‘Ik denk eigenlijk maar aan twee dingen. Aan het socialisme en aan jou.’

Na bijzonder lovende besprekingen in de landelijke dagbladen prijst ook Mary Kemperink in Spiegel der Letteren de brieven van Herman Gorter aan zijn Geheime geliefden Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos.
Kemperink schrijft onder andere: ‘Gorters liefdesbrieven hadden geen betere editeur kunnen hebben dan Lieneke Frerichs. Zij is door en door vertrouwd met het leven en het werk van Herman Gorter. Zij en haar inmiddels overleden echtgenoot, de Gorter-kenner en -editeur Enno Endt, hebben samen vaak gesproken over een uitgave van deze brieven. Het is er nooit van gekomen. De verzorgde editie die nu voor ons ligt van alle brieven die bewaard zijn gebleven is dan ook te beschouwen als een cadeau voor Enno Endt. Het is een prachtig geschenk, niet alleen voor hem maar voor alle Gorter-lezers. De uitgave is voorbeeldig zoals we dat van Lieneke Frerichs gewend zijn, met een voorwoord en een wat uitgebreider nawoord, een degelijke verantwoording van de editie, ook nog voorzien van een overzicht van de door Stuiveling indertijd niet gekopieerde brieven, die niet bewaard zijn gebleven.’