Mijlpaaltje: 1000ste boek in 1e druk

In de kantlijn
Wouter van Oorschot

In november 1945 verscheen Gestalten en seizoenen van Charles B. Timmer als 1e boek in 1e druk bij de even daarvoor opgerichte ‘N.V. Uitgeversmaatschappij G.A. van Oorschot Amsterdam’. En zojuist verscheen het 1000ste boek in 1e druk: M. Vasalis | Geert van Oorschot – Briefwisseling 1951-1987.

Vasalis (1909-1998) werd met haar bundels Parken en woestijnen (1940), De vogel Phoenix (1947) en Vergezichten en gezichten (1954) Nederlands meest gelezen dichteres, maar zij schermde haar privé leven rigoureus af van haar ‘openbare’ dichterschap. Als uitgever schreef Geert van Oorschot (1909-1987) zijn duizenden zakelijke en persoonlijke brieven nooit met het oog op publicatie.

Niet alle brieven tussen de dichteres en haar uitgever zijn bewaard gebleven, maar het heeft weinig gescheeld, of dit boek zou zelfs niet verschenen zijn. Beiden hebben namelijk ernstig overwogen ál hun brieven aan elkaar te vernietigen: Vasalis omdat zij hun vriendschap tot haar privé leven rekende en Van Oorschot omdat hij haar meer van zichzelf heeft laten zien dan aan wie ook.

In dit opmerkelijke boek wordt gaandeweg voor de liefhebbers van het werk van de dichteres en geïnteresseerden in het werk van de uitgever duidelijk, waarom zij ten slotte van vernietiging afzagen. Hun briefwisseling verschijnt in 2009 ter gelegenheid van hun beider honderdste geboortejaar.