Monument

Al ligt hij er nu onwaarschijnlijk bij, ontvallen
aan een mij onbekende gang
van zaken, naar ik aanneem van belang,
hij heeft bestaan, was graaf zelfs, droeg een harnas
en werd door sommigen zo groot gevonden
dat hij een rustplaats kreeg, gedragen
door deugden die hij niet bezat
en trouwens nooit bestonden.

Uit: J. A. Emmens, Gedichten en aforismen