Menselijke voorwaarden

Recenteljk verscheen Menselijke voorwaarden van Junpei Gomikawa. Menselijke voorwaarden is in alle opzichten een buitengewoon boek. Het is voor het eerst dat van dit unieke oorlogsverhaal een vertaling verschijnt in ruim zestig jaar, hoewel het in Japan onmiddellijk een bestseller werd (13 miljoen exemplaren verkocht). De roman gaat over een deel van de Tweede Wereldoorlog waarmee we in Nederland nauwelijks bekend zijn: de strijd tussen Japan en de Sovjet-Unie in Mantsjoerije.

Junpei Gomikawa
(1916-1995) schreef zijn magnum opus Menselijke voorwaarden op basis van zijn eigen ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Hij vervaardigde ook het script voor de gelijknamige en bejubelde filmtrilogie van Masaki Kobayashi. 

Jacques Westerhoven (1947) is vertaler van onder meer het werk van Haruki Murakami. Hij woont al meer dan veertig jaar in Japan en is emeritus hoogleraar Amerikaanse letterkunde aan de universtiteit van Hirosaki.