Lovende ontvangst Abdoel en Akil

De nieuwe roman van Yolanda Entius is uitstekend ontvangen:

‘Entius formuleert verbijsterend confronterend en soms met een onthutsende lichtheid, in een stijl die ik onderkoeld elegant wil noemen. (…)
Als iedereen de maat der dingen is, zouden wij in staat moeten zijn die te relativeren. (…) Hierdoor is Abdoel en Akil een zeer belangrijk boek te noemen.’ NRC ****

‘Entius drijft je met een sluwe niets-aan-de-handverteltrant ongemerkt een moeras van vooroordelen in. Daarin laat ze je een flink eindje wegzakken: het avontuur van de lezer.’ De Volkskrant ***

‘Entius slaagt erin de zwaarte van haar onderwerp volkomen invoelbaar te maken zonder ook maar een moment zwaar te schrijven. (…) Zonder vertoon van grote woorden schrijft zij haast terloops zinnen die zich vastzetten in je hoofd, in een schrijnend verhaal over vooroordelen en schaamte, verlangen en twijfel.’ Haarlems Dagblad *****

‘Entius’ grootste verdienste is dat ze laat zien hoe complex en verschillend de uitwerking [van de vakantie] bij de twee is: schuld en onschuld kennen vele schakeringen. De lezer blijft met een onbestemd gevoel achter.’ Parool **** Bewaren