Porno

Voor het nieuwe Tirade-nummer, dat in het geheel in teken staat van porno, hebben achttien schrijvers een essay geschreven naar aanleiding van een stuk van Rudy Kousbroek uit 1984: ‘De troost der pornografie’. Kousbroek schreef daarin onder meer dat hij nog wel eens een brochure zou willen maken met daarin ‘twintig nieuwe ideeën voor de eerste drie minuten van een pornografische film’.
In dit nummer doen de achttien schrijvers, onder wie Tijs Goldschmidt, Manon Uphoff, Heleen Mees, Marcel Möring en Christiaan Weijts, suggesties voor die eerste drie minuten. Daarnaast gaan ze in op de beweringen van Kousbroek over pornofilms en schrijven ze over hun eigen ervaringen met porno.
Het nummer, dat inmiddels in de boekhandel ligt en bovendien hier is te bestellen, kwam tot stand mede dankzij een bijdrage van de Kousbroek Essayopdrachtregeling van het Nederlands Letterenfonds.