Mens en schaap

De mensen denken dat wij hier in de verte

een kudde schapen zijn – ze denken maar,

 

wij zijn niet eens wij, we hebben geen woorden

voor onszelf, we leven nog in de tijd hiervoor,

 

toen de mens nog schaap was, nog alleen

gras sprak, lucht las, water schreef.

Uit: Rutger Kopland, Verzamelde gedichten