Karel van het Reve – Verzameld werk 6

Ongekend was het enthousiasme waarmee pers en publiek de eerste vijf delen Verzameld werk van Karel van het Reve ontvingen. De auteur werd alom geprezen om zijn scherpe pen, zijn onafhankelijke geest, en zijn blijvende actualiteitswaarde. Een heel nieuwe generatie heeft inmiddels kunnen kennismaken met deze grote essayist.
Nu verschijnt dan deel 6. De rijkdom aan ongebundelde stukken zal ook nu weer voor aangename verrassingen zorgen. Dit nieuwe deel omvat de jaren 1985-1994. Het bevat, onder veel meer, de spraakmakende bundels De ongelooflijke slechtheid van het opperwezen (talloze lezers waren destijds door het titelopstel diep geschokt) en De ondergang van het morgenland. In het essay Zie ook onder Mozes behandelt de auteur de klemmende kwestie wat een ontwikkeld mens dient te weten. (Vraag bijvoorbeeld nooit: ‘Wat is dat, de Ilias?’)
De brede selectie uit het ongebundelde werk beslaat ditmaal meer dan 300 pagina’s.
Lees hier een bespreking van dit deel in NRC Handelsblad. En luister hier naar een bespreking van het deel door Pieter Steinz in de Tros Nieuwsshow.