?

42) Waarom is de eerste letter van Manny’s naam in Abaceria M&M belangrijk voor Maureen?

43) Maureen citeert Oscar Deutz. Is het citaat ook echt van Oscar? Zo nee: van wie?

44) Is de Bila die we hier leren kennen dezelfde als in Mamy Wata? Waarom?

45) Waarom wordt er in Palladina geen rum meer gemaakt? Hoe komt Maureen aan haar fles Edoardo Ramirez Club?

46) Waarom heeft Maureen zo’n medelijden met het kitten?

47) Had Maureen  een goede relatie met Manny? Waar lag het keerpunt?

48) Wat gebeurt er met Maureen op bladzijde 176?

Over Proloog:

49) In dit hoofdstuk krijgt Leon Valle een sleutelrol voor het boek als geheel. Hij blijkt zonder het te weten enorme invloed te hebben hebben gehad op de levens van alle hoofdpersonen. Leg uit waarom / waaruit dit op te maken is.

50) Wat leren we over de andere hoofdpersonen wat we voor Proloog nog niet wisten?

Aanvullende algemene vragen:

51) In het boek wordt een aantal vaste punten in de stad door verschillende personages gezien. Hun kijk op, en interpretatie van wat ze zien verschilt  Wat is de functie hiervan?